2. BÖLGESEL LIVING LAB’LER ZİRVESİ

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Living Lab ile Bahçeşehir Üniversitesi 04-05 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da 2. BÖLGESEL LIVING LAB’LER ZİRVESİ’ne ev sahipliği yapıyor. Zirvenin amacı, yerel otoriteler, üniversiteler ve inovasyon kullanıcıları arasındaki iş birliğini güçlendirerek Living Lab’ler için yaratıcı bir eko-sistem modeli oluşturmak olarak tanımlanabilir.

Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab bu yenilik ortamının gelişmesini güçlendiren lider kuruluşlar olarak yenilikçi eko sistemin büyümesini ve gelecekteki yol haritalarının gelişimini sağlamak için her yıl bu zirveyi düzenlemeyi planlıyor.

Yenilikçi gelişim karar gücü belediyelerin ve hükümetlerin kamu, özel sektör ve inovasyon eko-sistemleri tarafından desteklenen politikaları ile başarılı olabilir. İstanbul, 60’tan fazla inovasyon ve girişimcilik merkezi ile “yaratıcı yenilik eko sistemi” olan bir metropol şehridir.

Living Lab’ler, şehirler için “birlikte yaratıcılığın ve değerli ürünler ile hizmetlerin uygulanmasının kolaylaştırıcıları” haline gelmektedir. Bu nedenle ülkelere ekonomik, sosyal ve politik güç eklerken, yerel yönetimleri yeni iş ve hizmetler yaratma konusunda güçlendirmektedirler. Living Lab’ler yaratıcılıkla bürokrasi arasında çarpıcı paradokslar kırma şansına sahip olan oluşumlar olarak her geçen biraz daha önem kazanmaktadırlar.. Aynı zamanda Living Lab’ler tüm paydaşları fikir geliştirme, planlama ve uygulama aşamalarına dahil edilmesine de imkan sağlamaktadırlar.

BÖLGESEL LIVING LAB’LER ZİRVESİ belediye başkanlarının, akademisyenlerin, ENoLL, AB temsilcileri ve AB kurumlarının ve Living Lab uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.