19. Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Hayata Dair” olarak
belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi
objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı
olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘19 Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve
Renkli Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

KATILIM ŞARTLARI
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine
kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel, fotoğraf çeken
kadınlara açıktır.

c) Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.

d) Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece,
başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların
deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın
yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında
paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

e) Ödül (derece ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu
yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde,
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

f) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

g) Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

h) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.

i) Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-
03_06_2017.pdf)’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen
katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali
nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

j) Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Anadolu Hayat
Emeklilik’in http://www.anadoluhayat.com.tr/ internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr
ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle
duyurulacaktır.

k) Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında
serbesttir.

l) Yarışma “Sayısal Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom
(tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

m) Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.

n) Her katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.

o) TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir ve katılımcıdan gerekli bilgi ve
belgeleri talep edebilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf
makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş
birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından
yasaklanır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin, muhtemel soruşturmaları
kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

p) Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde
işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

q) Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren
ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli
görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya
gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.

r) Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa
kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de
aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek
fotoğrafını göndermelidir.

s) Ödül ve/veya sergileme alamayan, satın alma uygulanmayan fotoğraflar Son Katılım
Tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

t) Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş; yarışma şartnamesinde, son katılım tarihine bir hafta
kalıncaya kadar gerekli gördüğü durumlarda, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla
değişiklikler yapabilir.

u) Yarışma sonuçları AHE’nin http://www.anadoluhayat.com.tr/ adresinden ve Türkiye Fotoğraf
Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde
ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta
yoluyla bildirilecektir.

v) Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş kararı geçerlidir.