2. ÇEVRE ŞENLİĞİ YARIŞMALARI

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 2. ÇEVRE ŞENLİĞİ YARIŞMALARI ŞARTNAMELERİ

YARIŞMALARIN AMACI
Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre Bilgilendirme ve Eğitim faaliyetleri kapsamında; öğrencilerimizin çevre bilincinin oluşmasını sağlamak, çevre ile ilgili farklı fikirler üreterek Beylikdüzü’nü daha yaşanabilir hale getirmek amacı ile düzenlediğimiz Çevre Şenliği Yarışmalarının bu yıl ikincisi düzenlenecektir. Beylikdüzü İlçesi için geleneksel hale getirdiğimiz ve çevre değerlerinin esas alındığı yarışmamızda amaç, öğrencilerin gözünden çevre değerleri konusunda farkındalık yaratarak öğrencilerimizin çevre sorunları veya çevre ile ilgili güzelliklere nasıl yaklaştıklarını görüp anlamaktır.

YARIŞMANIN KONUSU
2.Çevre Şenliği Yarışmalarının konusunu her yönüyle ‘çevre konuları’ oluşturmaktadır.

YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ
Yarışmamız İstanbul İli Beylikdüzü İlçe’sinde bulunan özel/resmi tüm ilköğretim okulları, lise ve dengi okulları kapsamaktadır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ
Yarışmamızda resim, fotoğraf, şiir, kompozisyon ve karikatür kategorileri vardır.

YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Her okul kendi içinde, okul müdürleri başkanlığında konuyla ilgili öğretmenleri ile birlikte oluşturacakları bir değerlendirme komitesi ile ön değerlendirme yapacaktır.
Yarışmaya katılacak çalışmalar bireysel olmalıdır. Her öğrenci yalnız bir eser ve bir kategoride yarışmaya katılabilir.
Daha önce ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmış, ya da bu yarışmalardan ödül almış eserler ile katlanmış istenen boyutlardan farklı, yırtılmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Her kategoride başvuran adayların değerlendirilmesi: 1-5.sınıflar, 6-8.sınıflar ve 9-12. Sınıflar olarak 3 ayrı kısımda yapılacaktır.Her kategori için 1.,2. Ve 3. Eser seçilecektir.
Tüm kategorilerde birinci olacak öğrencilerimizin öğrenim gördüğü okul müdürlüklerine plaket verilecektir.
Yarışmacıların eserleri verdikleri mesaj, anlatım teknikleri, genel kompozisyon, sanatsal, kurgusal ve özgün olma açısından değerlendirilecektir.
Tüm kategorilerde dereceye giren ve girmeyen ( yarışmaya katılan her eser) eserler iade edilmeyecek olup, eserlerin her türlü kullanım hakkı (telif, yayın, kullanım ve sergileme) Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

YARIŞMA JÜRİSİ

Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversite Temsilcileri ve konusunda uzman kişilerden oluşacaktır. Jüri isimleri daha sonra web sayfasında duyurulacaktır.
YARIŞMA ÖDÜLLERİ
Afişlerde kullanılan ödül fotoğrafları temsilidir.
Resim ve Fotoğraf Yarışmaları Ödülleri:
1.Öğrenciye Fotoğraf Makinesi
2.Öğrenciye İpod shuffle
3.Öğrenciye MP3 Player
 
Şiir, Kompozisyon ve Karikatür Yarışmaları Ödülleri
1.Öğrenciye Netbook Bilgisayar
2.Öğrenciye İpod shuffle
3.Öğrenciye MP3 Player
 
YARIŞMA TARİHLERİ
Yarışmaya, 01 Mart 2012 tarihinden sonra hazırlanmış olan eserler katılabilir.
Okullarda yapılan ön elemede seçilen eserler, 18 Mayıs 2012 tarihine kadar Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edilecek olup bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Yarışma sonuçları 25 Mayıs tarihinde web sayfamızda açıklanacaktır.
Yarışma ödül töreni tarihi ve yeri duyurumu web sayfamızda ve ilçemizde çeşitli yerlere asılan afişler ile yapılacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Genel Koşullar
Aday eserler, her kenardan 4 cm’lik boşluk kalacak şekilde siyah bir karton üzerine yapıştırılmalı; başvuru şartlarında Ek-2.de ve web sayfamızda yer alan yarışmacı bilgi formu ( eksiksiz olarak doldurulup) mutlaka kartonun içerisine konmalıdır. Eserlerin zarar görmemesi için katlamadan iki büyük karton arasına yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir. Dış kartonun üzerinde mutlaka Ek-1 yapıştırılmalıdır. Üzerinde Ek-1 olmayan eserler kabul edilmeyecektir. Öğrenciler, yarışmaya katılmakla ve Ek-3.te bulunan Okul Başvuru formunu imzalamakla belirtilen şartları kabul etmiş sayılacaklardır.( 1.-5. Sınıf öğrencileri için Ek-3.te bulunan Okul Başvuru formunu sınıf öğretmenleri veya velileri imzalayacaktır.) Öğrenci rumuzları kesinlikle öğrenci ismini anımsatmamalıdır. ( Örneğin; SARI, KELEBEK, RESSAM vb.)
Resim Yarışması Katılmak İçin;
Her okuldan 1.-5. sınıflar için 3 eser; 6.-8. Sınıflar için 3 eser ve 9-12.sınıflar için 3 eser okullar tarafından yapılacak ön değerlendirmede seçilerek Okul Başvuru formu doldurularak gönderilecektir.
Öğrencilerimiz; 35*50 cm. resim kağıdı veya fon kağıdına kara kalem, kuru boya, akrilik boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak resimlerini yapabilirler. Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi kesinlikle olmayacaktır.
Resmin arkasına öğrenci rumuzu olan Ek-1 mutlaka yapıştırılacak, arkasında Ek-1 olmayan eserler kabul edilmeyecektir.

Fotoğraf Yarışması Katılmak için;
Her okuldan 1.-5. sınıflar için 3 eser; 6.-8. Sınıflar için 3 eser ve 9-12.sınıflar için 3 eser okullar tarafından yapılacak ön değerlendirmede seçilerek Okul Başvuru formu doldurularak gönderilecektir.
Aday eserler, renkli ya da siyah-beyaz; 20*30 cm. ölçülerinde fotoğraf kağıdına bastırılmış olmalıdır. Bilgisayar yazıcı çıkışı veya fotokopi çoğaltmalar kabul edilmeyecektir.
Fotoğraf mutlaka eser sahibi tarafından çekilmelidir.
Eserin arkasına eser sahibinin rumuzu bulunacak şekilde Ek-1 yapıştırılarak gönderilmelidir.
Eserler daha sonra Belediyemize ait dergi, dergi, gazete vb. etkinliklerde kullanılabileceği için CD veya DVD’ ye yüklenmiş halleri mutlaka eserin konulduğu kartonun içine konulmalı ve üzerine öğrenci rumuzu yazılmalıdır.

 Şiir Yarışması katılmak için;
Her okuldan 1.-5. sınıflar için 3 eser; 6.-8. Sınıflar için 3 eser ve 9-12.sınıflar için 3 eser okullar tarafından yapılacak ön değerlendirmede seçilerek Okul Başvuru formu doldurularak gönderilecektir.
Şiirler bir sayfayı geçmeyecek şekilde, istenilen biçim kullanılarak yazılabilir. Şiirlerde ‘Çevre’ konusu öne çıkacak ve başka konulu şiirler kabul edilmeyecektir.
Şiirler, bilgisayar ortamında A4 boyutundaki kağıda, ‘Times New Roman’ yazı tipinde ve 12 yazı tipi boyutunda, bir buçuk satır aralığında, Türkçe Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalı ve beş (5) nüsha halinde her bir eserin arkasına eser sahibinin rumuzu bulunacak şekilde Ek-1 yapıştırılarak gönderilmelidir.
Eserler daha sonra kitaplaştırılabileceği için eserler, konulduğu kartonun içerisine Word formatında hazırlanmış CD veya DVD ’ye yüklenmiş olarak mutlaka konulmalıdır.

 
Kompozisyon Yarışmasına katılmak için;
Her okuldan 1.-5. sınıflar için 3 eser; 6.-8. Sınıflar için 3 eser ve 9-12.sınıflar için 3 eser okullar tarafından yapılacak ön değerlendirmede seçilerek Okul Başvuru formu doldurularak gönderilecektir.
Yarışmada düzyazının mektup formaları esas alınacaktır.
Bu kategoride öğrenciler; nasıl bir Beylikdüzü’nde yaşamak istediklerini, Beylikdüzü’nde karşılaştıkları çevre sorunlarını ve bu sorunlar karşısında ne gibi önlemler alınırsa daha yaşanılabilir bir çevre olacağını, diğer ilçelere göre Beylikdüzü’ nde çevre konusunda karşılaştıkları olumlu örnekleri 2 sayfayı geçmeyecek şekilde, sorunu çözebileceğini inandığı üst düzey yetkiliye hitaben yazacaktır.
Aday eserler, bilgisayar ortamında A4 boyutundaki kağıda, ‘Times New Roman’ yazı tipinde ve 12 yazı tipi boyutunda, bir buçuk satır aralığında, Türkçe Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalı ve beş (5) nüsha halinde her bir eserin arkasına eser sahibinin rumuzu bulunacak şekilde Ek-1 yapıştırılarak gönderilmelidir.
Eserler daha sonra kitaplaştırılabileceği için eserler, konulduğu kartonun içerisine Word formatında hazırlanmış CD veya DVD ’ye yüklenmiş olarak mutlaka konulmalıdır.

  Karikatür Yarışmasına Katılmak İçin;
Her okuldan 1.-5. sınıflar için 3 eser; 6.-8. Sınıflar için 3 eser ve 9-12.sınıflar için 3 eser okullar tarafından yapılacak ön değerlendirmede seçilerek Okul Başvuru formu doldurularak gönderilecektir.
Yarışmaya eser verecek olan öğrenciler, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler. Bütün eserler ortak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Karikatürün Konusu ‘ÇEVRE’ temasına uygun olmalıdır. Bu konuya uygun olmayan eserler yarışmaya katılamayacaktır.
Eserler A3 ebadı ölçülerinde olmalıdır.