2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

2. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

Ahmed-i Hânî’nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Yönü
Ahmed-i Hânî’nin Eserlerinde İslam Düşüncesi ve İnsan
Çağdaş İslam Düşüncesinde İnsan
İnsan ve Toplum
İnsan Hürriyeti
İnanç ve İnsan
Sanat, Estetik ve Edebiyat Dünyamızda İnsan
Eğitim ve Bireyin İnşası
Tasavvufî Düşüncede İnsan
NOT: Burada değinilmeyen fakat “İslam Düşüncesinde İnsan” konusuyla ilgili diğer bildirilere de yer verilecektir.

Sempozyum Takvimi

Bildiri özeti gönderme için son tarih: 17 Ağustos 2018

Kabul edilen bildiri özetlerinin duyurulması: 24 Ağustos 2018

Tam metin bildiri gönderme için son tarih: 17 Eylül 2018

Sempozyum Programının Yayımlanması: 21 Eylül 2018

Sempozyum Tarihi: 28-30 Eylül 2018