2. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu

2. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu
Alternatif Eğitimde Yöntem ve Teknikler

Alternatif eğitim, düşünce ve uygulama boyutlarında, gerek dünyada gerekse Türkiye’de son yıllarda mevcut toplumsal ve eğitsel krizlere çözüm olarak görülen alanların başında gelmektedir. Pek çok ülke ve sivil inisiyatif, bilim insanı, hak örgütleri ve sendikalar, eğitim girişimleri, mevcut eğitim anlayış ve pratiklerini yeterli bulmamakta ve yeni yönelimlere girmektedirler. Türkiye’den örnek alternatif eğitim uygulamalarının tanıtımı eşliğinde konuya dair bir bilinçlenme ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan sempozyum, uluslararası nitelikte ve Türkiye’de alanla ilgili inisiyatif, kurum, kişi ve örgütleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu sempozyumda teorik bilgilerin yanı sıra Türkiye’de son yıllarda uygulanan yeni modelleri de çok sayıdaki atölye çalışmalarında tartışmaya açacaktır. 2. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu’nun amacı, uygulama ağırlıklı olması, çeşitli uygulama modellerinin tanıtılması ve tartışılmasıdır. Bu sayede ülkemizde eğitim alanında yaşanan krize yönelik bir çıkış oluşturulması hedeflenmektedir.

KONFERANS
PANELLER
ATÖLYELER

Alternatif Eğitimde Yeni Düşünce, Yöntem ve Teknikler
2.’si düzenlenecek sempozyumumuzda, yurt dışından ve Türkiye’de alanla ilgili inisiyatif, kurum, kişi ve örgütleri bir araya getirerek alternatif eğitim tartışmalarını pratik ve örnekler ile yaparken, atölye çalışmaları ile de ufuk açıcı olmayı hedefliyoruz.

İki gün sürecek sempozyumda değerli katılımcılar ile sempozyumlar, paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek, atölye çalışmaları, atölye sorumlusu tarafından raporlaştırılacak, sempozyum konuşma ve raporları kitaplaştırılacaktır.

Uluslar arası katılımcılarla deneyim paylaşımı

Alternatif Eğitim modelleri üzerine atölye çalışmaları

25-26 Mayıs 2019, Kadıköy/ İstanbul
Yer: Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi

2. Alternatif Eğitim Sempozyumu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here