2. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Hayatımız Müzik”

T-BANK – İFSAK
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması
“Hayatımız Müzik”

GİRİŞ:
Kuruluşu 1985 yılına dayanan banka, 2007 yılında BankMed ve Arab Bank’ın MNG Bank’ın çoğunluk hisselerini alması ile Turkland Bank A.Ş. (T-Bank) olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Bugün T-Bank, %50 BankMed, %28 Arab Bank, %22 Arab Bank İsviçre ortaklığında 33 şubesi ve 600’den fazla çalışanı ile müşterilerine hizmet vermektedir.
T-BANK, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) ile birlikte fotoğraf sanatına katkı yapmak, ilgiyi canlı tutmak ve kalıcı eserler bırakmak amacı ile “Hayatımız Müzik” teması altında fotoğraf severlerle buluşacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU:
2015 Ulusal Fotoğraf Yarışmasının teması; “Hayatımız Müzik”tir.
T-BANK, bu 2. Ulusal yarışmanın konusu olan “Hayatımız Müzik” ile müziğin, yaşantımızın hüzünlü, sevinçli, coşkulu, dingin her anına eşlik eden bir unsur olarak vazgeçilmez olduğunun altını çizmeyi, duygu ve düşüncelerin fotoğrafla ifadesini katılımcıların kadrajlarından görmeyi amaçlıyor.

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma, Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.
KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. T-BANK Yönetimi ve İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ile Organizasyon Komitesi üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.

KATILIM ŞARTLARI:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
– Fotoğraflar Renkli veya Siyah-Beyaz olarak sunulabilecektir.
– Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
– Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği, olan bir nesnenin çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflarla katılım kural ihlali sayılır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
– Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
– Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
– Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Sayısal (Dijital) > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Çetin Kaya için ckaya gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler: “TRckayaD1_ornekfoto” veya “TRckayaD2_ornekfoto” gibi…
f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde; kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olmalı; dosya boyutu 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 MB’ı geçmemelidir.
g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümü için kullanılacaktır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için T-Bank ve İFSAK sorumlu olmayacaktır.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
– Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte T-BANK’a ait olacaktır. Bu eserler T-BANK’ın arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler T-BANK tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
– Planlanan sergi için ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar T-BANK tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
– Fotoğraflar bastırıldıktan sonra T-BANK arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr/ ve sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– T-Bank, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan fotoğrafların asıl dosyalarını isteyebilir.
– Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sıra ile):
Ahmet Selim SABUNCU Fotoğraf Sanatçısı
Hakkı YILDIRMAZ T-Bank Genel Müdür Yardımcısı
Haluk ÇOBANOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
Levent ÖGET Fotoğraf Sanatçısı
Mehmet TURGUT Fotoğraf Sanatçısı
Nesteren DEDE T-Bank Kurumsal İletişim Müdürü
Tanju AKLEMAN İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.

TFSF TEMSİLCİSİ: Çetin KAYA
Organizasyon Komitesi
Nesteren DEDE T-Bank Kurumsal İletişim Müdürü
Tanju AKLEMAN İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı

ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü : 5.000 TL
2.lik Ödülü : 3.000 TL
3.lük Ödülü : 2.000 TL
Mansiyon : 1.000 TL
Sergilemeler (En fazla 40 adet) : 250 TL

TAKVİM:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 06.04.2015
Son Başvuru tarihi : 10.10.2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 17.10.2015
Sonuçların Açıklanması : 24.10.2015
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : Aralık 2015

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr, ,
www.ifsak.org.tr, www.tbank.com.tr adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren
katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu
eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından
dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin Kaya
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 292 1807
E-Posta: iletisim@ifsak.org.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2015/050) numara
ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.