19. Bahar Şenliği Sloganlı Afiş Yarışması

19. Bahar Şenliği Sloganlı Afiş Yarışması 07-18 Mart 2011

GENEL BİLGİLER
– Yarışmaya Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri katılabilir.
– Yarışma için başvurular 07 Mart – 18 Mart 2011 tarihleri arasında kabul edilecektir.
– Yarışma şartnamesi ve Başvuru formları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan ve http://www.aku.edu.tr adresindeki web sitesinden edinilebilir.
– Yarışmaya katılan eserlerin yarışma şartnamesine uygun olması gerekmektedir.
– Yarışma sonuçları 04 Nisan 2011 tarihinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının http://www.aku.edu.tr adresindeki web sitesinde duyurulacak, ayrıca kazananlara e-posta ve telefon aracılığı ile bildirilecektir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ:
Yarışma; Afyon Kocatepe Üniversitesinde her yıl mayıs ayı içinde geleneksel olarak düzenlenen bahar şenliklerinde birlik ve beraberlik duygularının geliştirilip, paylaşımın ve ortak üretimin arttırılmasına çabalarının hedef kitlelere duyurulmasını sağlamaktır. Toplumun en dinamik kesimlerinden biri olan üniversite gençliğinin akademik yıl boyunca süren ve bahar mevsimi ile birlikte hız kazanan etkinliklerinin slogan ve görsel malzemeler yardımı ile en etkin biçimde sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla tanıtım ve duyurum çalışmalarında kullanılabilecek, eğitim ve kamu yapısına uygun sloganlı afişlerin Üniversitemiz öğrencileri tarafından oluşturulması için bu yarışma düzenlenmiştir.

2-YARIŞMA TARİHİ:
a)- Başvuru formları Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan ve http://www.aku.edu.tr adresindeki web sitesinden temin edilebilecektir.
b)- Başvuru formları ve eserler Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 07 Mart – 18 Mart 2011 tarihleri arasında teslim edilecektir.
c)- Son başvuru tarihi 18 Mart 2011 tarihidir.

3-KATILMA KOŞULLARI:
a)- Yarışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıktır.
b)- Yarışmaya gönderilen yapıtların ve kullanılan görsel ve yazılı malzemenin daha önce yayınlanmamış, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
c)-Yarışmaya birden fazla yapıt gönderilebilir.
d)-Ödül kazanan yapıtların telif hakları Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait olacaktır.
e)-Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
f)-Yarışma düzenleyicilerinin ve seçici kurulun 1. derece akrabaları yarışmaya herhangi bir eserle katılamayacaklardır.
g)- 07 Mart – 18 Mart 2011 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan ve http://www.aku.edu.tr adresindeki web sitesinden temin edilebilecek olan başvuru formu ile birlikte şartnameyi kabul ettiğine dair belgeyi imzalayacaktır.

4- YAPITLARDA ARANACAK KOŞULLAR:
a)- Afişin konusu, bahar mevsiminin gelişinin uyandırdığı heyecan ile üniversite gençliğinin dinamizmini yansıtacak mesajları içerecek sloganlar ve görüntülerdir.
b)- Üniversitemiz bahar şenlikleri afişlerinde 2001 yılında papatya 2002 yılında kurbağa, 2003 yılında kelebek, 2004 yılında uğur böceği, 2005 yılında gökkuşağı, 2006 yılında papağan figürü 2007 yılında çiçek figürleri ,2008 yılında gökkuşağında eğlenen gençler , 2009 yılında ağaç dalları ve 2010 yılında değirmen figürleri kullanılmıştır.Bir bitki ya da hayvan figürünü öne çıkaran bu konseptin sürdürülmesi konusunda düzenleyici ve seçici kurulun herhangi bir yönlendirme ve sınırlaması söz konusu değildir.
c)- Afiş, 35 x50 cm boyutunda yatay ya da dikey çalışılabilir.
d)- Afişte, Üniversitemizin logosu hiçbir şekilde deforme edilmeyecektir.Üniversitemizce kullanılan ve afişte yer verilecek standart logo http://www.aku.edu.tr adresindeki web sitesinden elde edilebilir. Afişte, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından daha sonra bildirilecek olan 19. Bahar Şenliklerinin tarihi ile Afyon’ da Ahmet Necdet Sezer Kampusünde yapılacağı yer alacaktır.
e)_ Eserlerin basılabilir olması için Macintosh ya da PC ortamında, 300dpi/inch çözünürlükte, tiff formatında hazırlanması ve CD ye kaydedilerek tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.CD ile birlikte eserin en az A4 boyutunda kağıda (21 cm x 29,7 cm) renkli basılı bir örneği de teslim edilmelidir.
f)- Seçici kurul, yapıt sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.

5- YAPITIN TESLİMİ:
a)- Jüriye sunulacak yapıtlar 35 x 50 cm boyutunda çalışılmalı ve en az A4 (21 cm x 29,5 cm) kağıt boyutunda renkli çıktı örneği olmalıdır.
b)- Eser sahibi yapıtını rulo halinde getirmeden , katlamadan ve dış ortamdan gelebilecek kırışma ve yıpranma gibi olumsuz etkilere karşı korunaklı şekilde, imzalı başvuru formu ve eserini kaydettiği CD ile birlikte:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ”Afyon Kocatepe Üniversitesi 18. Bahar Şenliği 2010 Sloganlı Afiş Yarışması ” Ahmet Necdet Sezer Kampusü 03200 / AFYONKARAHİSAR adresine iadeli taahhütlü posta ile ya da tutanak karşılığı elden teslim edilecektir.
c)- Yarışmaya gönderilecek yapıt, en geç 18 Mart 2011 Cuma günü saat 17:30′ dan önce teslim edilmiş olmalıdır. Belirtilen tarihten sonra teslim edilecek yapıtlar hangi nedenle olursa olsun yarışmaya katılamazlar. Postada oluşacak gecikme ve kayıplardan yarışma düzenleyicileri sorumlu tutulamaz.
d)- İlgili şartnameye uymayan yapıtlar, seçici kurula sunulmadan yarışma dışı bırakılır.

6- SONUÇLAR:
a)-Yarışma sonuçları 04 Nisan 2011 PAZARTESİ günü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının http:/www.aku.edu.tr/sks/ adresindeki web sitesinden duyurulacaktır. Sonuçlar, kazanan yarışmacılara e-posta veya telefon yolu ile de bildirilecektir.
b)- Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

7- ÖDÜLLER:
”Afyon Kocatepe Üniversitesi Bahar Şenliği Sloganlı Afiş Yarışması” ödülleri şöyledir:
Birinciliğe değer Görülen Afiş: 500 TL
İkinciliğe değer Görülen Afiş: 300 TL
Üçüncülüğe değer Görülen Afiş: 200 TL