2. Akdeniz Kalite Sempozyumu

Sempozyumun Amacı
      Akdeniz Üniversitesinin Türk Standartları E Secret Underground Business Ideas. nstitüsü ve Türkiye Kalite Derneği ile birlikte düzenlemiş olduğu I. Akdeniz Kalite Sempozyumu, günümüz rekabet ortamında, mükemmelliğe erişme çabasında olan kuruluşların, çıktıkları kalite yolculuğundaki çabalarını diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilmelerine olanak sağlayacak bir organizasyon olarak tasarlanmıştır. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumun kalite konusunda yerel, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri, geliştirilen yeni yöntem ve teknikleri, başarılı uygulamaları bölgeye aktaracak bir bilgi paylaşım platformu olması hedeflenmiştir. Sempozyumun ikinci yılından itibaren, bölgesel düzeyde, katılma koşulları ve kriterleri uygulamadaki kalite yönetim sistemlerine göre belirlenmiş alanlarda verilecek “Akdeniz Kalite Ödülleri” sürecini içermesi planlanmaktadır. “Akdeniz Kalite Ödülleri”nin başlıca verilme amacı, bölgede faaliyet gösteren kuruluşları kaliteye yönelik uygulamalarında teşvik ederek, ilerleyen süreç içerisinde ulusal yada uluslararası kalite ödüllerine yapacakları başvurularda ihtiyaç duyacakları altyapıyı sağlamaktır.
Sempozyum Misyonu
    “Batı Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarda, Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının gelişimine katkıda bulunmak; bu kurum ve kuruluşlardaki gerçekleştirilen iyi uygulamaları özendirmek; bu kuruluşları ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kalite ödül süreçlerine hazırlamak; rekabet ve kalite seviyelerini arttırmaktır.” 

Akdeniz Üniversitesi Kalite Yönetimi Birimi
www.akdenizkalitesempozyumu.org
[email protected]

Secret Underground Business Ideas.