2. Türk Dünyası Şiir Yarışması

2. Türk Dünyası Şiir Yarışması

Edebî yâd ve Sanat Akademisi ( ESA) ile Edebiyat Sanat ve Sanatçılar Derneği ( Esas Der ) Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyöl Belediyesinin ( Başkan Yaşar TOKSOY ) destekleri ile Türk Dünyası genelinde bir şiir yarışması düzenlemiştir.

YARIŞMANIN KONUSU

Bu şiir yarışmasının amacı, Çukurova Hatay ve Gavurdağları’nı Fransız İşgalinden temizleyen Türkmenlerin ve çetelerin anısını yaşatmaktır. Bu bağlamlar içinde bozlakların; Dadaloğlu, Karacaoğlan, Deli Boran ve Dedemoğlu gibi ozanların yurdu olan; Çukurova ve Gavurdağı, Dörtyol, Hatay ve vatan sevgisini dile getiren şiirler de kabul görmüş olacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ADRESİ

Şiirler Edebî yâd ve Sanat Akademisi. Com ‘ da üyelere açılan “ Şiir Yarışmasına Katıl “ adresinden en fazla bir şiir göndereceklerdir.

ÖDÜLLER

1. 2.000 ( TL veya değerinde altın)
2. 1.500 ( TL veya değerinde altın )
3. 1. 000 ( TL veya değerinde altın )

Ayrıca çeşitli mansiyonlar ve jüri özel ödülleri de verilecektir.

Para veya altın ödüllerine ilaveten: kitap seti, Dörtyol kaymakamlığı ve Dörtyol belediyesi tarafından hazırlanan ödül belgeleri, onurluk, video çekimi kaydı ve diğer çeşitli hediyeler de verilecektir. Ödüller Dörtyol Belediyesi, Dörtyol Kaymakamlığı ve Edebiyat Sanat ve Sanatçılar Derneği ( Esas Der ) Tarafından takdim edilecektir.

Ödül töreni akabinde ESA ve ESAS DER bünyesindeki âşık, ozan, şair, kameraman ve müzisyenlerin marifetleri ile halka açık bir Ozanlar Gecesi de düzenlenecek, orkestra, fon müzikleri ve görsellik sağlayan kameramanlar eşliğinde şiir dinletileri ve çeşitli sunumlar da yapılacaktır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1.Her aday hiçbir yerde yayımlanmamış, ödül almamış ve yarışma konularına uygun TEK BİR ŞİİR ile katılacaktır.
2.Yarışmaya Esas Der Asil Yönetim Kurulu üyeleri, Esa Yönetimi ve yarışma seçki kurulu ile yakınları katılamaz.
3.ESA VE ESAS DER yarışmaya gönderilen şiirleri bir kitapta toplayabilir. Yarışmaya katılanlar telif alamayacaklarını kabul etmiş demektir.
4.Yarışmaya katılma tarihi 31 Ocak 2018 de sona erecektir. ( SÜRE UZATILABİLİR )
5.Şiirler geldikçe puanlanacak ve yarışma sonuçları 5 Şubat 2018 de ilan edilecektir. ( SÜRE UZATILABİLİR )
6.Şiirler aşağıdaki kriterler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir.
7.Sonunda veya başında, ad, adres, işaret, ima ve mahlas bulunan şiirler yarışma dışı tutulur.
8.Şiirler Seçki kuruluna başlıkları da silinmiş olarak , sadece bir kişi tarafından verilecek olan katılımcı numarası ile gönderilecektir.
9.Ödüller Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy tarafından takdim edilecektir.
10.Yarışmacılar şiirlerini Edebiyat ve Sanat Akademisi comda “ Şiir Yarışmasına Katıl “ adresine göndereceklerdir.
11: YARIŞMAYA ESA ‘YA VIP ÜYE OLANLAR KATILABİLİR – Sadece yarışmaya katılmak için Normal Üye olmayınız.

SEÇKİLER KİTABI

Edebi Kurulu tarafından seçilen şiirler Esas Der, Dörtyol Belediyesi veya Dörtyol Kaymakamlığı tarafından bir kitap haline getirilebilir. Yarışmaya şiir gönderenler şiirlerinin kitaba alınmasına izin vermiş ve telif hakkı istemeyeceğini kabul etmiş demektir.

YARIŞMA KRİTERLERİ VE PUANLAMA SİSTEMİ

( Her şiir aşağıdaki kriterlere göre puanlanacaktır)

1.Konuyu kavrayış yönünden özgünlük ve öznellik (10 PUAN)
2.Temayı ilginç, özgün ve benzersiz bir söylemle şiirsel ifade ediş, şairanelik yönü ( 10 PUAN )
3.Konuya ait duyguların keşfi, duygu ve düşünce zenginliği ile zoru kolay ifade etme gücü ( 10 Puan)
4.Temaya katkı sağlayan buluş değerindeki fikirler, benzetmeler ve imgeler bulma becerisi ( 10PUAN )
5.Şiirde özgün ahenk ritim, melodik ve müzikal unsurları sağlama mahareti ( 10 puan)
6.Noktalama, imla yazım kurallarına uygunluk 10 PUAN (Post modern şiirler de bu madde 5 puan olarak değerlendirilecektir. )
7.Dili doğru, güzel, anlamlı; yazma ve kullanma becerisi ( 10 PUAN )
8.Söz sanatlarını, söz ve anlam oyunlarını kullanma ve uygulayabilme becerisi ( 10 PUAN)
9.Şiirin yazıldığı nazım türü ve tarzına göre şiirin iç ve dış yapısına uygunluk Ölçülü şiirlerde vezin kafiye durak vb hataları veya ustalık 10 PUAN
10.Şairanelik, akıcılık ve akılda kalıcılık unsurları ( 10 PUAN )