‘2 DAKİKADA BURSA’ KISA FİLM YARIŞMASI

YARIŞMA KONUSU VE AMAÇ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen “2 Dakikada Bursa” Kısa Film Yarışmamızın amacı; vatandaşlarımızın kendi yaşadığı sokağı, mahalleyi ve şehrini daha iyi tanımaları, bulunduğu çevreye karşı duyarlılık geliştirmeleri amacı ile Bursalı olma bilinci ve farkındalığını artırmak, kendi düşünce ve gözlemlerini bakış açılarıyla aktarmalarına fırsat sağlamaktır.

TEMA
Yarışma teması: ‘Adım adım Bursam’

YARIŞMA TAKVİMİ

Son başvuru tarihi : 30 Ağustos 2021

Yarışma takviminde görülen lüzum gereği idare tarafından değişiklik gerçekleştirilebilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Filmlerin bütün kullanım hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
Daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir.
Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir.
Başvurular Bursa Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yer alan banner’a tıklayarak gerçekleştirilecektir. (www.bursa.bel.tr)
Son başvuru tarihinden sonra gönderilen filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular eser sahibinin sorumluluğundadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları tazminle mükelleftir.
Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük başvuru sahibine aittir. Eser sahibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paylaşacaktır.  Bursa Büyükşehir Belediyesi yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, eser sahipleri tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılamaz.
Yarışmaya, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Belediyeye bağlı kuruluş çalışanları, jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamazlar.
Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya katılan adaylar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır, sonradan bir hak iddia edemez.
Yarışmaya başvurular ücretsizdir.
Dereceye giren filmler ve ödül töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacaktır.
TEKNİK ŞARTLAR

Süresi, Jenerik de dâhil olmak üzere 2 (iki) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir. (Maksimum boyut 250 mb)
Filmler 2019, 2020 ve/veya 2021 yılında çekilmiş olmalı.
Kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde de çekilmiş eserler başvurabilir.
Filmler mp4 formatında teslim edilecektir.
Filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır.
Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
DEĞERLENDİRME Ön Jüri: Yarışmaya başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 10 eser seçer.
Ana Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 5 kişiden oluşur. Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve ödüle hak kazanan eserleri belirler

FİNALE KALAN ESERLER
Ödül almaya hak kazanan eserler Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden açıklanacaktır.  Finale kalan eserlerin yönetmenleri, eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış 2 Dakikada Bursa Kısa Film Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısını idareye teslim eder.
İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.
Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.

ÖDÜLLER

2 Dakikada Bursa Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde Jüri veya Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
Ödül almaya hak kazanan eserler Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında ve resmi internet sitesinde açıklanacaktır.
Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.  Ödül filmin yönetmenine verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül, tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır.
Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdiği bir temsilciye verilir.
Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
Ödül alan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış ve kapanış jeneriklerinde yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Bursa Büyükşehir Belediyesi logosuyla birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük Ödülü’nü aldığını belirten bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.

Birincilik Ödülü : 5000 TL
İkincilik Ödülü : 4000 TL
Üçüncülük Ödülü : 3000 TL
Mansiyon 1 : 1000 TL
Mansiyon 2 : 1000 TL
Mansiyon 3 : 1000 TL
Jüri Özel Ödülü : 1000 TL
ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreni ve saati kazananlara telefonla bildirilecektir. Ödüle layık görülen filmler katılımcılara izletilecek, film gösterimi sonrası finalistlere ödülleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından takdim edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı – Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Zafer Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi, No:1 Bursa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası C Blok Kat 4 Osmangazi/Bursa 0224 716 14 83 – 0224 716 15 04
bursabuyuksehirhalklailiskiler@gmail.com
halklailiskiler@bursa.bel.tr