2. Fakir Baykurt Roman Ödülü

Fakir Baykurt
Fakir Baykurt

İkincisi düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü için edebiyatımıza ve düşünce dünyamıza yeni ufuklar açacak eserleri bekliyoruz…

2021 FAKİR BAYKURT ROMAN ÖDÜLÜ
KATILMA KOŞULLARI

1. Edebiyatın insana kazandırdığı değerleri çoğaltmak, edebiyatımıza
halkımızın gerçeğini anlatan, toplumsal gerçekçi yeni yapıtlar
kazandırmak, okura Türkçenin tadını duyurmak, dilimizin anlatım
olanaklarını geliştirmek ereğiyle, unutulmaz yazarımız Fakir Baykurt’un
adına Çiğli’de, “Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü”
konulmuştur. Ödülün ilki 2020 yılında verilmiş ve 2021 Ödülü’nün
koşulları şöyle belirlenmiştir:

2. Yazarlar, kitap oylumundaki, yayınlanmamış bir roman dosyası ile
yarışmaya katılabilirler.

3. Ödüle katılanlar, başvuru ekinde yaşam öykülerini, açık adreslerini,
iletişim bilgilerini bir zarf içinde göndermelidirler.

4. Ödül tutarı: 10.000.- TL’dir. (Onbin) Ödül paylaştırılmaz.

5. Ödül alan dosya Çiğli Belediyesi’nce bin adet bastırılacaktır. Basım için
ödül alana telif hakkı ödenmez.

6. Ödül seçici kurulu;
Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş, Işık Baykurt
ve Öner Yağcı’dan
Ön Seçici Kurul ise;
Oğuz Tümbaş, Handan Gökçek, Handan Tan ve Turan Ali
Çağlar’dan oluşmaktadır.

7. Dosyalar elden verilebileceği gibi kargo ya da postayla en az 10 (on)
örnek gönderilecektir.

8. Başvurular, Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Fakir
Baykurt Ödülü, Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi No: 951 Çiğli-İzmir
adresine yapılmalıdır.

9. Son başvuru tarihi: 05 Mart 2021 Cuma günü saat 17.00’dir.
10.Ön Seçici Kurul üyeleri değerlendirmelerini yapıp sonuçlarını, 16 Nisan
2021 günü Seçici Kurula teslim eder.

11.Seçici kurul, 09 Temmuz 2021 Cuma günü toplanıp seçimini yapar.
Kazanan yapıtla yazarı aynı gün basınla, iletişim kurumları yoluyla
kamuoyuna duyurulur.

12.2021 FAKİR BAYKURT ROMAN ÖDÜLÜ 08 Ekim 2021’de Çiğli
Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda kazanan yazara verilir. Tarihte bir
değişiklik olursa önceden kamuoyuna duyurulur.

13.Çiğli Belediyesi çalışanları, belediye ile iş ilişkisi bulunanlar, seçici kurul
üyelerinin birinci dereceden yakınları ödüle katılamazlar.

14.Ödüle katılan yapıtlar bilgi, belgeler geri verilmez; ödüle yapılan itirazlar
yanıtlanmaz.