2. Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumu

2. Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumu

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumu’nun ikincisi bu yıl 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Kulübü ve Psikoloji Bölümü işbirliğiyle İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir.

İnsan yaşadığı toplumdan bağımsız bir birey değildir. Bu yüzden, etkileşim halinde olduğumuz insanları, içinde bulundukları hayat şartlarını ve toplumsal koşulları göz önüne alarak değerlendirmemiz gerekir. Dünyada ve ülkemizde etkisi gittikçe artan şekilde hissedilen açlık, yoksulluk, nefret, ötekileştirme, şiddet, savaş ve terör gibi konular hepimizi oldukça etkilemekte; bu bağlamda bize yaşadığımız dünyadan kopuk bireyler olmadığımızı ve bu dünya ile ayrılmak yerine daha çok birleşmemiz gerektiğini yeniden hatırlatmaktadır.

Bu çerçevede, Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumu’nun bu yılki ana teması olan “Ötekileştirme” başlığı altında yapılacak tartışmalarla, yaşadığımız günün koşullarına daha sağlıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla bakabilmek için bir kapı aralamayı amaçlıyoruz. Her şeyden önce bir bireyi, “öteki” olarak sınıflandırmadan ve onu belirli kalıplara sokmadan, sadece bir insan olduğu için sevmeyi kendimize görev bilerek başlıyoruz işe. Bu kapsamda, ülkemizde ve/veya dünyada yaşanan toplumsal sorunlar ve özellikle de “ötekileştirme biçimleri” karşısında bir nebze olsun daha bilinçli olmak adına herkesi II. Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumu’na davet ediyoruz.

Sempozyumda sizleri aramızda görmekten sevinç duyacağız.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI
Cinsiye ve Cinsellik Alanında Ötekileştirme
Irk, Etnisite ve Kültürel Farklılıklar Alanında Ötekileştirme
Ruh Sağlığı Alanında Ötekileştirme
Medya ve İletişim Alanında Ötekileştirme