1st Eurasia Environmental Chemistry Congress

Değerli bilim insanları sizleri 01-04 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan the 1st Eurasia Environmental Chemistry Congress’e davet etmekten mutluluk duymaktayız. Kongre kimya biliminin bütün sektörlerinden üyeleri barındıran büyük bir dernek olan Kimyagerler Derneği tarafından organize edilmektedir. Atmosfer kimyası ve Hava Kirliliği, Su Arıtımı, Jeokimya, Toprak ve Zirai Çevre Kimyası, Kaynaklar ve Sürdürülebilir Materyaller/Enerji, Doğa, Zararlı Atıkların Kaynakları ve Çevre Kimyası, Atıkların Azaltılması, Kullanımı ve Muamelesi, Toksikolojik Kimya, Yeşil Kimya ve Endüstriyel Ekoloji, Çevresel Analiz ve İzleme kongrenin ana temalarıdır.

Çevre Kimyası ile ilişkili pek çok konu başlığı ve teknolojileri içeren bilginin artırılması ve yayımını amaçlamaktayız. Bu kongrenin ana hedefi çevre sorunlarına ilişkin dünya çapında bilgi paylaşımı için eşsiz bir platform oluşturmak amacıyla araştırmacı, bilim insanları ve üniversiteler, şirketler, enstitüler ve derneklerdeki uzmanları bir araya getirmektir. Konferans programına özel oturumlar, davetli konuşmacılar, poster/sözlü sunumlar ve çalıştaylar dahil edilecektir. Bunlara ek olarak düzenleme komitesi tarafından güzel bir sosyal program da organize edilmektedir.

Bu toplantıyı, güncel araştırma oturumlarıyla tamamlayarak dünya çapında hatırlanabilecek bir program şeklinde hazırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız. Ulusal ve uluslararası katılımcılar tarafından en son gelişmeler, yenilikler ve fikir alışverişleri sunulacaktır.

Antalya güzel tarihi bir şehir olup Türkiye’nin en ünlü tatil beldesidir. Kasımda hava genellikle harika olup otel olanakları keyiflidir. Yazarları konferans web sayfası www.envirochem2018.org’da verilen rehber doğrultusunda özetleri göndermeleri için davet etmekteyiz. Gönderilen özetler Uluslararası Bilim Komitesi tarafından incelenerek Kabul edilen çalışmalar kongrede sunulacaktır.

Kongreye katılımınızdan onur duyacağız.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Münevver SÖKMEN

Doç. Dr. Ali ALKAN

Doç. Dr. Ahmet DEMİRAK

KONGRE KONULARI
Atmosfer Kimyası ve Hava Kirliliği
Atmosferde Kimyasal Reaksiyonlar ve Taşınımlar
Atmosferdeki Partiküller
Atmosferdeki Metaller
Kirletici Gazlar
Asit Yağmurları
Atmosferdeki Organik Bileşikler
Küresel Isınma / İklim Değişikliği ve Antropojenik Etkiler

Su Kimyası ve Su Kirliliği
Sucul ortamlardaki organik ve inorganik bileşikler
Sucul mikrobiyal biyokimya
Su Kirleticilerinin yapısı ve çeşitleri
Besin elementleri ve ötrofikasyon
Sucul ortamlardaki metaller / metalloidler / organik kirleticiler
Sucul Ortamdaki Radyonüklidler

Su Arıtma
Doğal Su Arıtma Prosesleri
Endüstriyel Atıksu Arıtımı
Kanalizasyon Arıtma

Jeokimya
Jeosferde Sedimantasyon ve Yeraltı Suları
Jeosferde Tehlikeli Atıklar

Toprak ve Tarımsal Çevre Kimyası
Toprak Yapısı ve Kimyasal Bileşimi
Topraktaki Atıklar ve Kirleticiler

Kaynaklar ve Sürdürülebilir Materyal / Enerji
Enerji ve Kimyasallar için Endüstriyel Ekoloji
Yeşil Teknoloji ve Enerji Dönüşüm Verimliliği

Tehlikeli Atıkların Doğası, Kaynakları ve Kimyası
Tehlikeli Maddelerin ve Atıkların Sınıflandırılması
Tehlikeli Atıkların Çevre Kimyası

Atıkların Azaltılması, Yeniden Kullanımı ve Arıtımı
Atık Azaltma
Geri Dönüşüm
Arıtma

Toksikolojik Kimya
Toksik İnorganik / Organik Bileşikler
Toksik Doğal Bileşikler

Yeşil Kimya ve Endüstriyel Ekoloji
Yeşil Kimya ve Sürdürülebilir Tarım
Atık Önleme ve Yeşil Kimya
Yeşil Kimya ve Sentetik Kimya

Çevresel Analizler ve İzleme
Su ve Atıksuların Kimyasal Analizi
Toprak ve Atık Analizleri
Atmosfer ve Hava Kirleticileri Analizleri
Biyolojik Materyal ve Ksenobiyotik Analizleri

http://envirochem2018.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.