2.Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi

Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü tarafından BIOTECH-2011 ‘2.Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi’ düzenleniyor.

BIOTECH-2011 ‘2. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi’nin amacı ülkemizde ve dünyada Biyoteknoloji alanında araştırma yapan fen bilimleri, mühendislik bilimleri, eczacılık ve tıp gibi farklı disiplinlerden bilim insanlarını, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını bir araya getirerek ilgili alanlardaki son gelişmelerin tartışılması ve bir sinerji oluşturarak yeni açılımlara doğru adım atılmasını sağlamaktır. BIOTECH-2011 bildiri ve poster sunumları, fuaye alanı, kurslar, özel çalıştaylar ve çağrılı konuşmalar gibi etkinlikler ile lisans öğrencilerine, biyoteknoloji ile ilgili bilgilerini genişletebilecekleri, paylaşabilecekleri ve farklı kurumların ürettiği yeni teknolojileri inceleyebilecekleri canlı bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ülkemizin bu alanda bilimsel ve endüstriyel üretim gücüne katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
 
Kongre Temaları
Adli Bilimlerde Biyoteknoloji 
Bitkisel Biyoteknoloji
Biyoinformatik
Biyomekanik
Biyonanoteknoloji
Biyoteknolojide AR-GE ve Girişimcilik
Biyoteknolojide Etik
Biyoteknoloji Eğitimi
Çevre Biyoteknolojisi
Endüstriyel Biyoteknoloji
Enzim ve Protein Mühendisliği
Fungal Biyoteknoloji
Gıda Biyoteknolojisi
Hayvan Biyoteknolojisi
Kök Hücre Biyoteknolojisi
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Tıbbi ve Farmasötik Biyoteknoloji

Kayıtların Başlangıç Tarihi 11 Nisan 2011 
İndirimli Kayıtlar İçin Son Tarih5 Eylül 2011
Özet Gönderimi İçin Son Tarih5 Eylül 2011
Özet Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması26 Eylül 2011
Sunum Tam Metin Gönderimleri İçin Son Tarih10 Ekim 2011
Çalıştay Tarihleri27 Ekim 2011
Kongre Tarihi24-26 Ekim 2011