2. Altın Kalp Münacat ve Naat Yazma Yarışması

Büyük Türk-İslâm mutasavvıf, mütefekkir ve şâiri Hz. Mevlâna’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (07-17 Aralık) kapsamında onun Cenâb-ı Hakk’a kul ve Kur’ân-ı Kerîm’in yolunda oluşuna, Hz. Peygambere duyduğu muhabbet ve bağlılığına vurgu yapmak üzere ulusal seviyede bir “Münacat ve Naat Yazma Yarışması” tertip edilmiştir.

Başvurular 20 Şubat 2017 Pazartesi tarihine kadar kabul edilecektir.

KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTIN KALP

MÜNACAT VE NAAT YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

GENEL HÜKÜMLER

Yarışmayı Düzenleyen Kurum:

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

 

Yarışmanın Amacı:

Büyük Türk-İslâm mutasavvıf, mütefekkir ve şairi Hz. Mevlâna’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (07-17 Aralık) kapsamında; onun Cenâb-ı Hakk’a kul ve Kur’ân-ı Kerîm’in yolunda oluşuna, Hz. Peygambere duyduğu muhabbet ve bağlılığa vurgu yapmak üzere ulusal seviyede bir “Münacat ve Naat Yazma Yarışması” tertip etmektir.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Katılımcılar:

 1. Türkiye genelinde düzenlenen “Münacat ve Naat Yazma Yarışması”na 18 (on sekiz) yaş ve üzeri isteyen herkes katılabilir.
 2. Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları (kan ve sıhrî hısımları) yarışmalara katılamazlar.
 3. Her yarışmacı yarışmaya bir Münacat ve/veya Naat ile katılabilir.
 4. Nazım şekli yönünden herhangi bir sınırlama olmayıp, şiirler hece, aruz vezinleriyle veya serbest tarzda yazılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

 1. Yarışmaya gönderilecek Münacat ve Naatların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, CD, DVD, MP3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir yayın kuruluşunda (radyo, TV, vb.) daha önce yayınlanmamış olması gerekir.
 2. Yarışmaya gönderilen şiirler, yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.
 3. Münacat ve Naatların gönderen kişiye ait olması gerekmektedir. Aksi halde şiirler ödül almış olsa bile ödül geri alınacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESER (ŞİİR) TESLİMİ

Katılımcılar bu Şartname ekindeki “Münacat ve Naat Yarışması Katılım Formu”nu dolduracaklardır.

 1. Şiirler, Microsoft Word dosyası formatında, 12 punto ve Times New Roman yazı karakteriyle, sağ üst köşede “Rumuz” yer alacak şekilde yazılacak, 6 (altı) nüsha halinde (ayrıca bir CD’ye de yüklenmiş olarak) çoğaltılacaktır. Yarışmaya katılacak şiirlerin Word belgesi olarak düzenlenmiş hali munacatvenatyarismasi@gmail.com adresine e-mail yoluyla da gönderilecektir.
 2. Katılımcılar, her şiir için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanacaklardır.
 3. Katılımcılar, her şiir için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarf hazırlayacaklardır.

 

KİMLİK ZARFI:

 1. Kimlik zarfı üzerine yalnız “RUMUZ” yazılacaktır.
 2. Kimlik zarfı içine; bu şartname ekinde bulunan (EK:1 Eser Katılım Dilekçesi) ile (EK:2 Katılım Formu) doldurulup imzalanarak konulacaktır.

 

 

 

 

EVRAK ZARFI: 

 1. Evrak Zarfı üzerine yalnız “RUMUZ” yazılacak, içine şiirin 6 (altı) nüsha çıktısı ve hazırlanan CD konulacaktır.
 2. Katılımcılar birden fazla şiirle yarışmaya katılıyorlarsa, her şiir için, istenilen dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenecektir.
 3. Posta-Kargo yoluyla veya elden yapılan müracaatlarda, Kimlik ve Evrak Zarfı üzerinde veya şiirin yazılı olduğu kağıtta şiir sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konulmuşsa, söz konusu şiir değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
 4. Kimlik Zarfı ile Evrak Zarfı gerekli kontroller yapılmak suretiyle büyük bir zarfın içine konulacak ve bu zarf posta-kargo marifetiyle veya şahsen Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen adresine ulaştırılacaktır.
 5. 20 Şubat 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze ulaşmayan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

     Adres: Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi

Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 Karatay/KONYA

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖDÜLLER

Her iki kategori için ayrı ayrı olmak üzere;

Birincilik Ödülü         : 15.000 TL

İkincilik Ödülü           : 10.000 TL

Üçüncülük Ödülü       :   5.000 TL

Mansiyonlar  (üçer)    :   2.500 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİCİ KURUL

 1. “Münacat ve Naat Yazma Yarışması”na katılmak üzere Kuruma teslim edilen tüm şiirler, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, oluşturulan bir Ön Seçici Kurul tarafından ön elemeye tabî tutulur.
 2. 2. Ön Seçici Bu Kurul’un seçtiği şiirler arasından, ödül-mansiyon alabilecek nitelikteki şiirler 6 kişilik Seçici Kurul tarafından tespit edilir.
 3. Seçici Kurul, hazırlayacağı raporda, “Ödüle ve Mansiyona Değer” şiirleri belirtir.
 4. 4. Ödül ve Mansiyona değer bulunan şiirler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu şiirlerin sahiplerine de ayrıca yazılı olarak bildirilir.

 

SEÇİCİ KURUL:

 1. Dr. Mehmet GÖRMEZ (Diyanet İşleri Başkanı)
 2. Dr. Mustafa İSEN (Milletvekili)
 3. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 4. Dr. Nurullah GENÇ (Merkez Bankası Meclis Üyesi)
 5. İbrahim DEMİRCİ (Yazar)
 6. Bestami YAZGAN (Şair)
 7. Cahit KOYTAK (Şair)

 

ALTINCI BÖLÜM

KARŞILIKLI HAKLAR

 1. Dereceye giren şiirlere aşağıda belirtilen ödüller verilecek olup, dereceye giren şiirler ile uygun görülen şiirlerin antoloji olarak basılması, bestelenmesi ve diğer çalışmalar için kullanılması halinde adaylara ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 2. Gerekli görülmesi halinde organizasyon heyeti yarışma şartnamesi ve diğer ayrıntılarda değişiklik yapabilir.
 3. Yarışmaya katılan adaylar yukarıdaki maddelerde belirtilen bütün hususları kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 4. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Konya Mahkemeleri yetkilidir.
 5. Yarışmacı; şiir üzerindeki haklar bakımından devre ehil olduğunu, şiir üzerinde üçüncü kişilerin herhangi bir hakkının bulunmadığını, bu hakların kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişilerin şiirin tümü ya da bir bölüm üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların kendisine ait olacağını; bu durumda oluşabilecek her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Başvuru : 20 Haziran 2016 – 20 Şubat 2017
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi : 31 Mart 2017
 • Sonuçların Açıklanması : 10 Nisan 2017
 • Ödül Töreni : 14 Nisan 2017

 

 

 

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi

Fatma ÇAKMAK – 0 505 548 35 56

Ömür DEMİREL – 0505 771 56 59

Tel: 0332 353 40 20 – Faks: 0332 353 40 23

 

ADRES:

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi

Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 Karatay/KONYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

YARIŞMAYA KATILIM DİLEKÇESİ

 

ADRES:

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sosyal İşler Şubesi

Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Cad. No: 5 Karatay/KONYA

 

“MÜNACAT VE NAAT YAZMA YARIŞMASI”na  gönderdiğim ……………………………….. rumuzunu taşıyan eser tamamıyla kendime aittir.

 

“MÜNACAT VE NAAT YAZMA YARIŞMASI” şartnamesinde yer alan hükümleri aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

 

 

 

…../…../201…

Katılımcının Adı-Soyadı

İmza

 

 

Ad-Soyad                                          : ………………………………………………………

TC Kimlik No                                    : ………………………………………………………

Doğum Tarihi                                     : ………………………………………………………

Eserin Rumuzu                                  : ………………………………………………………

Adres                                                 : ………………………………………………………

Telefon                                               : ………………………………………………………

GSM                                                  : ………………………………………………………

E-Mail                                                : ………………………………………………………

 

 

(NOT: Bu form yarışmaya gönderilen her eser için ayrı ayrı bilgisayar ortamında düzenlenecektir.)

 

 

 

 

EK-2

KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTIN KALP MÜNACAT VE NAAT YAZMA YARIŞMASI

KATILIM FORMU

KATILIMCININ
ADI ve SOYADI   FOTOĞRAF
ADRESİ  

 

 

 

CEP TELEFONU  
EV/İŞ TELEFONU  
E-POSTA ADRESİ  
 KISA ÖZGEÇMİŞİ  

 

 

 

 

 

ESER HAKKINDA BİLGİ
TÜRÜ        [   ]  MÜNACAT            [   ]  NAAT
ŞİİRİN ADI  
 ŞİİRİN KAÇ KIT’A, BEYİT

ve ya MISRA OLDUĞU

 
OKUNMA SÜRESİ    …. Dakika   …. Saniye