2. ODTÜ Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı

2. ODTÜ Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından  II. Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri
Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştayın bu yıl ana teması Türkiye
Çalışmaları olacaktır. Çalıştay Türkiye’de sosyal bilimler alanında
doktora yapmakta olan tüm öğrencilere açıktır.

Çalıştayın amacı
-doktora öğrencilerinin çalışmalarını aktif katılımlı bir tartışma
ortamında sunmalarını teşvik etmek,
-doktora öğrencilerinin birbirleri arasında etkileşimi ve paylaşımı
kolaylaştırmak,
-Türkiye’de sosyal bilimler alanında yeni açılımları belirlemek,
-doktora öğrencilerinin çalışmalarını yaygınlaştırmalarına katkıda
bulunmaktır.

Ayrıca bu sene Türkiye Çalışmaları temasıyla bu alandaki tartışmaların
güncel eksenlerini tespit edip gelecek üzerine düşünmeyi teşvik etmeyi de
hedeflemekteyiz. Yine bu alanda çalışan geleceğin akademisyenlerinin
birbirleriyle böyle bir platformda bir araya gelmelerinin önemli olduğunu
düşünüyoruz.

Öğrenciler tarafından gönderilecek bildiri özetleri farklı disiplinlerden
oluşan bir hakem kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildiri özetleri
tematik panellerde toplanacaktır. Her panele başkanlık eden öğretim üyesi,
tartışmacı ve diğer panel katılımcıları tez projesiyle ilgili yapıcı geri
bildirimde bulunacaklar ve nasıl geliştirilebileceği konusunda ortak bir
tartışma yürüteceklerdir.

Çok değerli olduğu kadar zorlu da olabilecek doktora çalışması sürecinde
böyle bir çalıştayın öğrencilere hem bilimsel anlamda destek vermek hem de
sosyal anlamda yalnız olmadıklarını hissettirmek açısından önemli olduğunu
düşünüyoruz. Doktora öğrencilerinin çalışmalarına yönelik bu çalıştay iki
davetli konuşmacının yürüteceği özel oturumlarla da desteklenecek. Tüm
ilgili doktora öğrencilerini çalıştaya aşağıda formatı belirtilen şekilde
bildiri özetlerini göndermeye davet ediyoruz.

Katılımcılardan bildiri özetlerinde Türkiye Çalışmaları alanındaki doktora
çalışmalarının kapsamını, konusunu, yöntemini ve temel sorunsalını sunması
beklenmektedir. Çalıştayın dili Türkçe olacaktır. Çalıştaya
başvuracakların 500 kelimeyi geçmeyecek özetlerini ve özgeçmişlerini 19
Şubat tarihine kadar sbem@metu.edu.tr adresine e-mail yoluyla göndermeleri
gerekmektedir. Çalıştaya aşağıda geçen tüm disiplinlerden öğrenciler ile
disiplinlerarası çalışmalar yapan öğrenciler başvurabilirler.
Katılımcıların başvurularında hangi disiplin ya da disiplinlerarası
bölümün paneli için değerlendirilmek istediklerine dair öncelik belirterek
iki tercih önermelerini rica ediyoruz.

Bilim ve Teknoloji Politikaları, Bölge Çalışmaları, Eğitim Bilimleri,
Felsefe, İktisat, İşletme, Mimarlık Tarihi, Öğretmen Eğitimi, Psikoloji,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Uluslararası İlişkiler,
Yerleşim Arkeolojisi

23 Şubat 2014: Başvurular için son tarih
12 Mart 2014: Sonuçların açıklanması
1 Nisan 2014: Katılımcıların bildiri metinlerini göndermesi