2. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması

İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2.ULUSLARARASI AYAKKABI TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

stanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), Türk ayakkabı sektörünün yaratıcı gücünün yükselmesi,
özgün tasarımlarını yaratma ve satma isteklerinin güçlendirilmesi, yetenekli gençlerimizin ve özgün tasarımların
teşvik edilmesi ve yeni tasarımcıların sektöre hızla kazandırılması amacı ile 2. Uluslararası Ayakkabı Tasarım
Yarışması’nı düzenlemektedir.

İDMİB Yaz mevsiminin enerjisinin ve coşkusunun ayakkabı tasarımlarındaki etkisini ortaya koymak bakış açısı ile
tasarımcıları geleceğin trendlerini belirleyecek ürünleri tasarlamaya, ihracatı arttıcı kazanımlar oluşturmaya
davet etmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU
“2.Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması”, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından; uluslararası ölçekte tümü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, lisans öğrencilerine, profesyonel ve akademisyen tasarımcılara açık olarak iki farklı temada düzenlenmektedir. Bunlar:
1. Kadın Ayakkabıları: 2017 İlkbahar-Yaz sezonuna ait, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak
kadın ayakkabıları olması gerekmektedir.
2. Erkek Ayakkabıları: 2017 İlkbahar-Yaz sezonuna ait, ihraç edilebilecek ve sektöre katma değer sağlayacak
erkek ayakkabıları olması gerekmektedir.
Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, kullanılabilirlik, üretime uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Bu çerçevede; hazırlanacak tüm proje sunumları ve raporlarının tema ile uyumu ve kullanılacak malzemelerin şartnamedeki ana tema ile örtüşmesi titizlikle değerlendirilecektir.
Geleceğin ayakkabılarını tasarlayan çocuklarımızdan “Neşeli Ayakkabılar” temalı, serbestçe hayal ettikleri kadın, erkek, çocuk ve her tür ayakkabıları çizmeleri beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmada;
• Lisans Öğrencisi kategorisi
• Akademisyen ve Profesyonel kategorisi
• İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri kategorisi olmak üzere 3 ayrı katılım grubu ile,
• Kadın Ayakkabıları
• Erkek Ayakkabıları

olmak üzere 2 ayrı tema bulunmaktadır.

2. Yarışmanın “Lisans Öğrencisi Kategorisi”; Güzel sanatlar, Endüstri ürünleri tasarımı, Moda Aksesuar tasarımı
bölümlerinde okuyan veya ayakkabı tasarımı ile ilgilenen ve herhangi bir bölümde lisans öğrencisi olduğunu
belgeleyebilecek yurtiçi veya yurtdışından kişilerin katılımına açıktır.
3. Yarışmanın “Akademisyen ve Profesyonel Kategorisi”; Üniversitelerin Moda, Tasarım, Aksesuar Tasarımı ile ayakkabı tasarımı ve üretimi ile ilgili bölümlerinden mezun olan (lisans üstü eğitim alan kişiler akademisyen ve profesyonel kategorisinden başvurmalıdır) ve bunu diploma veya geçici çıkış belgesi ile belgeleyebilecek, yurtiçi veya yurtdışından kişilerin katılımına açıktır.
4. Yarışmanın “İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Kategorisi”; halihazırda yurtiçinde İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan ve bunu belgeleyebilecek kişilerin katılımına açıktır.
5. Yarışmacıların;
a. Asli Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
b. Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c. Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
d. Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.
e. İDMİB’in daha önce düzenlediği Ayakkabı Tasarım Yarışmalarında ilk üç dereceye girmemiş olması şarttır.
Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
6. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İTKİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
4
7. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.ayakkabitasarimyarismasi.org) duyurulacaktır.

İTKİB Genel Sekreterliği
Tekstil, Deri, Halı Fuarlar Şubesi
Yiğit Güzel – Cansu Aksoy

Tel. : +90 212 454 0200
E-Mail : ayakkabiyarismasi@itkib.org.tr
Web Sitesi : www.ayakkabitasarimyarismasi.com