2.Geleneksel RESFEBE

“SÖZCÜKLERİN GİZEMİ”
RESFEBE YARIŞMASI

“SÖZCÜKLERİN GİZEMİ”
BAŞLIKLI 2. GELENEKSEL RESFEBE YARIŞMASI ÖZEL ŞARTNAMESİ

1. KONU:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan 4,5, 6 ve 7.ve 8.sınıf
öğrencilerine yönelik “Sözcüklerin Gizemi” başlıklı resfebe yarışması düzenlenecektir.
Yarışma konusu serbesttir.

2. YARIŞMANIN AMACI:
Öğrencilerin zihinsel kapasiteleri ve becerilerinin
geliştirilmesinde zeka oyunları etkili bir araçtır. Resfebe yarışması ile öğrencilerin
eğlenceli vakit geçirirken analitik düşünme teknikleri ile tanışmaları ve bu becerilerini
geliştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

3. YARIŞMANIN KAPSAMI:
Bu özel şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen
Resfebe Yarışmasının şartlarını, başvuru şeklini, ödüllerini, yarışma takvimine ilişkin
esas ve usulleri kapsar.

4. YARIŞMANIN YASAL DAYANAĞI :
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve
Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 22. Maddesi ve sosyal
etkinliklerin amacına uygun düzenlenmiştir.
“Madde 22- Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve
yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde
anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı
kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.”

5. BAŞVURULAR:
5.1. Yarışmacılar çalışmalarını A4 kağıt boyutlarına el çizimi olarak yapacaklardır.
5.2. A4 kağıt boyutlarına el çizimi olarak yapılan resfebe çalışmaları dijital ortama
(jpg) resim formatında aktarılacaktır.
5.3. Gazi Kemal Bilsem’in www.gazikemalbilsem.meb.k12.tr adresli web sitesinde
yayınlanacak “başvuru formu” doldurulduktan sonra eser ve başvuru formu sıkıştırılmış
dosya (zip dosyası) haline dönüştürülecektir. Dosya isimlerinde başvuru formunda
kullanılan rumuz kullanılacaktır. Zip formatındaki dosya resfebeyarismasi@gmail.com
adresine gönderilecektir.
5.4. Yarışmaya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.
5.5. Başvuru formu olmayan ya da başvuru formundaki bilgileri eksik olan
yarışmacıların eserleri değerlendirilmeyecektir.
5.6. Başvurular 08.04.2016 Cuma saat 24.00’e kadar yapılacaktır. Zamanında
gönderilmeyen çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

6. SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Yarışmanın sonuçları Kütahya Bilim ve Sanat Merkezinin resmi web sitesi
“www.gazikemalbilsem.meb.k12.tr” adresinden 15.04.2016 Cuma günü
duyurulacaktır.

7. ÖDÜLLER:

Derece Öğrenci Ödülü Danışman Öğretmen Ödülü
Birincilik Fotoğraf Makinesi Tablet
İkincilik Tablet Tablet
Üçüncülük Bisiklet Tablet

 

NOT: Ödül takdimi 23 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 12:00’de Kütahya’ da
düzenlenecek olan 23 Nisan törenlerinde yapılacaktır. İlk üçe giren öğrencilerin ve
danışman öğretmenlerinin yol masrafları (otobüs ya da tren ücreti) ve bir günlük
konaklamaları Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından karşılanacaktır.

8. GENEL ESASLAR:
1. Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan 4, 5, 6 ve 7.ve 8.
sınıf öğrencileri katılabilir.
2. Yarışmanın konusu serbesttir.
3. Yarışmacılar üç harf, iki rakamdan oluşan bir rumuz belirleyecek, eserlerinin sağ
üst köşesine yazacaklardır.(Rumuzdaki harf ve rakamların sıralaması önemli
değildir.)
4. Yarışmaya her öğrenci en fazla bir eserle katılabilir.
5. Danışman öğretmen, birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir. Ancak bir
öğrencinin birden fazla danışmanı olamaz.
6. Yarışmaya gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu eser sahibi ve
gönderenine aittir.
7. Derece alsın veya almasın eserlerin tüm telif hakları Kütahya Bilim Ve Sanat
Merkezine aittir. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.
8. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesi Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi
Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir komisyon tarafından yapılacaktır.
9. Yarışmacılar bu şartnamede belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır.

10. YARIŞMA KOORDİNATÖRLERİ:
1. Oktay YILDIRIM
2. Şenay BOZKURT
3. Kemal PİŞKİNER
4. Halil İbrahim ÜNLÜ
5. Mustafa Cüneyt AYDIN
6. Ali KAVAKLI
7. Ayşe İşlek ATEŞLİ
8.Nilgün GÜRLER

11. İLETİŞİM:
Kütahya Gazi Kemal Bilim Ve Sanat Merkezi
Telefon: 0 274 223 62 93
İnternet adresi:
e-posta: kutahyabilsem2008@hotmail.com
Adres: Saray Mahallesi Mahvel Sokak Adliye yanı N0:1 KÜTAHYA

Başvuru Formu : dosyalar/2016_04/06015706_bavuruformu.docx

5987 eserin başvuru yaptığı RESFEBE yarışmasının sonuçları açıklandı.

Merkezimiz bünyesinde düzenlenen RESFEBE yarışması için Türkiye´nin dört bir yanından 5987 eser sahibi başvuru yaptı. Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi olarak yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Değerlendirme Komisyonu´nun yaptığı çalışma sonucu dereceye giren öğrencilerin isimleri, okul ve il bilgileri aşağıdaki gibidir.

DERECE RUMUZ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI İLİ VE OKULU DANIŞMAN ÖĞRETMENİ
Birinci EDA22 EDANUR YAKAR ADANA / SÜHEYLA TOKYAY ORTAOKULU SERAY BATMAN BAHADIR
İkinci HSK HATİCE SÜMEYRA KUŞ GAZİANTEP / ŞAHİNBEY ADNAN MENDERES ORTAOKULU SADIK CAN DÖNMEZ
Üçüncü BND94 Bilgenur DEMİREL Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi Yakup DÜNDAR

 

Dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri ile iletişime geçilecek olup, kendilerini tebrik ederiz.