Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci Yarışmaları19.İTK Ulusal Resim Yarışması

19.İTK Ulusal Resim Yarışması

19.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

ETKİNLİĞİN AMACI:

 • Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,
 • Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
 • Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmaktır.

 

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU:  Serbest Konu

Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI:  Resim yarışmasına ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.
 • Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
 • Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
 • Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10-  Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

11-  Yarışmaya katılacak resimler; tablo 1 de yer alan “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR yoluyla adresine teslim edilecektir.

 • Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 30 Nisan 2021 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Tuğçe Kutlu dikkatine” notu konulması gereklidir
 • İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.
 • Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • İTK Ulusal Resim Yarışması 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 28 Mayıs 2021 Cuma günü sona erecektir.
 • İTK Ulusal Resim Yarışması için son katılım tarihi, 30 Nisan 2021 Cuma günüdür.
 • Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma sonuçları, İzmir Özel Türk Koleji web sayfasından 4 Mayıs 2021 Salı günü, saat 17.00’de açıklanacaktır
 • Ödül töreni 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 17.00’de İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde yapılacak törende verilecektir.
 • Resim sergisi 13 Mayıs – 28 Mayıs 2021 günleri arasında İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde açık kalacaktır.

İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER

Seçici Kurul Üyeleri:

Denizhan Özer: Küratör-Ressam

Prof. Tansel Türkdoğan: ANKARA GSF Resim Bölümü Öğretim Üyesi

Filiz Pelit: Ressam

Nur Hilal Harsa: Ressam

Umur Türker: Ressam

 

Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:

Birincilik:     Laptop (2900 Türk Lirası değeri ) ve Başarı Belgesi

İkincilik:       Tablet (1.750 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi

Üçüncülük:   Polaroid Fotoğraf Makinesi(700 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi

 

Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:

Birincilik:     3000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi

İkincilik:       2000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi

Üçüncülük:   1500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi

 

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:

Yarışma sonuçları 4 Mayıs 2021 Salı günü  www.ozelturkkoleji.com  adresinden duyurulacaktır.

 

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER: 

 

Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname”

Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

 

ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ:

 

Ülkemizde ve dünyada etkili olan salgın (pandemi)  seyir sürecine göre şekillenecek olup uygun ortamın oluşması halinde 13 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 17.00’de İzmir Özel Türk Koleji Gazi Mustafa Kemal Paşa Sanat Galerisi’nde salon programı halinde gerçekleştirilecektir. Tören sırasında hijyen ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır. Maske takmadan törene giriş sağlanmayacaktır.

Salgının artması, programın salonda icrasının olmaması halinde medya yoluyla sonuçlar ilan edilecek, ödüller tedbirler çerçevesinde yarışmacılara ulaştırılacaktır.

 

Şartname ve Ekler için tıklayınız

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.