2. Ulusal Karikatür Olimpiyatı

İZMİT BİLSEM´DEN ÖNEMLİ PROJE: 2. UKO
Kocaeli Bilim ve Sanat Merkezi 2. Ulusal Karikatür Olimpiyatlarını düzenliyor. Türkiye ´ de Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin karikatür sanatına olan ilgilerini artırmak, aynı zamanda yaratıcı zeka ve çizgi yeteneğini bir araya getirerek etkili bir anlatım dili geliştirmeleri bu yarışmanın başlatılmasındaki temel hedef olmuştur. Ayrıca bütün Bili ve Sanat Merkezlerinde yapılacak olan orak bir sanat organizasyonu olması amaçlanmaktadır.

Başiskele Belediyesinin sağladığı katkılar ile Yuvacık Karaaslan Tesislerinde gerçekleştirilecek olan 2. Ulusal Karikatür Olimpiyatları´ nda ” Çevre ve Oyun” konulu eserlerle katılımcıların yeteneklerini sergilemesi istenmektedir. 25 finalist belirlenerek 2-3 Haziran 2016 tarihlerinde Yuvacık´ta canlı performans sergilemeleri beklenen katılımcılardan jürinin değerlendirmesi sonucu dereceye girenler ödüllendirilecektir. 2. Ulusal Karikatür Olimpiyatları´ na katılmak isteyen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri için son başvuru tarihi 13 Mayıs 2016 olarak belirlenmiştir. Finalist olarak seçilen 25 öğrencinin ismi ise 21 Mayıs 2016 tarihinde açıklanacaktır. Ardından 2-3 Haziran 2016 tarihleri arasında final yarışması düzenlenecektir.

2. Ulusal Karikatür Olimpiyatları´ nda katılımcı öğrencilere karikatür sanatı üzerinde profesyonelleşmiş karikatür sanatçıları tarafından eğitim görme şansı verilmektedir. Bu sayede bu yarışmaya katılan öğrenciler bu sanatın inceliklerini öğrenip, karikatüristlerle tanışacaklardır. Farklı şehirlerden gelen finalistler birbirleriyle tanışma şansını elde etmiş olacaklardır. Ayrıca Türkiye´ yi kapsayan bir çalışma olması Bilim Sanat Merkezlerinin en iyi karikatür eserleri seçilmesini sağlayacaktır .(Ö.KÜÇÜK)

 

UKO

 1. ULUSAL KARİKATÜR OLİMPİYATI

ŞARTNAMESİ

 1. AMAÇ:

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü tarafından, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen UKO (Ulusal Karikatür Olimpiyatı) Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin karikatür sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.

Yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programları”na uygun olarak;

 • Güncel sorunlara, çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi diyebileceğimiz karikatür gözüyle bakılmasını sağlamak ve ortaya çıkacak bakış açılarını bir eğitim çıktısı olarak kullanmak,
 • Özel Yetenekli Çocukları tanıyarak farkındalığı artırmak ve Bilim ve Sanat Merkezlerini tanıtmak,
 • Çalışmaları değerlendiren kişilerle, öğrencileri bir araya getirerek workshop çalışmaları yapmak, ortaya çıkan ürünleri paylaşıma sunmak ve sergilemek,
 • Öğrencileri alanında uzman kişiler; karikatüristlerle buluşturarak söyleşi yapma ortamı sunmak,
 • Öğrencileri kendi yaşıtlarıyla ve aynı ilgi ve yetenek alanındaki öğrencilerle bir araya getirerek paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
 • Karikatür sanatının gelişimine katkıda bulunmak,
 • Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
 • Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
 • Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

* Kocaeli ve İzmit’in BİLSEM öğrencilerine tanıtımını sağlamak,

* BİLSEM öğrencilerinin ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini tanımalarına imkân sunmak,

UKO (Ulusal Karikatür Olimpiyatı)’nın amaçları arasında yer almaktadır.

 1. KONU: “Çevre ve Oyun”

Çocuk, hayat için gerekli olan davranış, bilgi, beceri ve alışkanlıkların pek çoğunu oyun içinde kendiliğinden öğrenir. İnsan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, sorma, bilgi edinme ve deneyimler kazanır.

Çocuğun oyun tercihlerine ve davranışlarına bakarak temel ilgi ve alanlarını, kişisel tutum ve eğilimlerini tanımak, ruhsal güçlüklerini, mutluluğunu ya da üzüntüsünü görmek mümkündür.

Oyun ve çevre ilişkisini sadece çocuk oyunlarında değil, büyüklerin oynadıkları oyunlarda da gözlemleriz. Horonda Karadeniz’in coşkun dalgalarını ve zorlu hayat şartlarına şahit olurken, dizini yere vuran zeybekle Ege iklimini yaşarız.

Oyun, yetişkin gözüyle, bazen amaçsız bir uğraşı gibi algılansa da çocuklar için temel bir uğraşı ve en önemli doğal öğrenme ortamıdır. Çocuk oynadıkça duyguları keskinleşir, yetenekleri gelişir, düşünme becerileriyle birlikte planlama becerisi de artar, pek çok bilinmeyenlerle dolu olan çevresini oyun içinde anlama ve tanıma olanağı bulur. Çünkü oyun, çocuğun duyduklarını, gördüklerini ve kendisini sınayıp denediği ve öğrendiklerini pekiştirdiği deneysel bir öğrenme ortamıdır. Çocuklar, yaşadıkları çevreye çabucak uyum sağlar ve var olan imkânlar çerçevesinde kendi masalsı evrenini kurar.

 1. TEKNİK:

Teknik serbesttir. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler.

Yarışma şartname ve katılım formuna www.izmitbilsem.meb.k12.tr adresinden ulaşılabilir.

 1. KATILIM ŞARTLARI:
 • Millî Eğitim Bakanlığı, İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün koordinasyonunda yapılacak olan UKO (Ulusal Karikatür Olimpiyatı) ya; Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.
 • iki aşamadan oluşacaktır.
 1. AŞAMA:

*  Öğrenciler verilen konuda yaptıkları çalışmalarını, ukosanat@gmail.com adresine jpeg formatında resim olarak göndereceklerdir.  Ayrıca çalışmanın orjinali de kuruma posta ile ulaştırılacaktır. Bu çalışmalar, jüri tarafından değerlendirilerek 2. aşamada yarışmaya hak kazananlar kurumun internet adresinden açıklanacaktır.

 • 1. aşamayı geçen il dışından gelecek olan BİLSEM’li öğrenci ve 1 danışmanı, Yarışma organizasyonu tarafından 1 gece konaklamalı misafir edileceklerdir.
 • Yarışmacılar ancak birer adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
 • Gönderilen eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
 • Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve karikatürlerini katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
 • Olimpiyat şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 1. AŞAMA
 • Jüri üyelerinin belirleyeceği bir konu dâhilinde canlı çizim yapmaları istenecektir.
 • Olimpiyata katılan eserler, yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.
 • Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım hakları ile ilgili olarak, Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için yarışma komisyonuna izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, yarışma komisyonuna aittir.
 1. UKO YÜRÜTME KURULU: Mustafa ÖZGÜL(İzmit BİLSEM Müdürü), Muhammet ÖZTÜRK (İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)

 

 1. UKO JÜRİSİ:

 

 1. Muhammet Şengöz, Karikatür Sanatçısı
 2. Osman Suroğlu, Karikatür Sanatçısı
 3. M. Murat Alpay, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
 4. Yaşar Tosun, Karikatür Sanatçısı

 

 1. KONAKLAMA: Kocaeli’de yapılacak yarışmanın finaline katılacak yarışmacıların ve öğretmenlerin yol giderleri kendilerine aittir. Katılımcıların, 2 gün yemek ve 1 gece konaklama giderleri yarışma organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

 

 1. ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü:  1000 TL + MADALYA

İkincilik Ödülü: 750 TL + MADALYA

Üçüncülük Ödülü: 500 TL + MADALYA

Mansiyon    (3 adet) ve Özel Ödüller verilecektir.

(Dereceye giren okullara kupa ve başarı belgesi de verilecektir.)

*Sergilenmeye değer görülen öğrencilerin karikatürleri bir albümde toplanacaktır.

 1. YARIŞMA TAKVİMİ:
 • 1. Aşama Eserlerin Son Teslim Tarihi : 13 Mayıs 2016
 • Jüri Değerlendirme ve Sonuçlarının Açıklanması: 21 Mayıs 2016
 • 2. Aşama için Final Yarışması Tarihi : 2 Haziran 2016
 • Sergi ve Ödül Töreni                             : 3 Haziran 2016,  SAAT: 14:00

Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi UKO Komisyonuna aittir.

Yarışma İrtibat: İzmit BİLSEM / KOCAELİ    TEL: 0 262 226 12 42

EK 1

(ÖĞRENCİLER İÇİN)

“İZMİT BİLSEM – 1. ULUSAL KARİKATÜR OLİMPİYATI”

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

UKO KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / KOCAELİ

Yarışmaya gönderdiğim karikatürün kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül v.b. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

 

ADI:

SOYADI:

BİLSEM ADI:

E-POSTA:

CEP TELEFONU:

ADRES:

İL:

DANIŞMAN ADI VE SOYADI:

 

Yarışma Şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

TARİH / İMZA: ……………………………………………………………………………………