2. Sinekültür Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

Kısa Film Yarışması
Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması

Katılım Koşulları
1. Yarışmaya, kurmaca ve belgesel türündeki kısa filmler ile başvuru yapılabilir.

2. Herhangi bir tema zorunluluğu yoktur.

3. Yarışma, Türkiye’de Önlisans ve Lisans düzeyinde eğitim gören T.C. vatandaşı üniversite öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

4. 1 Ocak 2019’dan itibaren üretilmiş olan kısa filmler yarışmaya başvuru yapabilir

5. Süresi 30 dakikayı aşmayan filmler başvuru yapabilir.

6. Katılacak filmler “MPEG2”, “MOV”, “MPEG4” veya “H264” formatıyla kaydedilmiş olmalıdır.

7. Ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir.

8. Son başvuru tarihinin ardından, yarışmaya başvuran eser sahipleri, eserlerini herhangi bir gerekçe ile yarışmadan çekemezler.

9. Yarışmaya katılmak isteyenler, sinekultur.iku.edu.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurmakla yükümlüdür.

10. Bir yönetmen, birden fazla filmle yarışmaya katılabilir.

11. Yarışmanın daha önceki senelerine katılmış filmler değerlendirmeye alınmaz.

12. Yarışmaya gönderilen filmlerin, yönetmen adı belirtilerek ticari amaç gözetmeksizin T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi etkinliklerinde yer alması ve gösteriminin yapılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Buna ek olarak, yarışmanın tanıtımı amacıyla filmin tamamı, küçük kesitleri veya fragmanları farklı mecralarda (televizyon ve internet) gösterilebilir.

13. Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.

14. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Mart 2020 Pazar, saat 18.00’dir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Katılımcıların 15 Mart 2020 Pazar tarihine kadar başvurularını sinekultur.iku.edu.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

16. Yarışmada “En İyi Belgesel Film” 5.000 TL ve “En İyi Kurmaca Film” de 5.000 TL ile ödüllendirilecektir. Yarışma komitesi gerekli görürse her iki dalda da mansiyon ödülü verebilir.

17. Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibine aittir.

18. Yarışma sonuçları, 22 Nisan 2020’de gerçekleşecek ödül töreninde ilan edilecektir.

19. Yarışma katılım koşulları, bu madde dâhil olmak üzere on dokuz (19) maddeden oluşmaktadır. Başvuru sahibi yukarıdaki maddelerin tümünü kabul etmiş sayılır.

https://sinekultur.iku.edu.tr