2. KELENDERİS ÖYKÜ YARIŞMASI

 

MERSİN/AYDINCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mersin/Aydıncık Belediyesi, öykü yazarlarının çalışmalarını desteklemek amacıyla, 2. Kelenderis Öykü Yarışması düzenlemiştir.
1-Yarışmaya 18 yaşından büyükler katılabilir.
2- Konu serbesttir.
3- Öykülerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olması gereklidir.
4- Her yazar 6 (altı) sayfayı geçmeyen bir öyküyle yarışmaya katılabilir.
5- Öyküler, bilgisayar ortamında, 12 punto ve bir buçuk satır aralığında yazılmalıdır.
6- Öykülerde yazar adı belirtilmeyecek, sağ üst köşeye rumuzunu yazacaktır.
7- Öykü, Word formatında CD’ye yükleyecek.
8- Özgeçmiş, rumuz, açık adres, telefon numarası ve e-posta adresini içeren belge bir zarfa koyacak, bu zarfın üzerine de sadece rumuzunu yazacak.
9- 5 (beş) nüsha öyküyü, rumuzlu zarfı ve CD’yi bir zarfın içine koyarak Aydıncık Belediye Başkanlığı Kelenderis Öykü Yarışmaları 33840 AYDINCIK/MERSİN adresine gönderecektir.
10- Son başvuru tarihi 15 Nisan 2011 olup, postadaki gecikmelerden ve kaybolmalardan yarışmayı düzenleyen kurum sorumlu değildir.
11- Sonuçlar ileri bir tarihte basın yolu ile duyurulacaktır.
12- Ödül olarak, Aydıncık’ta deniz kenarındaki AY-TUR tesislerinde, birinciye 6 (altı), ikinciye 4 (dört) ve üçüncüye 3 (üç) günlük yaz tatili olanağı sağlanacaktır. Yazar yanında bir kişiyi de getirebilecektir. Ayrıca, ödül alan yazarlara plaket verilecek, kitap armağan edilecektir
13- Yarışmada ödül alan ilk üç öykü, telif ödenmeden Taşeli Yöresi Kültür ve Düşün Dergisi Gerçemek’te yayımlanacaktır.
14- Ödül törenin yapılacağı tarih, yazarlara ayrıca bildirilecektir.
15- Öykü yarışmasına katılan yazarlar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

SEÇİCİ KURUL:

1- Muzaffer İZGÜ
2- Mustafa B.YALÇINER
3- Mehmet KARASU
4- Nazmi BAYRI
5- Nuri ERKAL

Aydıncık Belediyesi telefon numarası: 0324 841 3050