2. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı

2. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı

Değerli araştırmacı,
 
Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) yeni faaliyet duyurusunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Derneğimiz tarafından organize edilen 2. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı6 – 7 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara’da TED Üniversitesi’nde gerçekleşecektir. 
 

Çalıştay, sosyal bilimlerde nicel araştırmalar konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Bu kapsamda araştırmacıların en çok kullandıkları Hiyerarşik Lineer Modelleme (Çok Düzeyli Modeller – HLM) ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM) analiz türleri çalıştay içeriğine dahil edilmiştir.

 
Katılım sınırlı sayıda olup, kayıt için son tarih 20 Mart 2019’dur. Kayıtlar ödemeniz gerçekleştirildikten sonra kesinleştirilecektir. Katılımcılara, Yükseköğretim Çalışmaları Derneği logolu katılım sertifikası verilecektir.    
 
Çalıştay duyurusunu ve afişini ilgileneceğini düşündüğünüz kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilirseniz çok seviniriz.
 
Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
 
YÖÇAD YK 

Bu çalıştay, sosyal bilimlerde nicel araştırmalar konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Bu kapsamda araştırmacıların en çok kullandıkları Hiyerarşik Lineer Modelleme (Çok Düzeyli Modeller – HLM) ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM) analiz türleri çalıştay içeriğine dahil edilmiştir. Son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan HLM ve SEM ile araştırmacıların veri analizine bakış açılarını geliştirmelerine ve zenginleştirmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Kapsam
Çalıştay boyunca, sosyal bilimler alanındaki bir araştırmacının çalıştaya konu olan istatistiksel yöntemlerden herhangi birini kullanmaya ihtiyacı olduğunda izlenmesi gereken işlem ve süreçlere ve en iyi uygulamalara odaklanılacaktır. İkincisini gerçekleştirdiğimiz Nicel Araştırma Çalıştayı’nda, her bir konu kendi içinde öncelikle temel konuların işlenmesi ile başlayıp sonrasında daha ileri konu ve uygulamalar ile tamamlanacaktır. Bir analiz için değişken türlerini anlama, değişkenler oluşturma, yeniden kodlama, tek değişkenli ve çok değişkenli veri analizleri, betimleyici istatistikler, verilerden grafik oluşturma ve görselleştirme, analiz çıktılarını düzenleme ve okuma gibi her bir araştırmada karşılaşılan analiz süreçlerine çalıştay kapsamında yer verilecektir.

HLM İçerik
Tek düzeyli regresyon ve HLM karşılaştırması
Sürekli değişken ile iki düzeyli modellerin tanıtımı
Hipotez testleri
Merkezileştirme
Varsayım kontrolleri
Örnek uygulamalar: ideal veri (varsayım ihlali olmayan) ve gerçek veri analizi
Sürekli değişken ile üç düzeyli modeller
Örnek uygulama: ideal veri analizi
İkili değişken (0-1) ile iki düzeyli modeller
Örnek uygulama: gerçek veri analizi
Çalıştay kapsamına alınmayan alt başlıkların kısa tanıtımı ve muhtemel araştırma konuları (İleri düzey konular ve yönelimler)

SEM İçerik
SEM tarihçesi ve tanıtımı
SEM’in temel kavramları, uygulama adımları ve bu yöntemde kullanılan istatistik analizleri hakkıda bilgiler
SEM için gerekli veri hazırlıkları, model türleri, modelin belirlenmesi, tanımlanması ve analiz edilmesi
Model uyumunun incelenmesi ve sonuçların raporlanması
Yapısal eşitlik modelleri
Çoklu regresyon, yol analizi, doğrulayıcı faktör analizi veölçüm modeli içeren yapısal eşitlik modelleri
Çok düzeyli yapısal eşitlik modelleri
Aracı ve düzenleyici içeren yapısal eşitlik modelleri
Örnek uygulamalar: ideal veri (varsayım ihlali olmayan) ve gerçek veri analizi
Mplus programı ile uygulamalar

Katılımcı Grubu

Sosyal Bilimlerde nicel araştırma öğretimi ve uygulaması ile ilgilenen araştırmacılar, öğretim elemanları ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri

6-7 Nisan 2019 Cumartesi – Pazar
http://yocad.org.tr/yocad-2nci-sosyal-bilimlerde-nicel-arastirma-calistayi-6-7-nisan-2019

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.