19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Davet

Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Değerli Araştırmacılar,
19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2020) Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği (SÖED) ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle Şanlıurfa’da yapılacaktır. Ülkemizde 1994 yılından beri farklı üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından 18 kez ev sahipliği yapılan, bilimsel niteliği ve mesleki değeri yönüyle önemli bir saygınlığa ulaşan bu sempozyumun 19.sunu 20 – 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında Harran Üniversitesiyle yapmaktan onur duymaktayız. Sempozyumun amacı, Sınıf Öğretmenliği ve eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel, sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği, eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır. Sempozyumun bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki saygın bilim insanlarının sempozyuma katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda sempozyumda, davetli konuşmacılar, bildiriler, konferanslar, paneller, poster sunumları, eğitimde iyi örnekler, çalıştaylar ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir sempozyum hazırlığı içindeyiz. Ayrıca sempozyumla birlikte “Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı”nı da gerçekleştirerek, sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Sizleri 20 – 23 Mayıs 2021 tarihlerinde 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.
Saygılarımızla.

Prof. Dr. Hayati Akyol Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik
SÖED ve Sempozyum Düzenleme Harran Üniversitesi Rektörü
Kurulu Başkanı

Konular

Türkçe Öğretimi
Hayat Bilgisi Öğretimi
Matematik Öğretimi
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Taşımalı Eğitim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
İlk okuma ve Yazma Öğretimi
Fen ve Teknoloji Öğretimi
İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi
Sınıf Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Okul Öncesi Eğitim ve Okula Hazırlık
Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam
Görsel Sanatlar Eğitimi
Müzik Eğitimi
Temel Eğitimde Drama
Göçmen Çocuklar ve Okuma Yazma Öğretimi
Okul Öncesi ve İlkokulda Program Geliştirme
Temel Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamaları

20 – 23 Mayıs 2021 Samsun, Şanlıurfa

E-posta
usossoed@gmail.com