2. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması

2. Ulusal Tıbbi Etik Proje Yarışması geçen yıl olduğu gibi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı  tarafından düzenlenmektedir. Ana konusu “Kanser ve Etik” olan yarışma 29 Nisan 2011 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara’da yapılacaktı
 

Yarışmaya tıp fakültesi öğrencilerinin yanı sıra tıp etiği ile ilgili olabilecek bölümlerde lisans düzeyinde öğrenim gören üniversite öğrencileri de katılabilir. Amaç; öğrencilerin mesleki yaşantılarında karşılaşabilecekleri etik sorunlar konusunda farkındalık oluşturmak ve etik ikilemlerde çözüm önerileri geliştirebilmelerini sağlamaktır.
Yarışma için öğrenciler 2-5 kişilik gruplar veya bireysel olarak, tıbbi etik ile ilgili “Kanser ve Etik” başlığını kapsayan konuda proje hazırlayacaklardır  Öğrenciler bu projeleri  hazırlarken bir akademik danışman edinebilirler.

 Yarışacak her öğrenci / grup, seçtiği sorunun etik, hukuksal ve sosyal boyutlarını ele aldıkları bir sunum hazırlar. Daha sonra bu üç boyutu da kapsayan bir çözüm önerisinde bulunurlar. Bu üç alana da değinilmesi zorunlu olduğu halde, jüri üyeleri daha çok problemin etik açıdan analizi ve çözümün etiksel yönden kabul edilebilirliği üzerinde dururlar. Bu yarışmada, analizlerin ve önerilerin etiksel yönden yeterliliği “tıbbi etik” bakış açısından değerlendirilecektir. Diğer bir deyişle, problemle ilgili olarak, jüri üyeleri sunuşlarda en azından şu noktaların kapsanmasına bakıyor olacaktır: konunun etik açısından ikilemli yönleri, etik sorun kümesinin ve çözümünün içerdiği tıbbi etik ilkeler, somut yarar ve zararın miktarı ve çeşidi ve etik sorun kümesinin içerdiği olay / olgu / davranışın insanları etkileme biçiminin esas özelliği.

Hazırlanmış olan projeler profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilecek ve ilk beş (5) proje bu jüri tarafından belirlenecektir. 29 Nisan 2011 yarışma günü bu öğrenci / öğrenciler projelerini sunacaklardır Bunun için kendilerine 15 dakikalık süre verilecektir. Gruptaki her öğrencinin sunuma doğrudan katkısı olması beklenmektedir. Yapılan sunumlardan sonra tartışma ve sorular için zaman ayrılacaktır.

Yarışma birincisine / gruba Amerika’da 21 günlük staj, ikincisine / gruba laptop ve üçüncüsüne / gruba fotoğraf makinesi ödül olarak verilecektir. Birden fazla kişinin hazırladığı projelerde ödül ve plaket diğer yazarlardan imzalı birer yetki belgesi alan sadece bir kişiye verilir. Ancak ödül alan her proje sahibine belge verilecektir.

Yarışmaya son katılım tarihi 18 Şubat 2011’dir. Bu tarihten sonra gönderilecek projeler dikkate alınmayacaktır.

Ödül töreniyle birlikte yapılması planlanan “Kanser ve Etik” konulu paneldeki  konuşmacılar, Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR, Prof. Dr. Emin KANSU ve Prof. Dr. Ömer ULUOĞLU’dur.

Ödül töreni öncesinde Prof. Dr. Atilla SORAN’ın “Meme Kanseri Tanısında Etik” başlıklı bir konferansı olacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ

Doç. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU (Başkan) (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Murat TUNCER (Kanser Savaş Daire Başkanı/Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Emel CABI ÜNAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Barış DİREN (Medicana Ankara Hastanesi Radyoloji Bölümü)

Doç. Dr. Orhan YILMAZ (Ulakbim Turk Tip Dizini Kurul Başkanı)

Erhan SERTOĞLU (Sabancı Üniversitesi)

Op. Dr. Sevil ÖZ (Genel Cerrahi Uzmanı, Pembe Hanım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)