2. Uluslararası Beslenme ve Çevre Toplantısı

 

Yurtiçi ve Yurtdışı araştırmacıların katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde 19-20 Kasım 2015 Tarihlerinde 2. Uluslararası Beslenme ve Çevre Toplantısı Düzenlenecektir.

Yürütücü
Doç. Dr. Oğuz ÖZDEMİR

 

TOPLANTI PROGRAMI

ULUSLARARASI BESLENME VE ÇEVRE TOPLANTISI-2

(INTERNATIONALE ERNAEHRUNG UND UMWELT-2)

Yer: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM  C Salonu

19 Dezember  2015 (Donnerstag)

10.00-11.00  

Sürdürülebilir Besin Tedarik Sistemi İçin Başka Bir Tarım Gerek (Es fordert andere Landwirtschaft zur nachhaltigen Lebensmittelversorgung

 

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA: Ege Üniversitesi

 

11.00-11.20 Ara
11.20-12.20:  

Yaşamın Sürdürülebilmesinde Beslenmenin Yeri

(Die Funktionen  vom Ernaehren zum nachhaltigen Leben) ”

 

Prof. Dr. Kenan DEMİRKOL: İstanbul Üniversitesi

12.30-13.30: Yemek arası
13.45-14.45:  

Türk toplumunun Beslenme Davranışları ve Eğilimleri

( Das Ernaehrungsverhalten von Türkischen Geselschaft)

 

Doç.Dr. Eda PURUTÇUOĞLU : Ankara Üniversitesi

14.45-15.00: Ara
15.00-16.00: “How to Teach Sustainabilty at University?

(Sürdürülebilirlik Üniversitede Nasıl Öğretilir?)”

 

Prof. Dr. Gerhard Michelsen: Leuphana Üniversitaet (Deutschland)

 

16.00-16.15

 

Ara
 

16.15-17.15

Educational Implications in the Contex of Sustainabilty Development

(Sürdürülebililirliğe İlişkin Eğitsel Uygulamalar)”

 

Dr. Daniell Fischer: Food and Nutrition (Leuphana Üniversitaet (Deutschland)

 

19.00:

Kokteyl
20  Dezember  2015

(Freitag): (Yücelen Otel, Akyaka)  : PANEL OTURUMU

10.00-12.00:

 

 

 

Sürdürülebilir Beslenme Sistemine Geçiş: Engeller, Fırsatlar ve İşbirliği Olanakları 

(Der Umgang zur nachhaltigen Ernaehrungssysteme: Herausforderungen und Chancen)”

 

Doç. Dr. Oğuz ÖZDEMİR (Oturum Başkanı)

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA

Prof. Dr. Kenan DEMİRKOL

Doç.Dr. Eda PURUTÇUOĞLU

Prof. Dr. Gerhard Michelsen

Dr. Daniell Fischer

 

 

 

 

                  BİLİM KURULU LİSTESİ

SIRA NO

ÜNVANI

ADI SOYADI

KURUM/KURULUŞ

BÖLÜM

ETKİNLİKTEKİ GÖREVİ

1

Prof. Dr. Barbara METFESSEL Padaegogische Hochschule Heidelberg- ALMANYA Ernährungs- und Haushaltswissenschaft Programın ve içeriğin alan yazındaki uluslar arası gelişmeler açısından uygunluğu

2

Prof. Dr  Carole STRASSNER Fachhochschule Münster- ALMANYA Facility Management Program ve içeriğin alana yönelik katkısına uygunluğu

3

Prof. Dr  A. Özfer ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi-Ankara Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program ve içeriğin Türkiye’de sürdürülebilir beslenme uygulamalarına uygunluğu

4

Prof. Dr. Özlen ÖZGEN Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi-Ankara Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program ve içeriğin tüketici eğitimine katkısı

5

Doç. Dr  Oğuz ÖZDEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Programın ve konuşmaların içeriğinin alan uzmanlığı açısından uygunluğu