2.TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI

2. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte, toplam 4 kategoride düzenlenmektedir. Bu kategorilerin tümü öğrenci ve profesyonellere açıktır.

Kategoriler:
1- Yatak,  (Nevresim Takımı, Yastık, Yorgan, Yatak Örtüsü)
2- Banyo  (Havlu, Bornoz, Peştemal)
3- Perde (Tül ve Kalın Perde)
4- Koltuk (Döşemelik Kumaş)

YARIŞMANIN AMACI

“2. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği (UTİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği işbirliği ile Türkiye’de ev tekstili sektörünün ihracatını artırmak amacıyla açtığı bir tasarım yarışmasıdır.

Bu kapsamda, anılan yarışmanın amaçları arasında,

• Uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek Türkiye Ev Tekstili özgün tasarımlarını ortaya çıkarmak ve teşvik etmek,sektörün rekabet gücünü  artırmak,
• Ev Tekstili sektöründe yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
• Sektörel motivasyon, işbirliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak başta gelmektedir.
YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
A- Yarışmaya Türkiye’de ikamet eden herkes katılabilir. 

B- Yarışmanın Profesyonel kategorisi,

• En az lise veya dengi okul mezunu olan profesyoneller,

C- Yarışmanın Öğrenci kategorisine, Üniversite ve fakültelerin, 2 yıllık ve 4 yıllık güzel sanatlar fakülteleri ve mimarlık fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin tekstil mühendisliği bölümünde okuyan tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
Her iki kategorideki yarışmacılar için de, yukarıdaki şartlara uyan öğrenci kimlik fotokopisi/mezuniyet belgesi sunulması gerekmektedir.

1.  Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan UTİB sorumlu tutulamaz.
Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir.  Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi, ödül geri alınır.

2. Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile (EK1) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

3.Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Yarışmaya başvuran projelerin daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş olması gerekmektedir.

5. Başvuru formunun kişi tarafından imzalanması veya firma tarafından kaşelenmesiyle birlikte bu form, yarışmacı ve UTİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.

6. Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında UTİB’den hiçbir talepte bulunamazlar.
TEKNİK ŞARTLAR

Katılımcılar yarışmaya çizim(desen) ve/veya ürün paftası ile katılabilirler.

Sadece Çizim İle Katılacak Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler: 

• Tasarımın (motif, desen, model v.s.) ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan 1 adet, 50x 70 cm boyutunda sunum paftası.
• 1 adet, A3 boyutunda, desen(metraj veya pano kompozisyonlu) veya (öneri, herhangi bir ürüne ait bir model ise) modelin teknik çizim paftası.
• 1 adet, A3 boyutunda, giydirme veya simülasyon paftası.
• Tasarımın uygulanabilir halinin 300 Dpi JPG formatında kaydedildiği CD.
• Paftaların arkasına sağ üst köşeye başvuru yapılan kategorinin adı ve rumuz yazılmalıdır.
• Paftaların arkasına yapıştırılacak kimlik zarfı içine yarışma katılım formu, öğrenci kimlik fotokopisi/mezuniyet belgesi/iş yerinden alınan çalışma belgesi ve taahhütname yerleştirilmelidir.
• Kimlik zarfının üzerine başvuru kategorisi ve rumuz yazılmalıdır.

Çeşitli Tekstil Üretim Yöntemleri İle Üretilmiş Doku ve/veya Tasarım Örneği İle Katılacak Yarışmacıların Dosyalarında Bulunması Gerekenler:

• Tasarımın ilham kaynağından ürün haline gelmesini açıklayan çizim ve beraberinde malzeme(elyaf, iplik, kumaş, boyarmadde, aksesuar ve yardımcı malzeme v.s.), renk, teknik, teknik çözümleme v.s. bilgilerinin yer aldığı 1 adet 50×70 cm boyutunda sunum paftası.
• Teknik çözümleri yapılmış, profesyonel anlamda üretilmemiş ve pazara sunulmamış uygulamaya hazır özgün tasarımlar (kumaş ve/veya doku örnekleri).
• Bu örneklerin kullanım alanının önerildiği 1 adet A3 boyutunda giydirme veya simülasyon paftası.
• Tasarımın uygulanabilir halinin 300 Dpi JPG formatında kaydedildiği CD.
• Paftaların arkasına sağ üst köşeye başvuru yapılan kategorinin adı ve rumuz yazılmalıdır.
• Paftaların arkasına yapıştırılacak kimlik zarfı içine yarışma katılım formu, öğrenci kimlik fotokopisi/mezuniyet belgesi/iş yerinden alınan çalışma belgesi ve taahütname yerleştirilmelidir.
• Kimlik zarfının üzerine başvuru kategorisi ve rumuz yazılmalıdır.
DEĞERLENDİRME AŞAMASI

• Dereceye giren projeler, Mart ayı içinde yapılacak jüri değerlendirme toplantısı ile belirlenecektir.
• Tüm yarışmacılar eserlerini son başvuru tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.

DEĞERLENDİRME ESASLARI

• Tasarımcının yaratıcılık düzeyi
• Tasarımın özgünlüğü ve yeniliği
• Kumaş tasarımının uygulama tekniklerinin geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği
• Kumaş tasarımında malzeme seçimi ve malzeme tasarım uyumu
• Kumaş katma değerini arttırıcı ve teknik özelliklerini geliştirici özelliği
• İhraç edilebilir olma özelliği

Yarışma şartnamesi, katılım formu ve taahhütname www.evtekstiliyarismasi.com sitesinden temin edilebilir. Söz konusu formun eksiksiz doldurulması ve yazıcıdan çıktı alınması gerekmektedir

Dosya tesliminde:

• Yukarıdaki özelliklerde hazırlanmış tasarımlar.
• İnternetten temin edilecek yarışma başvuru   formu ve taahhütname
• Kavramsal Yaklaşım; sunum dosyasında, yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklama olması gerekmektedir en fazla 100 kelime. Bu açıklama tercih doğrultusunda fotoğraf, kısa film ya da yazı şeklinde hazırlanabilir.
• Son mezun olduğu kuruma ait diploma ya da halen öğrenci ise belgesi,
SUNUM DOSYASI

• Tasarım, renkli fotoğrafıyla ve tasarım şeklinin 1MB JPG formatında bir CD’ye kaydedilmiş haliyle birlikte sunulmalıdır.

• Yarışmacılar, başvuru evraklarını ve tasarımlarını 50cmx70cm ölçüsünde proje çantası  içinde kapalı olarak teslim edeceklerdir. Karton-plastik dışında proje çantası kullanılmayacaktır. Aksi takdirde kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.

• Her bir tasarımcı yarışmaya tüm kategorilerde en fazla iki üretim tekniği ile katılabilirler.

• Yarışma sunum dosyaları elden, posta veya kargo ile en geç 02 Mart 2012 tarihine kadar,  Grup 7 İletişim Danışmanlığı A.Ş İnönü Cad. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sok.
Gümüşsuyu İş Mrk. No:11/1 34427 Beyoğlu / İstanbul adresine teslim edilecektir.
 Teknik şartlarda belirtilen standart dışında dosya teslimleri kabul edilmeyecektir.
 Eksik evrakla yapılan ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır.
YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

“2. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

BAŞVURU:
 Her yarışmacı, yarışmaya www.evtekstiliyarismasi.com   web sitesinden temin edecekleri “Yarışma Şartnamesi”ni okuduktan sonra, “Başvuru Formu”nu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurup imzalayarak katılabilir. “Başvuru Formu”  2 Mart 2012 tarihine kadar elden veya kargo ile gönderilecektir.  Başvuru formunun ekinde TAAHHÜTNAME, MEZUNİYET veya ÖĞRENCİ KİMLİK FOTOKPİSİ olmalıdır. Ayrıca formun sağ üst köşesine rumuz eklenmeli; yarışma ve yarışmacı kategorileri belirtilmelidir.  Rumuz herhangi bir sayı veya harften oluşabilir. Örneğin;

RUMUZ: AY IŞIĞI
YARIŞMA KATEGORİSİ:  ÜRÜN
YARIŞMACI KATEGORİSİ: PROFESYONEL (veya ÖĞRENCİ)

 Sunum Dosyaları da, 2 Mart 2012 tarihine kadar elden veya kargo ile iletilecektir. Herhangi bir sunum paftasının üzerinde yarışmacının ismi, imzası veya gerçek kimliğini ortaya koyacak bir ibare yer almamalıdır.

 Yarışmacılar her tasarım için ayrı rumuz belirterek ve her tasarım ayrı zarfta olmak şartıyla istedikleri kategoride en fazla 2 tasarım ile yarışmaya katılabilirler.

 Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategoriler dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

 Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

 Yarışmaya katılmak için hem öğrenci hem de profesyonel kategoriye şartları uyanlar, her ikisine de ayrı veya aynı tasarımla başvurabilecek ya da kendi tercih edecekleri kategoriden yarışmaya katılabilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Son Başvuru tarihi: 2 Mart 2012

Ödül Töreni Tarihi: Mayıs 2012

Tasarımların teslim yeri Grup 7 İletişim Danışmanlığı adresidir. Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Posta yüzünden meydana gelen gecikmelerden UTİB ve Grup 7 İletişim Danışmanlığı sorumluluk kabul etmeyecektir.
YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Kazananların isimleri ödül töreninde açıklanacaktır.

İlk 3 dereceye giren tasarımlar UTİB arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar UTİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.

ÖDÜLLER

Profesyoneller ve öğrenciler için tüm kategorilerde;

Birincilik ödülü: 7000 TL
İkincilik ödülü: 4000 TL
Üçüncülük ödülü: 3000 TL
*En inovatif ürün: 10.000 TL

Tasarım Yarışmasında dereceye giren yarışmacılardan, Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrasında Bakanlık tarafından uygun bulunacak kişilere 2 (iki) yıl süre ile Yurtdışında Eğitim imkanı verilecektir.**
 
*Yarışmaya başvuran tüm eserler arasından, seçici kurul tarafından belirlenecek olan sadece bir eser, en inovatif ürün ödülünü kazanacaktır.
** Söz konusu Eğitime ilişkin detaylar 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Uygulama Usul ve Esasları kapsamında belirlenir.
TASARIM HAKLARI ve ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.  Yarışmaya yollanan tasarımlar iade edilmeyecektir.

Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Uludağ İhracatçı Birlikleri üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, UTİB’in, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin, Uludağ İhracatçı Birliğinden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.
UTİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin UTİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için UTİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

UTİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ İhracatçı Birlikleri’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir

Bu yarışmaya katılanlar, bu yönetmeliğin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar.

PROJELERİN TESLİM SÜRESİ ve YERİ

Projeler en geç, 2 Mart 2012 tarihi ve saat 17:00’a kadar Grup 7 İletişim Danışmanlığı’na postayla, kargoyla veya elden ulaştırılabilir.

Selen Gürpınar
Grup 7 İletişim Danışmanlığı A.Ş
İnönü Cad. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sok.
Gümüşsuyu İş Mrk. No:11/1 34427 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 292 13 13
E-posta: sgurpinar@grup7.com.tr