2. Türkiye Robotbilim Konferansı

2. Türkiye Robotbilim Konferansı (ToRK), 26 – 27 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir. Konferansın amacı robotbilim alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmek, alandaki yeni gelişmelerin paylaşılmasını sağlamak ve araştırmacılar arasındaki iş birliğini artırmaktır.

Konferans, SIU 2013 ve 2014 konferanslarında düzenlenen “Bilişsel Robotlar ve Uygulamaları” oturumlarında oluşan yüksek katılımdan, potansiyelden ve sinerjiden cesaretle ilk defa 2014 yılında organize edilmeye başlanmış ve robotbilim alanında çalışanları her sene düzenli bir şekilde bir araya getirme yolunda ilk adımını atmıştır.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İTÜ’de hem akademiden hem de endüstriden araştırmacıların yer aldığı geniş bir katılımcı kitlesiyle canlı tartışmaların yapılacağı ve araştırmacıların birbirleriyle etkileşim kurabileceği bir konferans ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.

2. Türkiye Robotbilim Konferansı (ToRK) 2015 Çağrısı
Robotlar, her geçen gün gelişen donanım altyapıları ve ileri bilişsel yetenekleri ile karmaşık görevleri yerine getirmek üzere ilgi çekici bir araştırma alanı sunmaktadır. Robotlar, özellikle üç boyutlu görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi ve bunun yanında eylem yeteneklerinin artması ile yemek hazırlama gibi insana özgü görevlerden, uzun süreli Mars araştırmaları gibi insanlar için yorucu ve tehlikeli olan görevlere dek geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamıştır. Bu gelişmelere rağmen robotların özellikle bilişsel yetenekleri konusunda henüz çok sayıda açık problem bulunmaktadır.

Türkiye Robotbilim Konferansının (ToRK) amacı, Türkiye’deki robot bilim araştırmacılarını bir çatı altında bir araya getirmek ve bu konudaki açık problemleri ve yapılan araştırmaların sonuçları için bir paylaşma ortamı oluşturmaktır. Konferansta sunulacak olan bilimsel yayınların, ülkemizdeki robot araştırmaları için iyi bir Türkçe kaynak niteliği taşıyacağı da öngörülmektedir.

Konferansın öncelikli konuları aşağıdaki alt başlıkları içermekle beraber, sadece listelenen konularla sınırlı değildir:

Robotlarda Görme ve Algılama
İnsansız Araçlar
Robot Dinamiği
Kara Robotları
Robot Kontrolü
Hava Robotları
Robot İşletim Sistemleri
Deniz Robotları
Robot Yazılımı
Mikro ve Nano Robotlar
Öğrenme, Planlama ve Adaptasyon
Sürü Robotları
Robot-Nesne Etkileşimi
İnsansı Robotlar
Bilişsel Robotbilim
Hizmet Robotları
Robot ve Robotbilim Mimarileri
Endüstriyel Robotlar
Konumlandırma, Haritalandırma, Yön Bulma
Arama ve Kurtarma Robotları
Haptik sistemler
Biyolojik İlhamlı Robotlar
Uzamsal Biliş
Tarım Sektöründe Robotlar
İnsan-Robot Etkileşimi
Eğitimde Robotlar
Çoklu Robot Sistemleri
Robotlarla Eğlence
Görselleştirme ve Benzetim
Sağlık Sektöründe Robotlar

Çalıştay:

İnsan Robot Etkileşimi Çalıştayı:
Detaylar ve program.

Eğitimler:

Endüstriyel Robotlar: 3 saat, Berke Gür, Bahçeşehir Üniversitesi, Başak Yüksel, General Electric.
Özet:
Fabrika otomasyon sistemleri günümüz endüstrisinin gözbebeği. Bu sistemlerin önemli bir parçası olan endüstriyel robotların hayatımıza girişiyle üretimde yeni bir çağa da girilmiş oldu. Böylece otomatize edilmiş üretim teknolojisi de fabrikalarda köklü değişiklikleri beraberinde getirdi. Bu eğitim, endüstriyel robotların şimdi ve gelecekteki kullanım alanları, faydaları ve sahip oldukları/olacakları öngörülen becerileri ile ilgili bilgi vermek ve endüstriyel robotların hayatımızdaki yerleri ile ilgili şu soruları cevaplamayı amaçlamaktadır: Son hız gelişmeye devam eden robotların kullanımıyla üretim teknolojisinin gelecekte ulaşacağı noktayı bugünden tahmin etmek mümkün mü? İnsanlarla robotların yan yana, birlikte çalışması hangi tip robotlarla ve ne zaman mümkün olacak?

İnsan-robot etkileşiminde yapay öğrenme yöntemlerine giriş: 3 Saat, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altun, İstanbul, Kemerburgaz Üniversitesi.
Özet:
İnsan-robot etkileşiminde robotların insan ve çevre hakkında bilgi toplamasının yollarından birisi de yapay öğrenme yöntemleridir. Bu eğitim oturumunda temel yapay öğrenme ve örüntü tanıma yöntemlerine bir giriş yapılacaktır. Oturumun asıl hedef kitlesi, yapay öğrenme konusunda daha önce deneyimi olmayan, bu konuda hiç ders almamış yüksek lisans ve/veya doktora öğrencileridir. Ancak oturum konuya ilgi duyan robotbilimcilerin tümüne açıktır. Oturumda yapay öğrenme ve örüntü tanıma alanının en temel ve en yaygın yöntemlerinden bahsedilecek, ancak katılımcılara daha ileri teknikler ile ilgili kaynaklar da önerilecektir. Eğitimde ele alınacak yöntemler, teorik altyapısının açıklanmasının yanında insan-robot etkileşimi alanından gerçek örnekler ile desteklenecektir. Katılımcıların lisans 2. sınıf seviyesinde lineer cebir ve olasılık kuramı altyapıları olması beklenmektedir.

Robot İşletim Sistemi (ROS) Kullanımı Eğitimi: 90 Dakika, Doç. Dr. Ahmet Yazıcı, Dr. Hikmet Yücel, Uğur Yayan, Mehmet Akçakoca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
Özet:
Günümüzde robotik alanında yapılan çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu çalışmalarda ara katmanlar yoğun olarak kullanılmaktadırlar. Robotik ara katman’ın, uyarlanabilir ve geliştirilebilir bir yapıya sahip olması, kolay anlaşılır, esnek, gürbüz ve gerçek zamanlı işlemlerin geliştirilme kabiliyetine sahip olması önemlidir. Günümüzde, hem açık kaynaklı hem de ticari olan robotik ara katmanlar bulunmaktadır. Robot işletim sistemi (Robot Operating System, ROS), robot yazılımı geliştiriciler için kütüphane ve araçlar sağlayan, açık kaynaklı bir ara katmandır. ROS son yıllarda en çok öne çıkan ara katman olarak dikkat çekmekte ve gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu özel oturumda öncelikle gezgin robot çalışmalarında kontrol yazılımları hakkında genel bilgi verilecek, ardından ROS ara katmanına ait temel bilgiler ve EVAROBOT gezgin robot platformu üzerinde uygulamalı bir eğitim verilecektir.

Özyeğin Üniversitesi Rover Takımı – Prototip Mars Gezgini Robot: Merih 1: 90 Dakika, Doç. Dr. Özkan Bebek, Mehmet Can Yıldırım, Barış Balcı, Özyeğin Üniversitesi.
Özet:
Özyeğin Üniversitesi Rover Takımı’nın üniversite düzeyinde bir robot takımı oluşturabilmek için tecrübe aktarımı amacıyla yapmayı düşündüğü oturum kapsamında aynı zamanda takımdan ve üniversite düzeyindeki uluslararası yarışmalardan bahsedilecektir. Mars gezgini robot olarak bilinen gezegenlerin yüzeyinde saha araştırması yapmaları amacıyla uzaya yollanan araçlardır. Roverlar (gezginler) ilk olarak Sovyetler tarafından ay yüzeyini incelemek üzere kullanılmışlardır. Temel olarak belli bir sürüş sistemi olan ve ihtiyaca göre örnek toplayabilen cihazlardır. Roverlar kullanıldıkları ortama ve boyutlarına göre değişikliğe uğrayabilmektedirler. Özellikle Mars yüzeyi konusundaki bilgimizin hatırı sayılır bir kısmını NASA’nın yıllar içerisinde Mars’a gönderdiği gezginler üzerinden edindik. Şu an faal olarak NASA’nın Oppurtunity ve Curiosty adlı gezginleri Mars üzerinde araştırma yapmaya devam ediyorlar. Özyeğin Üniversitesi Rover Takımı bu uzay araçlarını geliştirmek ve yeni fikirlerin üretilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan yarışmalara katılmak amacıyla kurulmuş bir takımdır. 2015 senesinde ilk amaç olarak European Rover Challenge’a katılmak için Merih-1 isimli robotlarını üretmeye başlayan takım yaz dönemi sürecinde de robotları üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Takımın amacı uzay araçları için yeni tasarımlar üretirken aynı zamanda farklı disiplinlerden olan öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri geliştirmeleri ve gerçek hayatta uygulamalı olarak öğrenmelerine katkı sağlamaktır. Sunum esnasında ÖzÜ Rover Takımı’nın sistemi ve gelişme süreci anlatılırken bir mühendis adayına bu tip bir robot takımının neler katabileceği anlatılacaktır.

ToRK İletişim

ToRK 2015
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Maslak, İstanbul, 34469

http://tork2015.itu.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here