2. Antakya-Defne Fotoğraf Festivali

2. Antakya-Defne Fotoğraf Festivali ve Foto Maratonu

Etkinliğin Amacı:
Antakya-Defne’nin tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerden biri, şehrin kültürel zenginliğinin kullanılarak profesyonelce hazırlanmış organizasyonlar yoluyla yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamaktır.

Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen fotoğrafçıların Antakya-Defne halkı ile kucaklaşmasını, kaynaşmasını sağlamak; oluşan dostluğu fotoğrafçılar aracılığı ile ülke çapına taşımaktır.

Antakya’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve etkinlik aracılığı ile fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Foto maraton katılımcılarının Antakya fotoğraf arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü yarına taşıyabilmektir amacımız.

Yarışma Bölümleri:
1. Sayısal Renkli;
2. Sayısal Siyah-Beyaz.

Koşullar:

1. Foto maraton, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi dışında tüm yurt içi ve dışından fotoğrafçılara açıktır.

2. Etkinlik, 21-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında 3 gün sürecektir.

3. Katılımlar başvuru sırasına göre kabul edilecektir.

4. Foto maratona katılacak fotoğrafların bu tarihlerde çekilmiş olması gerekmektedir. Katılımcı, kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih ve saatini güncellemeli; bellek kartını boşaltmalıdır. Kayıt öncesinde çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

5. Fotoğraflar renkli veya siyah-beyaz dalında yarışacaklardır.

6. Fotoğrafların çekim bilgilerine ulaşmak gerektiği takdirde, organizasyon komitesi orijinal çekimi isteyebilecektir. Çekimler jpg/JPEG formatında 72-300 dpi çözünürlükte, orijinal boyutunda teslim edilmelidir.

7. Fotoğraflar kenar boşluksuz ve paspartusuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler olmamalıdır.

8. Her katılımcı her kategori için en fazla 4 (dört) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

9. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda program değişikliği yapabilir.

10. Foto maraton sonucunda, ödül ve sergileme alan fotoğraflar Antakya Belediyesi ve Fotofilm Sanat Merkezi arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğrafları sahiplerinin ismini belirtmek kaydı ile tanıtım amaçlı olarak fotoğrafçıya herhangi bir telif ücreti ödemeden kullanabilecektir.

11. Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecektir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı ve HDR (High Dynamic Range) fotoğraf kabul edilmez. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Aksine davranış kural ihlali sayılır ve katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğrafın orijinal yapısını bozmayacak oranda kadrajlanmış, kontrast, aydınlık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış fotoğraflar kabul edilir. Seçici kurul, yapısı oynanmış fotoğrafları açıklama yapmadan kabul etmeyebilir. İtirazlar kabul edilmeyecektir. Seçici Kurul, isterse fotoğrafların müdahalede bulunulmamış ilk görünümünü isteyebilir.

12. Yarışmacı, yarışmaya katıldığı fotoğraflarının, foto maratonda kendisi tarafından çekilmiş olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, basit müdahaleler dışında müdahale etmediğini kabul eder.
Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara fazladan bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

13. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

14. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

15. Foto maraton sonunda ödül ve sergileme alan fotoğrafların yer aldığı bir CD/DVD hazırlanacaktır.

16. Yarışmada ödül alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nun www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

17. Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alamayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

Fotoğrafların işaretlenmesi:
1. Kayıt sırasındaki sıra numarası rumuz olarak kabul edilecektir.
2. Teslim edilecek fotoğrafların adları bu rumuz ile markalanacaktır.
3. Birden fazla fotoğrafla yapılan başvurularda, fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir. Rumuz 009 ise (009–1-kiyida) gibi.
4. Katılımcılar, kayıtlarını 21 – 24 Mayıs 2015 tarihlerinde saat 10.00 – 20.00 arası yaptırabilirler. Fotoğraflar, en son 24 Mayıs 2015 Pazar günü saat 10.00’a kadar Foto Maraton görevlisine teslim edilmelidir.

Katılım Ücreti:
Katılımcılardan kayıt sırasında 20.- TL katılım ücreti alınacaktır.

Konaklama:
Katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır. Uygun konaklama yerleri ve iletişim bilgileri www.fotofilmsanatmerkezi.com, www.antakyafilmfest.org web adresinde duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi:
Kayıt Başlangıç Tarihi : 21 Mayıs 2015 Perşembe saat 12.00
Kayıt Bitiş Tarihi : 23 Mayıs 2015 Cumartesi saat 20.00
Fotoğraf Teslimi Bitiş Tarihi : 24 Mayıs 2015 Pazar saat 10.00
Jüri Toplanma Tarihi : 24 Mayıs 2015 Pazar saat 13.00
Sonuç Bildirimi : 24 Mayıs 2015 Pazar saat 14.00
Ödül Töreni : 24 Mayıs 2015 Pazar saat 15.00

Ödüller (Her kategori için):
Birincilik Ödülü : 3000.- TL
İkincilik Ödülü : 2000.- TL
Üçüncülük Ödülü : 1000.- TL
Mansiyon (3 adet ) : 500.- TL
Sergileme/Satın alma (Toplamda en fazla 30 adet) : 100.- TL

Jüri Üyeleri:
Eser PAŞA (Fotoğraf sanatçısı)
Halil İbrahim TUTAK (Fotoğraf sanatçısı)
Kemal NURAYDIN (Fotoğraf sanatçısı)
Mehmet OFLAZOĞLU (Fotoğraf sanatçısı)
Melih SULAR (AFIAP, Fotoğraf Sanatçısı)
Sadık ÜÇOK (Fotoğraf Sanatçısı)
Yusuf ASLAN (Fotoğraf sanatçısı)
Jüri en az üç üye ile toplanacaktır.

TFSF temsilcisi: Yunus TOPAL
Düzenleme Komitesi:
Mehmet OFLAZOĞLU (Fotofilm)
Selahittin KÜNEFECİ Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürü
Ali TÜRETKEN Samandağ Belediyesi Kültür Müdürü
Hikmet AYDIN İş Adamı
Hüseyin AVCI İş Adamı
Hasan GÜNDÜZ İş Adamı

Bilgi iletişim:
Mehmet OFLAZOĞLU
Telefon : 0532 234 17 84
İletişim : antakyafilmfestivali@gmail.com
Başvuru :
Organizasyon, Fotofilm Sanat Merkezi tarafından yapılmaktadır.
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/034 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.