2. ULUSAL ENDÜSTRİYEL GIDA TASARIM YARIŞMASI

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, değişen teknolojiye ve tüketici eğilimine ayak uyduran, çevre dostu, özgün, fonksiyonel özelliklere sahip endüstriyel gıdaların tasarlanması ve bu alanlardaki genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması amacıyla 2. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması’nı düzenlemektedir.

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

 1. ULUSAL ENDÜSTRİYEL GIDA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, değişen teknolojiye ve tüketici eğilimine ayak uyduran, çevre dostu, özgün, fonksiyonel özelliklere sahip endüstriyel gıdaların tasarlanması ve bu alanlardaki genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması amacıyla 2. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması’nı düzenlemektedir.

 

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, günümüzün ve geleceğin tasarımcılarını, sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek ve gıda ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretecek projeleri tasarlamaya davet etmektedir.

 

YARIŞMANIN AMAÇLARI VE KONUSU

 

Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması’nın temel amaçları arasında,

 

 • Endüstriyel gıda ürünleri ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
 • Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
 • Üretimde katma değeri arttırmak,
 • Sektörün imkan ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
 • Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
 • Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
 • İhracat potansiyeline sahip tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
 • Türkiye’de gıda firmaları ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adayları sektör bünyesinde buluşturarak üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak,
 • Geleceğin endüstriyel gıda pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak

 

başta yer almaktadır.

 

Geleneksel Türk Tatlıları ana temasındaki her türlü şekerli mamullerden, endüstriyel yöntemlerle seri olarak üretilebilen gıdalar bu yarışmanın konusunu oluşturan gıda ürünleridir. Pastane gibi butik üretim koşullarına yönelik olarak tasarlanmış ürünler kapsam dışıdır. Katılımcılardan piyasada var olmayan yenilikçi gıda ürünleri önerileri yanı sıra, içerik, tat önerileri, yeni şekil ve formlar yeme deneyimi senaryoları beklenmektedir. Hatta tasarlanan gıda ürününün ayrılmaz bir parçası ise ambalaj tasarımları da değerlendirilebilecektir.

Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, yeni bir gıda kategorisi yaratma, kullanılabilirlik, seri üretime, ambalajlanmaya, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Ayrıca, tasarlanan ürünlerin içeriğinde malzeme olarak ülkemizde üretilen hammaddelerin kullanılması oranı da değerlendirmede göz önüne alınacak kriterler arasındadır.

 

 

 

 

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 

 1. Yarışmada;

 

 1. Öğrenci Kategorisi
 2. Profesyoneller Kategorisi” olmak üzere 2 ayrı kategori bulunmaktadır.

 

 1. Yarışma farklı uzmanlıklardan oluşan ekip çalışmalarını teşvik etmek amacıyla yalnızca grup katılımına açıktır. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır. Her grubun bir grup lideri seçmesi gerekmektedir.

 

 1. Yarışmanın “Öğrenci Kategorisi”, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin tüm lisans ve ön lisans öğrencilerinin grup halinde katılımına açıktır. Ekipte en az bir endüstriyel tasarım (veya endüstri ürünleri tasarımı) bölümü ve bir gıda mühendisliği bölümü öğrencisinin veya mezununun olması ve seçilecek ekip liderinin ön lisans veya lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Ekipte gastronomi ve mutfak sanatları bölümü gibi konu ile ilgili diğer bölüm öğrencileri olması teşvik edilmektedir.

 

 1. Yarışmanın “Profesyoneller Kategorisi”, grup halinde katılıma açıktır, ekipte mutlaka bir endüstriyel tasarımcının ve bir gıda mühendisinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca gıda mühendisi ve endüstriyel tasarımcıdan en az birinin mezun olması gerekmektedir. Son olarak ekip lideri öğrenci değilse grup profesyoneller kategorisinde kabul edilir. Yarışmaya katılmak isteyen kişiler, gıda mühendisleri ve endüstriyel tasarımcılar ile ekip kurmak amacıyla İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne başvurabilirler.

 

 1. Yarışmacıların;

 

 • Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası olmaması,
 • Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
 • Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin birinci dereceden akrabası olmaması,
 • Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

 

Bu şartlara uymayanların projeler yarışmaya katılmamış sayılır.

 

 1. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmamış, üretilmemiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara başvurulacaktır.

 

 1. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (gidatasarimyarismasi.org) duyurulacaktır.

 

 1. Yarışmaya birden fazla proje ile katılım, mümkündür.

 

 

 

 

YARIŞMANIN AŞAMALARI

 

“İİB 2. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

 

Birinci Aşama: Öğrenci ve Profesyoneller kategorilerinde en çok 5 pafta olarak A3 boyutundaki 5 mm fotobloklu proje paftaları ve 500 kelimeyi geçmeyen proje açıklama raporu ve İngilizce çevirisi bilgisayar ortamında en geç 7 Ağustos 2015 tarihine kadar websitesine yüklenecek, ayrıca proje paftaları İİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır. (Teslim koşullarına ilişkin daha fazla ayrıntı şartnamenin “Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler” bölümünde mevcuttur).

 

İkinci Aşama: Birinci Aşamada her kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje (en az 3 tane) İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek, İkinci Aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek projelerin imalata uygun olarak geliştirilmesi ve numunelerin kontrollüğü istenecektir. Geliştirilen projelerin,  “numune üretim sponsorluğu” veren firmaların ve kuruluşların pilot üretim tesislerinde numune üretimi yapılacaktır; hangi firmanın hangi numune üretimini yapacağı konusu ise üretilecek olan ürün için ihtiyaç duyulan malzeme ve tekniklere göre İİB tarafından belirlenerek yarışmacılar yönlendirilecektir. Herhangi bir şekilde numunelerin üretilemediği bir projenin 1 adet hızlı prototipi, masrafı İİB’den karşılanmak üzere yaptırılacaktır. 2. Aşamada numune üretimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler 1. Aşama sonucunda paylaşılacaktır; zaman vb. gerekli imkanların yer almadığı durumlarda, numune üretim aşaması İİB tarafından askıya alınarak ilk üç dereceye girenlerin seçimine gidilebilir.

 

İkinci Aşamaya kalanların ilanı WEB sitesinden (www.gidatasarimyarismasi.org)  yapılacaktır.

 

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

 

Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

 

√ Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru da WEB sayfası (www.gidatasarimyarismasi.org) aracılığıyla yapılacaktır.

 

√ Her yarışmacı grubu şu aşamaları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

 

 • Tüm yarışmacılar WEB sitesinden (www.gidatasarimyarismasi.org) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Hemen başvur” sekmesinden yarışma başvurusuna başlayabilirler.

 

 • Tüm yarışmacılar tarafından başvuru işlemleri bölümünde belirtilen gerekli bilgiler doldurulacaktır.

 

 • Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra başvuru yapan ekip liderinin elektronik posta adresine elektronik posta gönderilecektir. Gönderilen elektronik postada başvuru numarası ve hazırlanan paftaların yüklenerek başvurunun tamamlanacağı bir link bulunacaktır. Bu linkten açılacak sayfaya

 

 1. ekip lideri dışında kalan ekip üyelerinin bilgilerinin
 2. proje özetinin
 3. paftaların ücretsiz hizmet veren download servislerinden birine(wetransfer.com) yükledikten sonra elde edilecek indirme linklerinin
 4. Ekip  içindeki  diğer  kişilerin  ekip  başını  kabul  ettiklerini gösteren taahhütnamenin (EK-3)

 

girilerek başvurunun tamamlanması gerekmektedir.

 

 • Tasarımlar en fazla 5 paftada bilgisayar ortamında JPEG formatında ve A3 boyutunda hazırlanmalıdır. Paftalar hazırlandıktan sonra her paftanın sağ üst kısmına başvuru numarası yazılmalı ve yüklenecek dosyaya da isim olarak başvuru numarası verilerek e-postada yer alan link üzerinden yüklenmelidir.(Örneğin e-postada başvuru numaranız 27 ise, yükleyeceğiniz pdf dosyasının ismi 27.pdf olmalıdır.) Her pafta en az 150 dpi ve A3 kağıdı boyutunda olmalı, A3 kağıdı boyutundaki 5 pafta birleştirilerek 5 sayfalık tek bir PDF dosyası haline getirildikten sonra yüklenmelidir. PDF dosyası yüklendikten sonra isteğe bağlı olarak jpeg dosyaları da yüklenebilir.

 

 • Bu işlemler sonucunda başvuru tamamlanacaktır. Taahhütname örneği bu şartnamenin sonundaki EK-3’te bulunmaktadır. JPEG formatında proje paftaları da isteğe bağlı olarak yüklenebilecektir. (İmzalı taahhütnamenin aslı Birlik tarafından gerektiği takdirde istenebilecektir.)

 

 

 • Yatay veya dikey olarak kullanılacak paftanın sağ üst köşesinde web sitesi üzerinden başvuru tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerinin e-posta adresine gönderilen proje numarası yazılacaktır. Her projede; tasarımın temel ilkelerini açık olarak tanımlayan ve uygulamalarını anlatan perspektif ve tasarımın plan, cephe ve kesit görünüşleri, çizim ölçüleri İngilizce ve Türkçe olarak yer alacaktır.

 

 • Söz konusu proje paftalarının aynı hali A3  normunda  kâğıt  üzerine  basılarak  yine  A3  boyutunda 5 MM fotoblok üzerinde, posta yoluyla da İİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecektir.

 

 • İİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımın üzerinde rumuz, tasarımla ilgili temel bilgiler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare, logo veya işaret bulunmamalıdır. Yarışmacı ile ilgili herhangi bir bilgiyi belirten herhangi bir işaret, logo veya ibarenin varlığı projenin derecelendirmeye alınmadan elenmesine neden olacaktır.

 

 • Tasarım yapılan proje paftalarında aşağıda detayları verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak yazılacaktır.

 

 

Proje Paftalarına Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar :

(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır)

 

 • Tasarımın İsim Önerisi
 • Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri (En fazla 2 cümle ile)
 • Üretimde Kullanılacak Malzemeler
 • Üretimde Kullanılacak Teknikler

 

 • Yarışmacılar için bu sene proje paftaları haricinde elden belge gönderimi olmayacaktır.

 

√ “Proje Raporu” proje fikrini yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik getirdiğini, ne ölçüde katma değer yarattığını ve ürünün malzemesi ile üretim yöntemini açıklayan rapor olup İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde, başvuru esnasında web sitesinde belirtilen bölüme yazılacaktır. Türkçe rapor 500 kelimeyi geçmeyecektir.

 

√  Ödül almak için ekip adına ekip başı yetkili olacaktır. Ekibe  katılan  ortakların  her biri  İİB’ye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

 

√ Yarışmaya katılan yarışmacılar yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

√ Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması ve paftaların WEB üzerinden yüklenmesi grubu başvuru yapmış sayacaktır.

 

√ WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili gereken bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Yarışmaya başvuru;

 

 1. Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu ve

 

 1. Yarışmacıların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği

 

anlamına gelmektedir. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

 

√ Yarışmacılar yarışmaya, birden fazla tasarımla katılabilecekler, ancak yarışmaya daha önce açılan Gıda Tasarım Yarışmaları’na katılan tasarımlarıyla tekrar başvuramayacaklardır. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

 

√ Yarışmacıların adres, telefon, faks, e-posta adresi ve diğer bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, her grup elemanı için ayrı ayrı doldurulacaktır. Verilen bilgilerin doğru olmaması durumunun tespit edilmesi halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilecek ve ödül alması halinde yarışmacının ödülü varsa aldığı diğer ödüllerle beraber iptal edilerek kendisine verilenler geri alınacaktır.

 

√ Yarışmacılardan başvuru sırasında veya sonrasında vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgeleri, özgeçmişleri ve diğer gerekli olabilecek belgeleri ekleyerek İİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, başvuru esnasında verilen bilgilerin teyidi ve katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenebilecektir.

 

 

√ Başvuru esnasında proje sahiplerinin “kimlik bilgileri AÇIKLANABİLİR” ibaresinin seçilmesi, projenin yarışma sonunda yarışmacı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda yarışmacı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına yarışmacı/yarışmacıların izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresinin seçilmesi halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekretaryası ve Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir.

 

√ Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz, logo vs. görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

 

√ Yarışmacıların teknolojik araştırma yapmaya özendirilmesi, özgün  tasarım yapmaları için yönlendirilmesi, öğretim üyelerinin proje gruplarına sadece yol gösterici olarak destek vermesi temel prensip olacaktır.

 

√ Okullar müfredatın gereksinimi olarak öğrencilerden herhangi yaratıcılık gerektiren bir işi tamamlamış olmalarını isteyebilirler. Öğrenciler yarışmaya böylesi bir çalışmayı sunup sunmamakta serbesttir.

 

√ Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 

Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi     : 21 Ağustos 2015 (Gece 24:00’a kadar)

Seçici Kurul Toplantısı                           : 31 Ağustos 2015

İkinci Aşama Seçici Kurul Toplantısı        : 5 Ekim 2015

Ödül Töreni Tarihi                                 : 7 Ekim 2015

 

JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Beraat Özçelik İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanı-Gıda Mühendisi
Prof. Dr. Osman Sağdıç YTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve TÜBİTAK Mam Gıda Enstitüsü Danışmanı
Prof. Dr. K. Nazan Turhan İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak   Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Can Özcan İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sibel Özilgen Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı
Gamze Güven Endüstriyel Tasarımcı
Yard. Doç. Dr. A. Bülben Yazıcı TOBB-ETÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı –   ETMK üyesi
Prof. Dr. Marinella Ferrara Endüstriyel Tasarımcı, Milan Politeknik Üniversitesi Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi
Edip Tahincioğlu Sektör Temsilcisi
Sertaç Ersayın Endüstriyel Tasarımcı, ETMK Genel Merkez Başkanı

 

Jüri Üyeleri tasarım yarışması sonucunda yarışmaya katılan projelerin değerlendirme sonuçlarına ilişkin yorumlarını içeren ortak imzalı bir rapor hazırlayacaktır.

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Şebnem Yanç Demirkan (ETMK İzmir Şube Başkanı)

Elif Kocabıyık Savasta (ETMK İzmir Şube Başkan Yardımcısı)

 

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ

 

Zekeriya Mete                                      (İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)

Hidayet Kadiroğlu                                (İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Selçuk Şağban                                    (İİB Genel Sekreter Vekili)

Nur Arslan                                          (Uzman Yrd.)

Burşem Ege                                        (Reklamcı)

 

İş bu şartname ile oluşturulan jüri üyeleri ve organizasyon komitesi ile şartnamede yer alan değerlendirme kriterleri yarışmacı tarafından okunarak onaylanmış ve kabul edilmiştir.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir:

 • Yaratıcılık ve Buluş Derecesi: Fikrin yaratıcı ve özgün olması en yüksek katsayı ile değerlendirilir.
 • Sektöre Katkısı: Fikrin reel sektöre katkısı ve bu etkinin sürdürülebilir olması.
 • Uygulanabilirlik: Fikrin teknik ve ekonomik olarak yapılabilir olması veya gelecekte yapılabilir olacağının gösterilmesi ve ülkemizde toplumun gelişmesine katkıda bulunması.
 • Sunumun Kalitesi: Proje dosyasının iyi hazırlanmış olması, görsel resim, çizim ve simülasyonlarla desteklenmesi, anlatım dilinin akıcılığı.
 • Çevrecilik ve Fonksiyonellik: Tasarımların çevreci, sağlığa duyarlı ve fonksiyonel olması.
 • Üretimde Kullanılan Malzemeler: Projede yerli kaynakların özellikle ve öncelikle kullanılması ve seri üretilebilirlik ve maliyetlerin rekabet edilebilirliği.

 

YARIŞMA MODERATÖRÜ

İ. Selçuk Şağban              (İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Vekili)

 

TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER

Yarışma Sekreteryası                             İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği

Adres                                         Sanayi Cad. Çobançeşme Mevki Dış Ticaret Kompleksi

C  Blok BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

Tel                                             0-212-454 05 00

Faks                                           0-212-454 05 01

E-Posta                                      karslan@iib.org.tr

gidatasarim@iib.org.tr

hububat@iib.org.tr

 

olarak belirlenmiştir. Yarışma ile ilgili her türlü soru yukarıda belirtilen e-posta adresine yöneltilebilir.

 

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kargo ile yollanan projelerin yarışma teslim günü ve saatinden önce ulaşması yarışmacıların sorumluluğundadır.

 

ÖDÜLLER

 

“2. Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 6 ödül bulunmaktadır. Ayrıca organizasyon komitesi tarafından belirlenecek sayıda mansiyon ödülleri de verilecektir.

 

 1. Öğrenci Kategorisi

 

 • Yarışma  birincilik ödülü   20.000 TL
 • Yarışma  ikincilik ödülü   10.000 TL
 • Yarışma üçüncülük ödülü      5.000 TL

 

 

2.Profesyoneller Kategorisi

 

 • Yarışma  birincilik ödülü                     55.000 TL
 • Yarışma  ikincilik ödülü                    30. 000 TL
 • Yarışma  üçüncülük ödülü   15.000 TL

 

 

Not: Ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

 

Para ödüllerinin dışında, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde yarışmanın Öğrenci Kategorisi’nde birinci olan grup üyelerinden destek kapsamına alınacak 1 tasarımcının, yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ve aylık 1.500 ABD Doları’nı aşmamak kaydıyla yaşam giderlerinin en fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenmesi söz konusu olabilecektir. Bahse konu desteğe yönelik detaylar ve ilgili desteğe dair uygulama usul ve esaslar aşağıda belirtilmektedir:

 

 1. Tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; birinci olan tasarımcılardan yurt dışı eğitim programına başvurmak isteyen tasarımcılar (Ek-1)’de yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar.

 

 1. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları tasarım kurumlarına kabul edilmelerini müteakiben (Ek-2)’de yer alan belgelerle birlikte İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne başvururlar. Nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların belirlenmesi amacıyla İstanbul İhracatçı Birlikleri adaylara ilişkin listeyi (Ek-2)’de yer alan belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığı’na iletir. Ekonomi Bakanlığı’nın yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların belirlenmesine ilişkin Onayını müteakiben İstanbul İhracatçı Birlikleri, kabul alınan tasarım okulu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlar.

 

 1. Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen tasarımcıların, Bakanlık Onayını takip eden ilk eğitim döneminde eğitimlerine başlamaları zorunludur.

 

 1. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak üzere gönderilecek tasarımcı ile İstanbul İhracatçı Birlikleri arasında yurt dışında alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının;

 

 1. Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki) yıl süre ile İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği,

 

 1. İstanbul İhracatçı Birlikleri izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği,

 

 1. Eğitim görmekte olduğu okuldan, İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından kabul edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,

 

 1. Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı hallerde, bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,

 

 1. (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak şahsi kefil vesair bir teminat göstereceği, gibi hususlara yer verilir.

 

 1. Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın işbu maddesi uyarınca yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını gösterir sertifika, diploma vb. belgenin aslını veya Noter onaylı örneğini Bakanlığa iletilmek üzere İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Yurtdışı eğitim ödülü dışında, Öğrenci ve Profesyoneller Kategorilerinde ilk üç dereceye giren gruplarda yer alan gıda mühendislerine Tübitak MAM Gıda Enstitüsü’nün sunduğu 2016 yılı eğitim programlarından seçecekleri 2 adet eğitime ücretsiz katılım hakkı verilecektir.

 

Ayrıca, yarışmaya katılarak tüm belgelerini eksiksiz teslim eden/yükleyen yarışmacı gruplara katılım teşvik ve kırtasiye masraflarının karşılanması amaçlarıyla 150 tl para ödülü verilecektir.

 

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

 

İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde ilan edilecektir. Ödül töreni sonrasında ikinci aşamaya kalan projeler ile birlikte ödül kazananlar İİB ve yarışma web sitelerinde yine ilan edilecektir.

 

YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

 

Jüri Üyeleri tarafından ödül almaya layık görülen projeler, ödül töreninde açıklanacak ve kazanan ismi boş bırakılarak basımı yapılan sertifikaların üzerine kazanan yarışmacıların isimleri yazılarak ödül alan tasarımcılara sertifika ve ödülleri törende teslim edilecektir.

 

TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

 • 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

 

 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

 

 • 1. Aşamayı geçemeyen tasarımların paftaları 7-30 Ağustos 2015, dereceye giremeyen tasarımların paftaları ise 1–30 Ekim 2015 tarihleri arasında, jüri değerlendirmesi sonucunda tasarımın aldığı puanı ile birlikte İİB Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarım paftalarından İİB Genel Sekreterliği hiçbir şekilde ve nedenle sorumlu tutulamaz.

 

 • Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan, Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı “Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında hakların hak sahipleri tarafından III. Kişilere devrinde Hububat ve Yağlı Tohumlar İhracatçı Birliği’nin ön alım hakkı vardır. belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyen III. kişilerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. İhracatçı Birliği’nin ön alım hakkı kullandırılmadan yapılan devirler sonucu İhracatçı Birliği iş bu devir işlemini öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde, aynı bedelle eserin fikri sınai haklarının kendi adına tescilini talep edebilir.

 

 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri, Yarışmanın 2. Aşamasında projenin numune üretim aşamasında “numune üretim sponsorluğu” veren  üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

 

 • Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyelerinin, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyeleri ile “numune üretim sponsorluğu” veren firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

 

 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

 

 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

 

 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller İİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

 

 • Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.gidatasarimyarismasiyarismasi.org) duyurulacaktır.

 

 • Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında, Birinci aşama, İkinci aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.

 

 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili yarışmacılara aittir.

 

 • Bu yarışmaya WEB sitesi (gidatasarimyarismasi.org) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

 

 

 

 

 

EK-1

TASARIMCILARIN YURT DIŞI EĞİTİMİNE YÖNELİK ULUSLARARASI TASARIM OKULLARI

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (25)

 

 • Academy of Art University, San Fransisco academyart.edu
 • Art Center College of Design, Pasadena, CA artcenter.edu/accd/contaccd.jsp
 • Arizona State University, School of Design Tempe http://design.asu.edu/
 • Auburn University auburn.edu/ind/
 • CCA – California College of the Arts, Industrial Design, San Fransisco cca.edu
 • Carnegie Mellon University, School of Design, PA, cmu.edu/cfa/design/
 • College for Creative Studies, Michigan collegeforcreativestudies.edu
 • Cranbrook Academy of Art, 3D Design Department, Michigan cranbrookart.edu
 • CSULB California State University Design Department csulb.edu/depts/design/
 • FIT – Fashion Institute of Technology fitnyc.edu
 • Illinois Institute of Technology, Institute of Design, Chicago id.iit.edu
 • MIT Media Lab mit.edu
 • North Carolina State University, School of Design, NC http://ncsudesign.org
 • Ohio State University, osu.edu
 • Otis College of Art and Design otis.edu
 • Parsons The New School for Design paraons.newschool.edu
 • Parsons School of Design, parsons.edu
 • Pratt Institute, New York pratt.edu
 • Rhode Island School of Design, Department of Industrial Design risd.edu
 • Rochester Institute of Technology , New York rit.edu
 • Savannah College of Arts and Design scad.edu
 • School of Visual Arts schoolofvisualarts.edu
 • Stanford University, Institute of Design, stanford.edu/dept/art/
 • The Cleveland Institute of Art cia.edu
 • University of Cincinnati, design.uc.edu/

 

ALMANYA (5)

 

 • Burg Giebienstein, Hochschule für Kunst und Design Halle burg-halle.de
 • Köln International School of Design http://kisd.de
 • Stuttgart State Academy of Art and Design abk-stuttgart.de
 • Universitat der Künste udk-berlin.de
 • Universitat Essen uni-essen.de/industrialdesign

 

AVUSTRALYA (6)

 

 • Monash University monash.edu.au
 • Queensland University of Technology dbe.bee.qut.edu.au
 • Royal Melbourne Institute of Technology rmit.edu.au
 • Swinburne University swin.edu.au
 • The School of Design Studies cofa.unsw.edu.au/schoolsunits/schools/design/
 • University of Western Sydney uws.edu.au/about/acadorg/schools/engineering

 

BELÇİKA (1)

 • Royal Academy of Arts Antwerp antwerp-fashion.be

BÜYÜK BRİTANYA (18)

 

 • Birmingham Institute of Art & Design biad.uce.ac.uk
 • Brunel University, Faculty of Design brunel.ac.uk
 • Central St. Martins College of Art & Design csm.arts.ac.uk
 • Chelsea College of Art & Design chelsea.arts.ac.uk
 • Coventry University coventry.ac.uk
 • Kent Institute of Art and Design kiad.ac.uk/index.asp
 • Kingston University London kingston.ac.uk
 • London College of Communication lcc.arts.ac.uk
 • London College of Fashion lcf.arts.ac.uk
 • Loughborough University, Department of Design and Technology lboro.ac.uk
 • Northumbria University
 • Notthingham Trent University ntu.ac.uk
 • Ravensbourne College of Design and Communication rave.ac.uk
 • Royal College of Art rca.ac.uk
 • Sheffield Hallam University shu.ac.uk
 • The Glasgow School of Art gsa.ac.uk
 • The University College for the Creative Artsucreative.ac.uk
 • University of Salford salford.ac.uk

 

DANİMARKA (2)

 • Denmarks Designskole/ The Danish Design School http://www.dkds.dk
 • Aarhus School of Architecture

 

FRANSA (4)

 

 • Ecole National Superieure de Creation Industrielle ENSCI/Les Ateliers ensci.com
 • ESMOD International Fashion University Group esmod.com
 • Institut Français de La Mode ifm-paris.com
 • Studio Bercot Paris studio-bercot.com

 

FİNLANDİYA (1)

 

 • The University of Art and Design Helsinki uiah.fi

 

HOLLANDA (3)

 

 • Design Academy, Eindhoven designacademy.nl
 • Eindhoven University of Technology tue.nl
 • Technical University Delft io.tudelft.nl

 

HONG KONG (1)

 

 • The Hong Kong Polytechnic University School of Design sd.polyu.edu.hk/web/

 

İSPANYA (2)

 

 • Elisava elisava.net
 • IDAM International Design School of Malaga

 

İSVEÇ (4)

 

 • Beckmans College of Design beckmans.se
 • Hyper Island hyperisland.se
 • Lund University lu.se
 • UMEA University, Institut of Design dh.umu.se

 

ITALYA (10)

 

 • Accademia Riaci, Florence accademiariaci.info
 • Domus Academy domusacademy.com
 • Florence Design Academy florencedesignacademy.com
 • Instituto Europeo di Design ied.it
 • Instituto Marangoni Milan institutomarangoni.com
 • Institute of Applied Arts and Design-Turin iaad.it
 • Master Design at NABA italian-design-academy.com
 • Polimoda International Institute of Design and Marketing polimoda.com
 • Politecnico di Milano University polimi.it
 • SPD Scuola Politecnico di Design scuoladesign.com

 

KANADA (2)

 

 • Carleton University id.carleton.ca
 • University of Montreal din.umontreal.ca

 

 

EK-2

 YURT DIŞI EĞİTİME GÖNDERİLECEK TASARIMCILARDA ARANAN

ŞARTLAR VE İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 

 1. C. vatandaşı olmak
 2. Tasarımcı Başvuru Formu (Yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcı tarafından doldurulacak ve imzalanacak)
 3. İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında dereceye girildiğine ilişkin belge
 4. d) İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcı arasında imzalanmış sözleşme (Bu sözleşme çerçevesinde söz konusu tasarımcı tarafından yurt dışında alınacak eğitime ilişkin esaslar ve karşılıklı yükümlülükler belirlenir. Anılan sözleşmeye, bahse konu eğitim programının tamamlanamaması vb. durumlarda yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcıya ilişkin giderlerin geri alınmasına ilişkin hüküm dercedilecektir.)
 5. e) Özgeçmiş (eğitim, iş tecrübesi, sosyal aktiviteler, akademik vb. ödüller vs.)
 6. Yurt dışı eğitim programına gidiş amacını, programdan beklentileri ve program sonrası hedefleri içeren asgari 300 azami 500 kelimelik niyet mektubu
 7. Halen öğrenime devam edilen eğitim kurumundan alınacak öğrenci belgesinin aslı veya Noter onaylı örneği
 8. h) Yurt dışı eğitime gidilecek eğitim kurumundan kabul alındığını gösterir belgenin (kabul mektubu) aslı veya Noter onaylı örneği,

ı)   Müsteşarlık tarafından Talep Edilebilecek Diğer Bilgi ve Belgeler

 

 

 

EK-3

 

(TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ)

 

 

…/…/…

 

 

 

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

 

 

 

 

 

 

 1. Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması’nda …………………. numaralı projeyi oluşturmak amacı ile kurduğumuz ekipte …………………………………’i ekip lideri olarak seçtiğimi / seçtiğimizi kabul ve beyan ederim / ederiz.

 

 

 

EKİP ÜYELERİ

 

 

 

T.C. Kimlik No:

Adı-Soyadı:

İmza:

 

 

 

 

T.C. Kimlik No:

Adı-Soyadı:

İmza:

 

 

 

 

 

T.C. Kimlik No:

Adı-Soyadı:

İmza:

 

 

 

 

T.C. Kimlik No:

Adı-Soyadı:

İmza:

 

 

 

….