2.Fırat Kısa Film Festivali

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan Fırat Kısa Film Yarışması’nın amacı; yaratıcı gençleri keşfetmek, sinema öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak, kısa film çalışmaları ve bunların ülkemiz sinema sektörüne tanıtılması ve dolayısıyla Türk Sineması’na destek sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerinin ve sinema alanında çalışmaları olanların sanat duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek de festivalin amaçları arasındadır.

 KAPSAM
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi danışmanlığında film etkinliklerinin ve kısa film yarışmasının gerçekleştirilmesi Fırat Kısa Film Festivali’nin temel felsefesidir. Gerek üniversite öğrencilerince ve gerekse diğer yönetmenlerce üretilmiş olan kurmaca (konulu) kısa filmlerin yarıştırılması, kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, oturum ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden ve diğer Fakültelerden akademisyenler ve film yönetmenlerinden oluşacak danışman kadro ile düzenlenecek etkinlikler ve katılımcı eserlerin gösterimleri 2 gün boyunca çeşitli aktivitelerle sürecektir. Ödüller, gala gecesinde görkemli bir törenle sunulacaktır.

 TARİH
Festival 14 Nisan – 15 Nisan 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

A) Genel Şartlar

1. Katılımcılar sadece bir filmle yarışmaya katılabilirler.

2. Yarışmaya katılacak filmler 3 ayrı kopya halinde
     sadece DVD formatında
teslim edilmelidir.

3. Festivale, 01 Ocak 2010’dan sonra yapılmış filmler ile
    başvurulabilir.

4. Yarışma sadece kurmaca dalında yapılacaktır.

5. Başvuruda bulunan filmlerin süresi (jenerik dahil)
    25 dakika ile sınırlıdır.

6. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması

     zorunludur. Bozuk filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına

     gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

7. Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde

    saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

8. Yarışmaya gönderilen filmlerin ticari amaç gözetmeksizin

    düzenlenen gösterimlerde yer alması, yarışmacı tarafından

    kabul edilmiş sayılır.

B) Haklar ve Yükümlülükler

1.  Fırat Üniversitesi yarışmaya katılan bütün filmleri,

     Kısa Film Yarışması’nı tanıtıcı her türlü yayınında kullanma

     hakkına sahip olacaktır.

2.  Telif Hakları ile ilgili doğabilecek sorunlar eser sahibine aittir.

3.   Yarışmaya katılan yönetmenler, Başvuru Formu’na imza

     atarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru formlarının tüm

     hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

C) Başvuru

                Katılımcıların en geç teslim tarihine kadar aşağıdaki belgeleri

                festival yönetimine ulaştırmaları gerekmektedir:

a) Başvuru formu,

b) Eserin DVD kopyalarının (3 adet) üzerine yönetmenin adı,

     filmin adı ve süresi yazılmalıdır.

c) 1 adet CD içerisinde,

     c 1) Eserle ilgili en az 2 adet siyah-beyaz veya renkli

            (CD’de kayıtlı dijital) fotoğraf,

     c 2) Yönetmenin kısa özgeçmişi (en fazla 50 kelime),

     c 3) Sinopsis (en fazla 50 kelime),

     c 4) Film ve yönetmen bilgileri yer almalıdır.