19. ULUSLAR ARASI EĞİTİMDE DRAMA SEMİNERİ

Çağdaş Drama Derneği’nin 20. Yılında  19. seminerde Kocaeli’nde buluşuyoruz.

Eğitimde drama, bir disiplin, bir yöntem ve bir sanat formudur. Okulöncesi eğitim, ilköğretim, sosyal bilimler öğretimi, fen bilimleri öğretimi, dil öğretimi, sanatlar eğitimi, yetişkin eğitimi, özel eğitim gibi eğitimin her alanında içerik öğretiminde bir yöntem olarak kullanılan eğitimde drama, sosyal değer ve kavramların öğretilmesi ve içselleştirilmesinde de işlevsel bir araçtır. Bunlardan biri de kentlilik bilincidir.

Kentler, yalnızca üzerinde soluk alıp verdiğimiz, ürettiğimiz mekanlar değildir, bizlerle birlikte nefes alıp veren, geçmişten geleceğe uzanan, yaşayan, değişen yaşam alanlarıdır. Bizler kendi varlığımızı kurarken, kenti de kurarız ve kentle birlikte geleceğimizi kurgularız. Kentlilik bilinci ise, uygarlık tarihi boyunca oluşan doğal ve kültürel varlıklara, evresel değerlere ve mirasa sahip çıkarak kentleri daha yaşanabilir kılmayı,  içerir. Kentlilik bilincinin geliştirilmesinin yolları eğitim ve sanattan geçer. 19. Uluslar arası Eğitimde Drama Semineri’nin konusu da, kentlilik bilincine ayrılmıştır.

Seminerde yer alacak atölye başlıkları şöyledir.

•Okulöncesi Eğitimde Drama
•İlköğretimde Drama
•Sosyal Bilimler Öğretiminde Drama
•Fen Bilimleri Eğitiminde Drama
•Dil Öğretiminde Drama
•Sanatlar Eğitiminde Drama
•Özel Eğitimde Drama
•Yetişkin Eğitiminde Drama
•Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Drama
•Öğrenci Atölyeleri

19. ULUSLAR ARASI EĞİTİMDE DRAMA SEMİNERİ

Başvuru formu

 

e-Mail: kocaelidrama@gmail.com

Sekreterya:

Çağdaş Drama Derneği Kocaeli Temsilciliği – 0262 324 10 90 (Telefon ve Fax)
Arş. Gör. Murat AKDAĞ – 0 262 303 24 74

Arş. Gör.Yaser Aslan – 0 262 303 24 79

Arş. Gör. Özlem Apak – 0 262 303 24 93