2. ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL VE KÜLTÜREL YARIŞMA BİLGİ FORMU

Yarışmanın adı : DOESEF

(Doğanata Education Science, Energy Engineering, Project Fair)

Yarışmayı düzenleyen kuruluş : Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı İzmir Üniversitesi

Yarışmanın Amacı : Bilim dilini, genç yaşlarda öğrenerek, araştırma yapma keyfini tatmayı ve evrende her yere, her şeye ve bilmediklerimize ulaşmayı öğretmek, eğitim ve bilim ile uğraşan kurumların öncelikli görevidir. İzmir Üniversitesi, öğrencilerin kendi merak ettikleri konulardan yola çıkarak, ürettikleri fikirlerini geliştirip projelendirirken; akademik düzeyde bilgi almalarını, laboratuarları kullanmalarını, ürünlerini hayata geçirmelerini ve böylece “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Kapsamı : Lise ve dengi okul öğrencileri

Yarışmanın Dalları : Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji ve Mühendislik

Adaylar için başvuru koşulları :

1- Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

2- Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji ve Mühendislik, alanlarında olacaktır.

3- Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup (maksimum 2 öğrenci, 1 öğretmen) olarak hazırlanabilir.

4- 26 Ocak 2013 tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, yarışmaya katılamazlar.

5- Proje raporu, mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür başlıklarını içermelidir. Rapor yazımı www.doesef.org adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır.

6- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

7- Tüm projeler etik kurala uygun olmalıdır.

8- Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir.

9- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır. Değerlendirme sonuçlarında itiraz hakkı yoktur.

10- Proje başvuruları online olarak web sayfasından (www.doesef.org) yapılacaktır. Başvuru formunun çıktısı imzalanıp taranarak web sayfasına (www.doesef.org) yüklenecektir. Tüm başvuru formları (başvuru formu, özet, etik form ve proje raporu) .pdf formatında kaydedilerek .zip veya .rar formatında sıkıştırılıp ilgili yarışma dalına ait başvuru linkine yapılacaktır. Başvuru formu eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvuruları en geç 15.02.2013 tarihine kadar yapılacaktır.

11- Sergilenmeye değer görülen projeler 22.03.2012 tarihinde web sayfasında (www.doesef.org) duyurulacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.

12- Proje sergisi, 10–13 Nisan 2013 tarihleri arasında İzmir Özel Fatih Koleji Kampüsünde gerçekleşecektir. Sergi alanında kullanılacak masa ve panolar kurumumuz tarafından sağlanacaktır.

13- Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir.

14- Organizasyon boyunca öğle ve akşam yemekleri ile İzmir Turu kurumumuzca karşılanacaktır.

15- Yol ve sergi süresince konaklama masrafları katılımcılara aittir. İzmir dışından gelen finalistler öğretmenevlerinde konaklayabilirler.

16- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. Sadece bir adet NECDET DOĞANATA YILIN ARAŞTIRMACISI ÖZEL ÖDÜLÜ verilecektir. Kazanan projelere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

17- Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçile projelerin tüm masrafları proje sahiplerinin kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.

18- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve sergi süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

Ödüller:

DERECE Öğrenci Ödül Öğretmen Ödül
Birincilik 1300TL 1000TL
İkincilik 1000TL 800TL
Üçüncülük 800TL 600TL
Teşvik 400TL 300TL
Necdet Doğanata Yılın Araştırmacısı Özel Ödülü 2000TL 1000 TL

Yarışma Takvimi
1-Yarışmanın duyurulma tarihi : 26/01/2013
2-Eserlerin son gönderilme tarihi : 15/02/2013
3-Eserlerin değerlendirme tarihi : 22/03/2013
4-Yarışmanın yapılacağı tarih : 10 –13/04/2013
5-Ödül Töreni :13/04/2013

Değerlendirme Kurulu(Jüri) : Daha sonra bildirilecektir.
Sergi yeri : İzmir Özel Fatih Koleji Sergi Salonu
Yarışma ile ilgili yazışma adresi : İzmir Özel Fatih Koleji

Bilim ve Eğitim Projeleri Bölümü
18sk. No:12 35290 Güzelyalı İzmir
E-Posta : [email protected]”>[email protected]
Telefon : 0 232 2855300 / 735 – 745 – 746
Yarışma düzenleyen kuruluşun : Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı İzmir Üniversitesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin