2. Liselerarası Münazara Turnuvası

ÖZEL ARI OKULLARI2. LİSELERARASI MÜNAZARA TURNUVASI UYGULAMA YÖNERGESİ

KONU :Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünebağlı lise öğrencileri arasında 2. Liselerarası Münazara Turnuvası’nın düzenlenmesi.

AMAÇ :Lise öğrencilerine münazarayı tanıtarak, farklı düşüncelere saygı duymalarını, araştırarak ve okuyarak zengin tartışma kültürü edinmelerini; onların güncel konuları farklı bakış açıları ile değerlendirme yeteneğini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

KAPSAM :MünazaraAnkara’dakilise öğrencilerine yöneliktir. Konular lise öğrencilerine uygun, sosyal içerikli ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek güncel konulardan oluşmaktadır. Takımlara verilen konular yüksek derecede teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmez.

DAYANAK :Münazaraesasları Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18. ile Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 7 ve 11. maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

BİLGİLENDİRME TOPLANTI TARİHİ : 26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 13.30-15.30’da turnuvaya başvuruda bulunan tüm takımlar ve danışman öğretmenlerine yönelik münazaranın genel işleyişi ile ilgili bilgilendirme toplantısı Özel Arı Anadolu Lisesinde yapılacaktır.

MÜNAZARA TURNUVA TARİHİ : 11-12 Ocak 2020 Cumartesi-Pazar günleri saat 09.30-18.00’da Özel Arı Anadolu Lisesindeyapılacaktır.

YARIŞMA KURALLARI :
1.Münazarada karşı tarafın tezlerinin cevaplanması ve karşı tezlerle bunların çürütülmeye çalışılmasıtemel görevlerden biridir. Çürütülemeyen tezler geçerli sayılır.Kimin haklı olduğunu bulmaktan çok,kimin konusunu daha iyi savunduğu ortaya çıkarılır.

2.Münazarada hükümet ve muhalefet olmak üzere iki taraf mevcuttur.

3.1 takım toplam 2 kişiden oluşur.Hükümet açılış, hükümet kapanış; muhalefet açılış, muhalefet kapanış olmak üzere
2’şer kişiden oluşan 4 takım ve toplamda 8 yarışmacı olur.

4.Her okul, en fazla 2 öğrenciden oluşan2takımı ve bir danışman öğretmeni ilekatılabilir. 40 takımlık kontenjanın dolmaması halinde, yedek listedeki takımlar kayıt tarih sırasıyla turnuvaya kabul edilir.

5.İki gün(Cumartesi-Pazar) süren münazara maçları, ana salonda yapılan açılış ve yoklama ile başlar.

6.İlk tur maçı kura ile belirlenir, sonraki turlarda takımlar güç eşleşmesi usulu ile eşleştirilir.

7.Bir münazara maçıortalama 1 saat sürer. Bu 1 saatin sonunda jüri aldığı notlara bakarak maçın galibini belirler.

8.Tartışılacak konu, takımlara maçın başlangıcından 15 dakika önce duyurulur.

9.15 dakika olan hazırlık sürecinde ve maç esnasında yarışmacılar sadece kendi takım arkadaşları ile konuşabilirve kitap, gazete, dergi vb. kaynaklardan yararlanabilir, ancak elektronik materyal kullanımına ve danışman öğretmenlerinin yardımına kesinlikle izin verilmez.

10.Her konuşmacının bir konuşma hakkı vardır ve bu konuşma için verilen süre 7 dakikadır. 7 dakika 20 saniyenin ardından konuşma devam ederse bu bölüm dikkate alınmaz.

11.Konuşma süresinin ilk ve son dakikaları korumalı süre olarak adlandırılır. Bunun dışındaki bölümde, yani 1ve 6. dakikalar arasında rakip kanattaki münazır,kürsüdeki konuşmacıdan söz hakkı isteyebilir ve kürsüdeki konuşmacı izin verdiği takdirde söz hakkınıkullanılabilir. Söz hakkı süresi 15 saniyedir.

12.Her iki kanatta da önce açılış daha sonra kapanış takımlarının konuşmacıları konuşmalarını yaparlar. Maç,hükümet açılış takımının birinci konuşmacısının konuşması ile başlar ve muhalefet kapanış takımının ikinci konuşmacısının konuşması ile sona erer. Bu süreçte konuşmacılar bir hükümet, bir muhalefet konuşmacısı olacak şekilde sırayla kürsüye çıkar.

13.Maçı değerlendirecek bir jüri komitesi bulunur.

14.Jüriler arasındanen az üç profesyonel jüridenoluşan bir Jüri Danışma Kurulu oluşturulur. Maçlara jüri atamaları ve konuların belirlenmesi Jüri Danışma Kurulu tarafından yapılır.

15.Jüriler maçı değerlendirirken Türkiye Üniversiteler Ulusal Münazara Turnuvası kurallarına bağlı kalırlar.

16.Tüm tur maçları ve takımlar salonda görevli jüri tarafından değerlendirilir.

17.Jüri heyeti, takımların sunumlarını ne kadar etkileyiciyaptıklarına değil, düşüncelerinin ne kadar sağlam ve tutarlı olduğuna bakarak galibi ilan ederler.

18.Jüri heyeti, maçın sonunda 1,2,3 ve 4. olan takımları açıklar ve geribildirimlerde bulunur. (Geri bildirim, jürinin sıralamayı yaparken nelere dikkat ettiğini açıkladığı maçın çatışma notlarını da özetleyen konuşmalardır. )

19.Şikayet ve öneriler sadece JüriDanışma Kurulu’na yapılabilir.

DEĞERLENDİRME:
-Takımlar, her bir maçta sıralamaları doğrultusunda;

* Birinci olan takım 3 puan,
* İkinci olan takım 2 puan,
* Üçüncü olan takım 1 puan,
* Dördüncü olan takım 0 puan alır.

-Takımlar aynı zamanda bireysel konuşmacı puanıda alır. Bireysel konuşmacı puanları 60 ile 80 puan arasında olur.
-Takımların sıralaması öncelikle aldıkları puana göre yapılır.
-Takım puanlarında eşitlik olması durumunda bireysel konuşmacı puanlarına bakılır.
-Bu iki puanın da aynı olması durumunda öncelikle takımların ikili averajına bakılır,bunun olmaması veya eşitliği durumunda ise bu takımların sıralaması kura ile belirlenir.

ÖDÜLLER :
-Şampiyon Takıma kupa, Finalist Takımlara ve En İyi Konuşmacı’ya plaket,
-Tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.

Etkinlik süresince öğrencilerin sorumluluğu kendi okullarıve danışman öğretmenlerine aittir.

BAŞVURULAR: Tüm başvuru işlemleriinternet üzerinden 02 -24 Aralık 2019tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) yapabilecektir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

LETİŞİM BİLGİLERİ:
Okul : Özel Arı Anadolu Lisesi MüdürlüğüAdres :
Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No:16/C Çankaya / ANKARA
Tel :0312 286 85 85 /1226Fax : 0312 286 85 94
Web :www.ariokullari.k12.tr

Yarışma Başvuru Sayfası :