2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Değerli Bilim İnsanları,

Kapitalizm üzerinden çoğaltılan, ticari ve metasal bir boyut kazanan turizm, doğru yönetilmesi gereken sektörlerden biridir. Şüphesiz bunun için yeni araştırmalara ve yeni arayışlara ihtiyaç vardır. İyilik, hakikat ve bilgi gibi dünyanın üstün değerleriyle uğraşmak ve bunları çoğaltmakla görevli olan bilim insanları, uluslararası organizasyonlarda turizmin sürdürülebilirliğini tartışmak ve yeni yaklaşımlar geliştirmek için bir araya gelmektedirler. Kendilerini bu ortamlarda daha özgür hisseden akademisyenler, bilgilerine ilaveler yapabildikleri gibi düşüncelerini paylaşma fırsatı da yaratırlar. İkincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi bu amaca hizmet etmek için gerçekleştirilen bir organizasyondur.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde 27 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan, “II. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi” (IWACT’18) Düzenleme Kurulu adına, turizme gönül vermiş ve her düzeyde katkı sunan bilim insanlarımızı bilginin paylaşılarak çoğaltıldığı dostluk şölenine davet etmekten onur duyarım.

Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

KONULAR
1) Sürdürülebilir Turizm

2) Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik

3) Şehir Turizmi

4) Sürdürülebilir Turizm Yönetimi

5) Turizmde Pazarlama Araştırmaları

6) Sağlık Turizmi

7) Turizm ve Seyahat Hizmetleri

8) Turizmde Kültürel Miras ve Kültür

9) Turizm ve İklim Değişikliği

10) Turizmde Güncel ve Gelecek Konular

11) Alternatif Turizm

12) Gastronomi

13) Finans ve Ticaret

14) Muhasebe

15) Tur Rehberliği

16) Rekreasyon

17) Turizm Planlaması ve Politikası

18) Ekoturizm

19) Turizmde Tüketici Davranışları

20) Turizm İle İlgili Diğer Konular

21) Turizm, Çevre ve Sağlık

http://iwact.org