2. Açıköğretim Sistemi Fotoğraf Yarışması

2. Açıköğretim Sistemi Fotoğraf Yarışması

Yarışmanın Adı: “Gençlik ve Kültürel Miras“.

Yarışmanın Konusu: Aşağıdaki başlıklar yarışmacılar için çıkış noktası olabilir Fotoğrafların konusu kültürel değerler (yemek, eğlence, düğün, inançsal ve kültürel törenler, bayramlar, geleneksel oyunlar, sosyal yaşamdan kesitler vb.), tarihi mekanlar, camiler, köprüler, türbeler, evler, ortak sosyal yaşam alanları vb. gibi ortak kültürel değerlerimizi yansıtan her şey yarışmanın konusu olabilir…..

Yarışmanın Kapsamı: Fotoğraf yarışması, Açıköğretim Sistemindeki yurtiçi ve yurtdışı programlarına kayıtlı aktif öğrencilerimizi kapsamaktadır.

Yarışmanın Amacı:

Programlarımıza kayıtlı öğrencilerimizin yaşadıkları yerlerdeki Türk tarih, kültür ve medeniyetini tanımalarını sağlamak.
Öğrencilerimiz de Türkiye’ye dolayısıyla Anadolu Üniversitesine ilişkin bir aidiyet duygusu geliştirmek.
Ülkemiz ile kültür, tarih ve yaşam birliği olan öğrencilerimizin birlikte hareket etme kültürünü kazandırmak.
Öğrencilerimizde kültürel miras hakkında farkındalık yaratmak.
Yurtdışı ve yurtiçi programlarımıza kayıtlı öğrencilerimiz ile iletişimi güçlendirmek.
Bu proje ile öğrencilerimizin birbirleri arasında bir iletişim oluşturup, birbirlerinin kültürel, manevi, tarihsel ortak bir kültürel mirasa sahip oldukları bilincini oluşturarak bu anlamda farkındalık oluşturmak.
Fotoğraf sanatının etkisinden yararlanarak, öğretim faaliyetinde bulunduğumuz ülkelerdeki manevi değerleri tanıtmak, hatırlatmak ve yaşatmak.
Fotoğraf sanatının gelişmesine katkı sağlamak, öğrencilerimizi sanatsal faaliyetlere teşvik etmek.
Yurtiçi ve yurtdışı sergilerle kültürel mirasımızı tanıtmak.
Öğrencilerimizin hem birbiri ile hem üniversite ile buluşmasını sağlamak.
Fotoğraf yarışması ile üniversite bünyesinde zengin bir görsel arşiv oluşturulacaktır.

2. ULUSLARARASI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Genel Şartlar
Açıköğretim Sistemindeki yurtdışı ve yurtiçi programlarına kayıtlı aktif öğrencilerimize açıktır.
Öğrenciler mezuniyet tarihine kadar yarışmaya katılabilirler. İstenildiği takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, kendi anlatım biçimine uygun farklı bakış açıları, yaklaşımı ve yorumu kullanmakta serbesttirler.
Daha önce düzenlenmiş olan ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içeren yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişiler, ödül ve/veya sergileme almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya sergileme iptal edilir; aday kazandığı başarı ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
Fotoğraflarda bulunan her türlü nesne veya kişilerle ilgili telif, izin v.b. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Anadolu Üniversitesi yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, sergileme) almış ve herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar. Her katılımcı, belirlenen konularda daha önceden herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b. platformlarda düzenlenen yarışmalarda dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş en fazla 2 (iki) adet eseriyle yarışmaya katılabilir. Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, her türlü kazanımları geri alınacaktır).
Anadolu Üniversitesi gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.
Açıköğretim Fakültesinin çalışanı ve birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
Genel ahlak ilkelerine uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.
Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin her türlü yayın hakkını Anadolu Üniversitesine devrettiğini kabul eder.
Anadolu Üniversitesi gerekli gördüğü durumlarda şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Başvurusunu tamamlayan her yarışmacı, yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.