2. EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması

Birincisini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmamızın bu yılki konusu “Yaşadığım Şehir”
Dikkat! Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır. Öğretmen kategorisi,Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenlerini kapsamaktadır. Öğrenci kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda okuyan ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

Fotoğraflarınız bekliyoruz!

Unutmayın! Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2015

Millî Eğitim Bakanlığı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

2.EBA KADRAJ FOTOĞRAF YARIŞMASI YÖNERGESİ

YARIŞMANIN KONUSU: “Yaşadığım Şehir”

YARIŞMANIN AMACI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu
yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda
öğrenci ve öğretmenlerin fotoğraf sanatına olan ilgilerini öne çıkarmak ana fikrinden
hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
Fotoğraf yarışmasıyla; yapılandırıcı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim
Programları”na uygun olarak;
• Öğretmen ve öğrencilerimizin yaşadıkları şehirle ilişkilerini, fotoğraf yoluyla
değerlendirmelerini sağlamak,
• Fotoğraf aracılığıyla, yaşadığımız şehirler hakkında farkındalık oluşturmak,
• Şehirlerimizin kimliklerini oluşturan; doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerin,
öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından yorumlanmasını sağlamak,
• Yarışma sonucunda; öğretmen ve öğrencilerin gözüyle, ülkemizin görsel bir
panoramasını çıkarmak,
• Fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunmak,
• Fatih Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’nın tanıtılması kapsamında; farkındalığı
artırmak ve projeyi tanıtmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve
beğenilerini geliştirmek,
• Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri
ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
• Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve zevkinin oluşmasına
katkı sağlamak,
• Ortaya çıkan ürünleri EBA içeriğinde yer vererek paylaşıma sunmak,
• Hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme,
üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımları sağlamak.

YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.
Öğretmen kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm
resmi ve özel okul öğretmenlerini kapsamaktadır.

Öğrenci kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm
resmi ve özel okullarda okuyan ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
Genel Şartlar
1- Yarışma, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel okul öğretmenleri, öğrenci kategorisinde ise resmi ve özel ortaokul ve
lise öğrencilerine açıktır.
2- Resmi ve özel okulların 12. sınıf öğrencileri mezuniyet tarihine kadar
yarışmaya katılabilirler. İstenildiği takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi
sunmaları gerekmektedir.
3- Yarışmaya katılan özel okul öğretmenleri başvuru tarihleri arasında okul
öğretmeni olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
4- Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci,
üçüncü, mansiyon, özel ödül vb.) almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu,
gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt
edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları
geri alınacaktır.
5- Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanı ve
birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
6- Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı
dışında kalacaktır.
7- Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan fotoğraflar
yarışma dışı bırakılacaktır.
8- Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.
9- Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin her türlü yayın hakkını Yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne devrettiğini kabul eder.
10- Yayımlanan eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.
11- Başvurusunu tamamlayan her yarışmacı, yukarıda belirtilen yarışmaya
katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Teknik Şartlar
1- Fotoğraflar, dijital ortamda gönderilecektir.
2- Yarışmada teknik bir kısıtlama yoktur. Yarışmacılar kurgusal, renkli, siyah
beyaz vb. fotoğraflarla yarışmaya katılabilirler.
3- Yarışmaya gönderilen eserler, kısa kenarı en az 2300 piksel olacak şekilde,
JPEG formatında kaydedilerek gönderilecektir.
4- Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmayacaktır.
5- Fotoğrafların üzerinde çeken kişiye ait herhangi bir bilgi, logo vs.
bulunmayacaktır.

BAŞVURULAR ve ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
Resmi okul başvuruları: Başvuru sahibi, öğretmen ise kendi adına eba şifresi
ile, öğrenci ise okul idaresi veya öğretmenleri aracılığıyla alacağı eba şifresi ile
www.eba.gov.tr portalı üzerinden yarışmaya katılabilir.

Özel okul başvuruları :Özel okullarda çalışan öğretmenler ile özel okul
öğrencileri; www.eba.gov.tr adresinde, yarışma başvuru sayfasındaki özel okullar
bölümünü seçtikten sonra TC Kimlik numaraları ve okul kodlarını girerek başvuruda
bulunabileceklerdir.

ÖDÜLLER
Ödüller, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride verilecektir.
Öğretmen Kategorisi Ödülleri:
Öğretmen kategorisinde 10 öğretmene 1500 TL’lik başarı ödülü verilecektir.
Öğrenci Kategorisi Ödülleri:
Öğrenci kategorisinde 10 öğrenciye 1500 TL’lik başarı ödülü verilecektir.
Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde Özel Ödül verecektir.
Yarışma Seçici Kurulu daha sonra açıklanacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI ve ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma Sonuçları ve Ödül Töreni yarışma süreci içerisinde Eğitim Bilişim Ağı
(eba) (http://www.eba.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.
Yarışma Takvimi:
Eserlerin İlk Başvuru Tarihi: 05 Haziran 2015
Eserlerin Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2015
Sonuçların Açıklanması: Yarışma Sonuçları ve Ödül Töreni Ekim ayı içerisinde Eğitim
Bilişim Ağı (eba) (http://www.eba.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.

İLETİŞİM
Yarışma Sekreteryası:
Yarışma Sekreteri : Alpaslan TURAN
kadraj@eba.gov.tr
Telefon :0 (312) 296 94 00 / 9577