2. İFSAK Kupası Fotoğraf Yarışması

2013 YILI, 2. İFSAK KUPASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
DETAYLARI

KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi ve birinci dereceden
dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

BÖLÜMLER:
İFSAK Kupası fotoğraf yarışmasında üç bölüm bulunmaktadır. Katılımcıların her üç bölümde
de yarışması zorunludur.

1.FOTOĞRAF GÖSTERİSİ
• Konu; Serbest
• Teknik Özellikler;
o Gösteri sunumuna ait genel bir kural yoktur.
o Gösteri, katılımcının kendisinin belirleyeceği akış içinde müzikli veya müziksiz
olarak, konuşmalı veya konuşmasız olarak, yavaş veya hızlı olarak sunulabilir.
o Gösterinin toplam süresi Beş dakikayı (üçyüz saniye) aşmamalıdır.
o Gösterinin başında veya sonunda veya katılımcının belirleyeceği yerlerde
gösterinin ismi, gösteri ile ilgili bilgiler, müzik kullanılması durumunda eser
sahibin ve eserin adı katılımcının tercihine göre yer alabilir. Katılımcının adı
gösteri içeriğinde yer alamaz.
o Gösteri, 1024 x 768 pixel boyutlarında ve PC’lerde izlenebilecek teknik
özelliklerde hazırlanmalıdır.
o Gösteri dosyasına verilecek isim; 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu
(Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu)

2.FOTOĞRAF SERİSİ A – RENKLİ
• Konu; Beyaz
• Seri fotoğraflar, konuda belirtilen detayları kapsayacak Yedi (7) adet fotoğraftan
oluşacak ve konu bütünlüğü aranacaktır.
• Fotoğraflar renkli olarak sunulacaktır.
• Fotoğraf Boyutları; Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi
çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olarak sunulmalıdır.
• Fotoğraflara verilecek isim; Fotoğraf serisi indisi, 6 rakamdan oluşacak katılımcının
rumuzu (Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu) ve sıra numarası.
Örneğin; A-012345-01.jpg, A-012345-02.jpg,…, A-012345-10.jpg.
• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.

4 | 7

3.FOTOĞRAF SERİSİ B – SİYAH/BEYAZ
• Konu; Zaman
• Seri fotoğraflar, konuda belirtilen detayları kapsayacak Yedi (7) adet fotoğraftan
oluşacak ve konu bütünlüğü aranacaktır.
• Fotoğraflar Siyah/Beyaz olarak sunulacaktır.
• Fotoğraf Boyutları; Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi
çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde olarak sunulmalıdır.
• Fotoğraflara verilecek isim; Fotoğraf serisi indisi, 6 rakamdan oluşacak katılımcının
rumuzu (Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu) ve sıra numarası.
Örneğin; B-012345-01.jpg, B-012345-02.jpg,…, B-012345-10.jpg.
• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
• Fotoğraf gösterisi, Fotoğraf Serisi A ve Fotoğraf Serisi B bir CD/DVD’ye
kaydedilecektir.
• Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması
ve bu dosyanın gönderilecek CD/DVD’ye eklenmesi gerekmektedir.
• CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Katılımcı
ismi yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Katılım formundan ayrıca döküm alınacak ve CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfa
konulacak, zarfın üzerine; “2. İFSAK KUPASI KATILIMI İÇİNDİR” ibaresi ile katılımcının
6 rakamlı rumuzu yazılacaktır.
• Bu zarf, başka bir kapalı zarfa konularak aşağıdaki adrese gönderilecektir;
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
Çetin Kaya Dikkatine
İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212-292 42 01

DEĞERLENDİRME:
• Her bölüm (fotoğraf gösterisi, fotoğraf serisi A ve fotoğraf serisi B), 3 kişilik seçici
kurul/jüri tarafından değerlendirilecektir.
• Seçici Kurul/Jüri, değerlendirmesini yaparken her bölümdeki her katılımcı için 1-10
arasında bir puan verecektir.
• Seçici Kurul/Jüri çalışmalarını tamamladıktan sonra katılımcıların puanları toplanacak
ve toplamda 24 puan ve üzerinde puan alan katılımcılar İFSAK KUPASI’nı almaya hak
kazanacaklardır.

5 | 7

DİĞER HUSUSLAR:
• Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD ler TFSF
Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
• İFSAK KUPASI’na katılım ücretsizdir.
• Fotoğraf gösterisi ve fotoğraf serilerinde (A ve B) katılım formunda belirtilen aynı
rumuz kullanılacaktır.
• Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik
herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
• Kupa’da başarılı olan gösterilerin ve fotoğrafların kullanım hakkı eser sahiplerine ve
eğitim ve tanıtım amaçlı olarak İFSAK’a ait olacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan
fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi
talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İFSAK,
çeşitli yayınlarda veya medyada gösteri ve fotoğrafların paylaşımını eser sahibinin
adını belirterek kullanabilecektir. Ayrıca kupa alan eserler TFSF yayını olan Almanak
2013 kitabında da yer alacaktır.
• Önceki yıllarda derece almış (Birinci, İkinci, Üçüncü, Mansiyon, Özel Ödül)
fotoğrafların katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır. Katılımcı, yarışmaya
gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer
hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanların elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
o Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişikliği yapan, ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu
yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı
yapıtlarla katılımda bulununan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince bir (1) yıl kısıtlanır.
o Haklarında (1) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali şuçu
işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden
katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
• İFSAK KUPASI, her yıl gerçekleşeceği için bu şartnamenin ilk bölümündeki GENEL
TANITIM bilgileri dikkatle okunmalıdır.
• Kupa almaya hak kazanan katılımcıların gösterileri ve fotoğrafları, daha sonra
duyurulacak takvime göre İFSAK salonlarında izleyiciler ile buluşacaktır.
• Fotoğraflar İFSAK tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil
edilmeyecektir.
• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İFSAK arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz
konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
• İFSAK KUPASI’na katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.
• Yarışma Sırasında TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.

6 | 7

SEÇİCİ KURUL/JÜRİ:
Alfabetik Sıra ile;

Ali İhsan Gökçen
Serkan Turaç – EFIAP
Ufuk Duygun

KUPA TAKVİMİ:

Son Başvuru tarihi; 26 Ekim 2013
Seçici Kurul/Jüri Değerlendirmesi; 28 Ekim 1 Kasım 2013
Seçici Kurul Karar Toplantısı; 2 Kasım 2013
Sonuçların Açıklanması; 5 Kasım 2013
Ödül töreni, Sergi ve Gösteriler; Kasım-Aralık 2013

KUPA SONUÇLARININ DUYURUSU:

Kupa sonuçları www.ifsak.org.tr ve www.tfsf.org.tr adreslerinden duyurulacaktır.

İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin Kaya
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212-292 42 01, 0212-292 18 07
E-Posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin