2. Ulusal F Klavye yarışması

2. Ulusal F Klavye yarışması

16. ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ

2. ULUSAL F KLAVYE YARIŞMASI-2018

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Bu yarışma 16. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi bünyesinde, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun ev sahipliğinde 4-5 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenecektir.

Yarışma ile bilgisayar üzerinde F Klavye yarışması yapılması, okullar arasında dostluk kavramının pekiştirilmesi, Türk Standart Klavyesi olan F Klavye kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Yarışmaya Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarında (Bu programlardan herhangi birinde öğretim yapılması yeterlidir.) öğretim yapan Meslek Yüksekokulları katılabilecektir.

Yarışmada F Klavye ile yazmak zorunludur. Katılımcılar dilerlerse yarışmaya kendi klavyeleri ile katılabileceklerdir.
Yarışma web sitesi üzerinden “Klavye Hızınızı Test Edin” bölümünden her yarışmacı için farklı 10 dakikalık bir çalışmanın belirlenen kurallara uygun, hızlı ve olabildiğince hatasız yazılması ile yapılır. Sistem hata sayılarını ve buna bağlı olarak düşülecek puanları kendiliğinden hesaplamaktadır. (Sistemin hesaplama yöntemi: dakikalık vuruş*10-hata sayısı*50)

Yarışma değerlendirmesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nca belirlenecek öğretim elemanlarından oluşan Jüri tarafından yapılacaktır. Yarışma sabah ve öğleden sonra yapılacak iki etaptan oluşacaktır. Her iki etabın ayrı ayrı değerlendirilmesinden ortaya çıkan puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilk üçün belirlenmesinde eşitlik olması durumunda sadece eşit puan alanlar yarıştırılacak ve süre on dakika olacaktır. Katılım yoğunluğuna göre yarışma iki etap yerine, bir etap olarak yapılabilecektir.
Yarışma sırasında bilgisayarında hata oluşan yarışmacı, yarışmanın bitiminde aynı süreyle yeniden yarışmaya tabi tutulacaktır.

Değerlendirme meslek yüksekokulları bazında yapılacaktır. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir. Yarışmada ilk üç dereceyi alan öğrencilere ve meslek yüksekokullarına başarı belgesi verilecektir. Ayrıca derece yapan öğrencilere çeşitli hediyeler verilecektir.

Yarışmaya bir öğretim elemanına bağlı olmak kaydıyla (Öğretim elemanının kongreye bildiriyle katılma şartı bulunmaktadır.) her bir meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla öğrenci katılabilecektir. Yarışmacı öğrencilerin 1. maddede belirtilen programların birinde kayıtlı olması ve yarışma esnasında yanlarında Öğrenci Belgelerini bulundurmaları gerekmektedir. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katılım masrafları kendi üniversitelerince karşılanacaktır.

Yarışma Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bilgisayar laboratuvarında; jürinin sorumluluk, denetim ve gözetimi altında yapılacaktır.

Meslek Yüksekokulları en geç 20 Mart 2018 tarihine kadar yarışmaya katılacaklarını yazıyla bildirmelidir.

http://www.burokon2018.hitit.edu.tr/Home/Index