2. Ulusal Matematik Yarışması

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı

2. ULUSAL TALES MATEMATİK YARIŞMA

ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI
Doğanın dili tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin
sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün
oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin
geliştirilmesini sağlamak.

2. YARIŞMANIN KATILIMCI GRUBU
2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilkokul 3 ve 4. sınıflarda; ortaokul 5, 6, 7 ve 8.
sınıflarda okuyan öğrenciler.

3. YARIŞMA TAKVİMİ
Sınav Merkezi Olmak İçin Son Tarih: 10 Şubat 2017
Başvurular İçin Son Tarih: 03 Mart 2017
Sınav Ücret Ödemeleri İçin Son Tarih: 06.03.2017
Sınav Tarihi: 07 – 08 NİSAN 2017
Sonuçların İlan Edilmesi: 30 Nisan 2017
Final Sınavı: 20 – 21 MAYIS 2017
Final Sınav Sonuçlarının İlanı: 27 Mayıs 2017
Ödül ve Madalya Töreni: 03 Haziran 2017

4. YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma soruları çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Her öğrenci bulunduğu sınıfa
kadar öğrencilik yaşamı boyunca edindiği tüm matematik bilgisinden sorumludur.

5. YARIŞMANIN ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Sınavda sorulacak soru dağılımları ve puanları:
3’er puanlık 5 soru
4’er puanlık 5soru
5’er puanlık 5 soru
6’şar puanlık 5 soru
7’şer puanlık 5 soru olmak üzere
125 puan üzerinden 25 soru olacaktır.
Sınav süresi 60 dakikadır.
Sınava isteyen okullar başvurarak kendi öğrencilerini kendi okullarında sınava
sokabilecektir.
Öğrenciler sınava yalnızca Sınav Merkezi olan okullarımızda katılabilirler.
Sınav kitapçıkları ilgili okullara kargo yoluyla ulaştırılacaktır.
Sınavın değerlendirmesi için optik formlar kargo yoluyla toplanacak ve değerlendirme
Tales Matematik Müzesi’nde merkezi olarak yapılacaktır.
Sınav ücreti 10 TL’dir.
Katılımcı okulların, okul içi başarı sıralamasında ilk aşama sınavında, %3’lük dilime
giren öğrenciler final sınavına girmeye hak kazanmış olacaklardır.
Final Sınavı ücretsizdir.

6. YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
– Tales Matematik Sınavı öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine
matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla
yaymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sınav sonuçları duyurulduğunda öğrencilere doğru
ve yanlış sorularının yanında girdikleri yüzdelik dilim belirtilir.
– Sınav sonuçları katılımcı sayısına bağlı olarak en geç 30 Nisan’a kadar açıklanır.
– Hediye ve ödüllerin dağıtımı için 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük derecelerini kazanan öğrenciler
ile ilk 10’a giren öğrenciler internet sitesi üzerinden duyurulur.
– Eğer aynı puanı alan öğrenciler varsa hepsi 1.’lik, 2.’lik ya da 3.’lük derecesini
paylaşarak, sertifikalarını ve madalyalarını alırlar. Ancak ödüllendirme yapılırken 1
adet 1. Ve en fazla 3’er adet 2. ve 3. Seçilir.
– Sınav cevap kâğıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan öğrencinin sınavı geçersiz
sayılır. Okul kaydı yaptıran okullar ve öğretmenler öğrencilerin Tales Matematik
Yarışması sonuçlarını topluca görüntüleyerek çıktısını alabilirler.
– Sınav sonuçları www.talesmatematikmuzesi.com internet sitesi üzerinden ilan edilir.
– Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü
içerisinde yapılmalıdır.

7. YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
– Nisan sınavına katılan öğrencilerden %3’e giren öğrencilere Mayıs ayındaki Final
Sınavına katılım sertifikası verilecektir.
– Mayıs ayındaki Final sınavına katılan öğrencilerden ilk %20’ye giren öğrencilere
“Başarı Sertifikası” verilecektir.
– Her seviyeden ilk 10’a giren öğrencilere madalya verilecektir.
– Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilere plaket verilecektir.
– Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilerin okullarına başarı plaketi gönderilecektir.
– 3-4, 5-6 ve 7-8 seviyelerinden 1. Olan öğrencilere tablet bilgisayar verilecektir.
Birincilik Mayıs ayındaki Final Sınavı sonucuna göre belli olacaktır. Final sınavında
eşit puan alan birden fazla birinci olduğunda, bu öğrencilerden doğum tarihine göre
küçük olan birinci sayılacaktır.
– Her seviyeden 2. ve 3. Olan öğrencilerimize ise mp3 player ve Kulaklık ödüllerinden
biri verilecektir. Puan eşitliği durumunda 2.’lik ve 3.’lük ödülü her seviye için en fazla
3 öğrenciye verilecektir.
– Sınavlarda ilk 10’a giren öğrencilere Zekâ Oyunları (Katamino, Abalone, Koridor vb.)
hediye edilecektir.
– Sınava katılan öğrencilere, yukarıda sayılan ödüllerin dışında, sınavı düzenleyen Sınav
Merkezi de ilave ödüller verebilir.

8. SINAV KOMİSYONLARIMIZ
Tales Matematik Yarışması Sınav İnceleme Komisyonu
Sınav İnceleme Komisyon Başkanı: Ahmet Akyol – Tales Matematik Müzesi Müdürü
Sınav İnceleme Komisyon Başkan Yardımcısı: Füsun Günay – Ölçme Değerlendirme
Uzmanı
Sınav İnceleme Komisyon Üyeleri:
Mehmet Akşahan – Matematik Öğretmeni
Bengi Ece Dönmez – Matematik Öğretmeni
Funda Yılmaz – Matematik Öğretmeni
Nilay Bilgen Tuncer – Matematik Öğretmeni
Emrah Yıldırım – Matematik Öğretmeni
Dilan Dolu – Matematik Öğretmeni
Öner Gündüz – Sınıf Öğretmeni
Ahmet Uzun – Sınıf Öğretmeni
Yüksel Gayretli – Sınıf Öğretmeni
S. Deniz Şenli – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı
Sibel Bilir – Uzman Psikolog
Tales Matematik Müzesi Sınav Tertip Komisyonu
Sınav Tertip Komisyon Başkanı: Nail Ergun – Okul Müdürü
Sınav Tertip Komisyon Başkan Yardımcısı: Ferdi Karakaş – Okul Müdür Yardımcısı
Sınav Tertip Komisyon Üyeleri:
M. Fatih Baltacı – İç Hizmetler Şefi
Burcu Deniz – Kurumsal İletişim Uzmanı

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvurular:
Sınav başvuruları talesmatematikyarismasi.com adresinden yapılabilir.
Başvuru sırasında öğrencilerin Okul-Sınıf/Adres ve iletişim bilgileri dışında hiçbir bilgi
talep edilmeyecektir.
Sınav İletişim Telefonu: 0 256 219 22 87
İletişim Adresi: Işıklı mahallesi Işıklı Mücavir Sokak, No:74/1 Efeler AYDIN
Okullardan son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Sınav koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuruların ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek
için aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.
Tales Matematik Müzesi İletişim Bilgileri:
e-posta: info@talesmatematikmuzesi.com
Tel: 0 (256) 219 22 87