2. BİNGÖL ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ

2. BİNGÖL ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ
KATILIM KOŞULLARI
• Yarışma “Kurmaca”, “Belgesel” Animasyon” ve ‘Deneysel’  kategorilerindeki eserlere açıktır.
• Yarışmada tema sınırlaması yoktur.
• 1 Ocak 2016’ten itibaren hazırlanmış olan kısa filmler başvuru yapabilir.
• Süresi jenerik de dahil olmak üzere 25 ( yirmi) dakikayı geçmeyen filmler başvuru yapabilir. (Bu şartlara uymayan filmler yarışmaya kabul edilmez.)
• Yarışmacılar en fazla iki eserle yarışmaya katılabilir.
• Başvurular yalnızca online başvuru formu üzerinden gönderilmelidir. Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Filmler Vimeo’ya (.mp(e)g/ .avi / .vob / .mov / .mp4 / .m4v, vb.) yüklenerek şifreli link ile başvuru yapılmalıdır. Filmler Vimeo’ya yüklendikten sonra “Privacy” sekmesi açılarak kişisel olarak şifre belirlenecektir.
• Belirlenen şifre ve URL bağlantısı www.bingolkisafilm.org adresinden yapılacak başvuru esnasında paylaşılmalıdır.
• Yüklenen filmlerin çözünürlüğü  1920×1080’dan az olmamalıdır.
• Filmler İngilizce ise Türkçe altyazılı olarak yüklenmelidir.
• Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Verilecek para ödüllerine tüm vergiler dahildir.
     Yarışmaya katılacak filmler için Son Teslim Tarihi Festival  Kurulu’nca belirlenir. Yarışmacılar, bu tarihte başvuruların komitenin elinde olacağı şekilde elden, taahhütlü posta/kargo veya indirme linki wetransfer  yolu ile FEDERASYON merkezine teslim edilir.
BAŞVURU FORMU
Yapıtla ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğrafı (300 dpi), Filmin Künyesi, Yönetmenin fotoğrafı ve 150 kelimeyi aşmayan özgeçmişi, Filmin Sinopsis’i, Filmin Afişi
FİNALE KALAN ESERLER
Finale kalan eserler 1 Ekim 2018 tarihinde www.bingolkisafilm.org web sitesinden duyurulacaktır. Finale kalan eserler için aşağıdaki belgelerin en geç 5 Ekim 2018 saat 18:30’a kadar İde Yapım – Rumeli Caddesi, Zafer sok. No:52 K:5 D:7 Nişantaşı- Şişli /İSTANBUL adresine ulaştırılması gerekmektedir.
Materyal Listesi:
Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), ProRes 422 HQ formatında olmalıdır. Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile gönderilmelidir.

Formatı, HD kalitede olmalıdır.

Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı.

Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere, yönetmen ve yapımcı tarafından imzalanmış Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali Yarışması Yönetmeliğinin her sayfası imzalanmış çıktısı.

Filmin Sinopsis’i (en fazla 250 sözcük)

Yapıtla ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğrafı (300 dpi) veya  filmin varsa afişi

Yönetmenin fotoğrafı ve 150 kelimeyi aşmayan özgeçmişi

İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.

Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
Başvuruda bulunan eser sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve eser sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali’ne kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.Ödül almaya hak kazanan eser sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, eser sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.Yarışmaya gönderilen eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı) sorumluluğundadır. Festivalin oluşumunda katkısı olan hiçbir kurum bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
• Ön elemeden geçen filmler festivalin resmi web sitesi www.bingolkisafilm.org’da duyurulacaktır.
• Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir.Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.
• Yarışma için gönderilen eserler ve eserlerin kaydedildiği araçlar sonuç ne olursa olsun iade edilmez.
• Festivalin tanıtımı amacıyla filmlerden küçük kesitler veya fragmanlar farklı mecralarda (televizyon, radyo ve internet) gösterilebilir.
DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesi ve Seçiciler Kurulları değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

Her kategori için ayrı seçici kurul oluşturulacak ve her kurulda 5’er jüri yer alacaktır.

Seçiciler Kurulları, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

Ön elemeden geçen filmler www.bingolkisafilm.com adresinden duyurulacaktır.

Seçiciler Kurulu kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve çözüm ortakları bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

Seçiciler Kurulu değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.