2.İklimlendirme Sektörü Tasarım ve Uygulama Yarışması

“2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI
YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
1 – YARIŞMANIN AMAÇLARI
“İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)” nin düzenlemekte olduğu “İklimlendirme
Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması”nın amaçları iklimlendirme sektöründe:

• Geleceğin pazarlarında söz sahibi olabilecek ürünlerin, tasarımların, mühendislik
çözümlerinin geliştirilmesini özendirmek,

• Ar-Ge ve inovasyonu teşvik etmek,

• Enerji verimli ürün-sistem tasarımların ortaya çıkmasını sağlamak,

• Simülasyona ve hesaplamaya dayalı optimizasyonu sağlayıcı çözümleri ve yazılım
geliştirmeyi desteklemek,

• İhracatta rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
sektörün gelişimine katkıda bulunmaktır.

2 – DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yarışmaya katılan ürün ve mühendislik tasarımlarında aşağıda belirtilen nitelikler
aranmaktadır;
İnovatif, Ar-Ge öğesi bulunduruan, enerji etkin, sürdürülebilir, rasyonel, özgün, estetik,
işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini arttıran,
çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu olmak.

3 – YARIŞMA KAPSAMI
“İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması” İklimlendirme Sanayi
İhracatçıları Birliği tarafından; ulusal ölçekte iklimlendirme sektörünün bütün alanlarına
açık olarak düzenlenmektedir.
Akademik çevrelere (öğrenci/öğretim üyesi), araştırma kurumlarına, profesyonel
tasarımcılara, üreticilere ve uygulayıcılara açıktır.
Başvurulan eserler aşağıdaki gruplardan birinde olmalıdır;
– Mühendislik hesaplamalarıyla geliştirilmiş yeni bir ekipman veya yeni bir sistem,
– Mevcut bir ekipman veya sistemin performans geliştirilmesi ile ilgili tasarımlar veya
uygulamalar,
– Mühendislik analizi için geliştirilmiş yeni yazılımlar,
Yarışmaya yapılan başvurular proje olarak adlandırılır.

4 – YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup veya firma olarak
başvurulabilir. Grupta üye sayısı ve disiplin sayısı sınırlanmamıştır.
2. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” esastır. Daha önce başka biri tarafından
projelendirilmemiş veya herhangi bir yarışmaya veya piyasaya sunulmamış olması şartı
aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, söz konusu proje ve bu proje ile yarışmaya
başvuran yarışmacı / yarışmacıların başvuruları yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
Yarışma sonuçlandıktan sonra herhangi bir projede bu durumun tespiti halinde söz konusu
projede varsa kazanılan ödül ve derecesi yarışmacı /yarışmacılardan geri alınacaktır.

5 – YARIŞMANIN AŞAMALARI
Yarışma iki aşamadan oluşmaktadır.
Her bir proje için öncelikle başvuru gerekmektedir. Başvurularda özet bir öneri istenmektedir.
Bu öneride düşünülen proje ve proje aşamaları anlatılmalıdır.
Bütün başvurular proje başvuru son tarihinde tamamlandıktan sonra Jüri toplanarak bu
başvurulardan yarışmaya değer gördüklerini belirler, proje müelliflerine geri bildirim yapılır.
Yarışmaya kabul edilen projeler çalışmalarına devam ederler.
Ara Proje teslim tarihinde proje ekipleri İSİB’e birer ara raporu elektronik ortamda sunarlar.
Bu raporların değerlendirilmesi sonucunda yarışmaya devam kararı verilen proje ekiplerine
5.000 TL mali destek ödemesi yapılır.
Nihai Proje teslim tarihinde ekipler projelerini, proje raporlarını, varsa bitmiş ürünü sunarlar.
Görsellerin/proje çizimlerinin tasarımın tüm detaylarını gösterecek nitelikte olması büyük
önem taşımaktadır. Her bir proje için projenin amacı, detaylı hesaplamaları, fizibiliteleri,
sonuç bilgileri içeren bir proje raporu sunulmalıdır. Ayrıca sergilenmek amacıyla hazırlanmış
bir poster de projeyle birlikte teslim edilecektir.
Jüri bu eserleri inceleyerek değerlendirme yapar ve derecelendirir. Ödüle layık görülen
eserler bir törenle ödüllendirilir. Yarışmaya katılan eserlere sergileme imkânı sunulur.

6 – YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER
İklimelndirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarım Yarışması’na katılmak için yarışmacılar

Proje Başvuru Son Tarihinde saat 18.00’a kadar;

a) katılanların kimlik bilgileri, b) kurum bilgileri c) taahhütname (ektedir), d) proje özetini
OAİB Genel Sekreterliğine elden veya kargo yoluyla teslim etmelidir. Ayrıca bu bilgilerin aynı
tarihe kadar e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Eksik gönderilen proje başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Birinci değerlendirme sonunda yarışmaya devam etmesi uygun görülen projelerin
detaylandırılarak web sayfasında yayınlanacak olan “Ara Rapor Formatı”nda Ara Proje
Teslim Tarihinde saat 18:00’a kadar OAİB Genel Sekreterliği’ne e-posta yoluyla teslim
etmesi gerekmektedir. Ara Proje teslim tarihi sonrası gerçekleştirilen proje gönderimleri kabul
edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
Projesi kabul edilen yarışmacılar Nihai Proje Teslim Tarihinde saat 18.00’a kadar,
hazırladıkları projenin tüm dokümanlarını, proje raporu ve poster ile birlikte eksiksiz olarak
OAİB Genel Sekreterliğine elden veya kargo yoluyla teslim edilmelidir. Ayrıca proje
dokümanının aynı tarihe kadar e-posta yoluyla da gönderilmesi gerekmektedir. Eksik
gönderilen proje dokümanları değerlendirmeye alınmayacaktır.
OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz (ismi net olarak ifade etmemelidir),
katılım teması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret
bulunmamalıdır. Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında
işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından
çıkarılacaktır.

Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde
izin verir.

7 – YARIŞMA TAKVİMİ
Proje Başvuru Son Tarihi : 29 Aralık 2014 Pazartesi
İlk Aşama Proje Değerlandirme Toplantısı : 5 Ocak 2015 Pazartesi
Ara Proje Teslim Tarihi : 28 Ocak 2015 Çarşamba
Ara Proje Değerlendirme Toplantısı : 30 Ocak 2015 Cuma
Nihai Proje Teslim Tarihi : 3 Nisan 2015 Cuma
Seçici Kurul Toplantısı : 8 Nisan 2015 Çarşamba
Ödül Töreni Tarihi : 16 Nisan 2015 Perşembe – Antalya

8 – JÜRİ ÜYELERİ
Onur Jüri Üyeleri:
Ekonomi Bakanı: Nihat ZEYBEKCİ
TOBB Başkanı: M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı: İbrahim ŞENEL
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Asli Jüri Üyeleri:
Jüri Başkanı : Prof. Dr. Ahmet ARISOY- İstanbul Teknik Üniversitesi
Jüri Başkan Yrd. : Halit Turgut SALAÇİN
Jüri Başkan Yrd. : Zeki ÖZEN
Üye : Fatih YÜLEK – Tübitak – Teydeb Başkan V.
Üye : Prof. Dr. Cemil TOKA – Yeditepe Üniversitesi
Üye : Prof .Dr. Atilla BIYIKOĞLU- Gazi Üniversitesi
Üye : Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAKAN – İstanbul Teknik Üniversitesi
Üye : Yrd. Doç. Dr. Kadir İSA – İstanbul Üniversitesi
Üye : Prof. Dr. Macit TOKSOY
Üye : Naci ŞAHİN
Üye : Akın KAYACAN
Üye : Bahadırhan TARİ
Üye : Ersin GÖKBUDAK

9 – TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER
Yarışma Sekreteryası Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Cad.No:120 Balgat/Çankaya ANKARA
Tel: 0-312-447 27 40 / Dahili:183 – 261
Faks: 0-312-446 96 05 / 447 0180
E-Posta: canlis@oaib.org.tr / cubikcim@oaib.org.tr
Yarışma ile ilgili tüm konularda, yukarıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılacaktır.

10 – YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİNİN YERİ
Ödül töreni 16 Nisan 2015 tarihinde “Antalya Venezia Palace Otelinde” gerçekleştirilecektir.
11 – KAZANANLARIN SEÇİM KRİTERLERİ
Yarışmada tasarımların değerlendirilmesinde; enerji verimliliği, sürdürülebilirliği, inovasyon
içeriği, ar-ge içeriği, fizibil olması, sunum, görsellik, çevreci olma, performans kriterleri esas
alınacaktır.

 

12 – ÖDÜLLER
A) NAKDİ ÖDÜLLER
” İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması “nda başarılı olan
tasarımlara aşağıdaki tutarlarda ödül verilecektir.
• İSİB Büyük Ödülü (birincilik ödülü) : 25.000 TL
• İkincilik Ödülü : 15.000 TL
• Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL

 

B) FUAR ZİYARETİ
Yarışmada İSİB Büyük Ödülünü kazanan yarışmacılar (en fazla 3 kişi) İSİB tarafından
belirlenecek bir fuarı, İSİB’in belirleyeceği tarihler arasında ve bütçe çerçevesinde ziyaret
etme hakkına sahip olabilecektir Ancak, İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.
C) YURT DIŞI EĞİTİM ÖDÜLÜ
2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında ödül alan tasarımcılardan
Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülenler yurt dışında azami 2 yıl boyunca eğitime
gönderilebilecek olup, yarışmanın tamamlanmasını müteakip bu hususta bilgilendirme
yapılacaktır. Ancak, İSİB’in bu hususta herhangi bir taahhüttü yoktur.

 

13 – YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ
Yarışmada ödül alan yarışmacıların isimleri Ödül töreninden sonraki günden itibaren
www.turkishhvacrindustry.com ve www.oaib.org.tr WEB sitelerinde açıklanacaktır.

 

14 – TASARIM HAKLARI VE DİĞER ŞARTLAR
– 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün
tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının
korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları
kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır.

– İSİB, yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan projeleri farklı şehir ve
ülkelerde poster, broşür, maket, prototip vb. materyallerle, dilerse yarışmacının kendi
refakatinde sergileme/sergiletme hakkını saklı tuttuğu gibi, yarışmaya katılan tüm
projeleri arşivlemek hakkına süresiz sahip olacaktır.
– Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar,
yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birliğini (İSİB) bağlamaz. Tüm
sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında,
yarışmacı veya yarışmacıların ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Aksi
durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.
– Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ile herhangi bir derece için ödül verilmeyebilir veya
yarışmanın ödül adedinde değişiklik yapılabilir. Jüri tarafından verilen kararlar kesin
olup yarışmacıların ve üçüncü şahısların yarışma şartnamesine uygunluk dışında
itiraz hakları yoktur.
– Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi
sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya
aittir.
– İşbu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların olması halinde Ankara mahkemeleri
münhasıran yetkilidir.

 

– Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen hükümleri kabul etmişlerdir.
– Değerlendirilen projelerin ödül ya da derece alması, söz konusu projelerin özgün
olduğu, güvenli olduğu ya da diğer kriterleri kesinkes taşıdığı anlamına
gelmemektedir. Ürünün ya da projenin bilahare ürün haline getirilerek piyasaya
sunulması akabinde güvenlik, hukukilik vs. anlamında bir ihlal yaratması halinde
İSİB’in bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ödül ya da derece alması İSİB’in bu
hususlarda bir taahhütte bulunduğu şeklinde yorumlanamaz.