19. ALTIN KAMERA FOTOĞRAF YARIŞMASI

AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği)
19. ALTIN KAMERA FOTOĞRAF YARIŞMA ŞARTNAMESİ

AFAD tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen ”ALTIN KAMERA
FOTOĞRAF YARIŞMASI”, her yıl aynı dönemde gerçekleştirilmektedir. Yarışma
sonrası oluşacak sergi ve gösteri, dernekler arası ‘etkinlik’ olarak dolaştırılacak,
ayrıca derneklerdeki fotoğraf eğitimlerinde ‘örnek fotoğraf’ olarak yer alacaktır.

AMAÇ
Fotoğraf Sanatı derneklerimizin dayanışmasını güçlendirmek, dernek
üyelerinin üretimlerini değerlendirmek, onur değeri yüksek bir çalışma
kazandırmak, tesadüfî fotoğraflardan öteye, fotoğrafçının kişisel yeteneğini ortaya
çıkarmak, fotoğrafa ilgi duyanların yararlanacakları bir sergi ve gösteri hazırlamak
ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

KURALLAR
1. Katılımcılar fotoğraf sanatı derneklerinden birine üye olmak kaydıyla,
seçtikleri bölüm veya bölümlere üçer fotoğraf yollayarak katılabilirler.
2. Konu serbesttir. Ancak her bölüme üç fotoğraftan oluşan; konu, teknik
veya herhangi bir biçimde birbiriyle uyumlu olan, fotoğraflar gönderilebilecektir.
3. Yarışma; Siyah-beyaz, Renkli ve Deneysel (Kreatif) olmak üzere, üç
bölümde ve baskı dalında yapılacaktır. S/B, R/B bölümlerine gönderilecek
fotoğraflara ton ve kontrastlık dışında, gerçeği değiştirecek herhangi bir müdahale
yapılmayacaktır. Deneysel bölümde ise her türlü müdahale serbesttir. Aynı
fotoğraflar birden çok bölüme yollanamaz. Bir bölüme yollanan üç fotoğraf bir bütün
olarak değerlendirilir, başarılı bulunur veya elenir.
4. Yollanan fotoğraflar, başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır. Katılma
formu yarışmacının üyesi olduğu dernek tarafından onaylanmalıdır.
5. Baskıların kısa kenarı 20 cm’den kısa olmamalı, uzun kenarı 45 cm‘yi
aşmamalıdır (Gönderilen baskılar, sadece seçici kurulun değerlendirmesinde
kullanılacağından, 20 cmx30 cm baskılar yeterli olacaktır. Fotoğraflar 30 cmx45 cm
ebadında, gönderilen baskılara uyumlu olarak tekrar basılıp ve fotoblok yapılarak
sergilenecektir). Baskıların arka sağ alt köşesine bölüm adı, altı rakamdan oluşan
rumuz ve sıra no yazılmış olmalıdır. (Örnek: S/B 100356/1) Bölümlere katılan
baskıların sayısal örnekleri, aynı rumuz ve sıra numarasıyla, en az 300 dpi
çözünürlükte, JPEG formatında, CD’ye kaydedilerek, korunaklı olarak yarışma zarfı
içinde gönderilmelidir.
6. Ödüller; seçici kurul her bölümde en fazla 5 (beş) ‘başarı’ ödülü verebilir,
ayrıca ödül verip vermemekte veya sayısını azaltmakta özgürdür. Beş kez başarılı
olan yarışmacı Altın Kamera Heykelciği’ni alacak ve yarışmaya bir daha
katılamayacaktır; ancak her yıl yarışma formunda adı belirtilecektir.
7. FIAP unvanlarına aday olabilmek için en az bir kere “Altın Kamera
Fotoğraf Yarışması”na katılmış olmak gerekmektedir. 2
8. Katılım ödentisi; 2013 yılında, bir bölüm için toplam 20.00 (yirmi) TL, iki
bölüm için toplam 25.00 (yirmibeş) TL, üç bölüm için toplam 30.00 (otuz) TL’dir.
9. Başarılı bulunan fotoğraflar, eğitim amacı ile kullanılmak üzere, sayısal
kopyaları CD‘de derneklere ve katılımcılara birer adet sunum şeklinde
gönderilecektir. Yarışma sonrası fotoğraflar, derneklere topluca gönderilecek ve
katılımcılar fotoğraflarını kendi derneklerinden alacaklardır.
10. Fotoğraflar özenle korunacak; ancak postada oluşacak zarar ve
kaybolma durumunda AFAD sorumlu olmayacaktır.
11. Sergileme, önce Aralık ayı içerisinde Adana‘da yapılacaktır. Katılımcılar
yer, tarih ve saat belirtilen bir yazıyla sergiye davet edilecektir. Daha sonra da
isteyen dernekler kendi salonlarında sergileyebileceklerdir. Tüm katılımcılara
“katılım belgesi” verilecektir.
12. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan
bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,
unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişiklikleri yapan;
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir
fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda
bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl
süreyle kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali
suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
.Jüri üyeleri, düzenleyici kurumun Yönetim Kurulu Üyeleri, yarışma
sekreteri, TFSF Temsilcisi ve Tertip komitesi üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 18 Kasım 2013
Seçici Kurul Toplanması : 24 Kasım 2013
Sonuçların Duyurulması : 26 Kasım 2013
Sergileme : Aralık 2013
Geri Gönderme : Ocak 2014

SEÇİCİ KURUL
Zeynep ÖZCAN (AFIAP) AFSAD
Erdal KINACI (AFIAP) AFSAK
Orhan ŞEN (AFIAP) AFAD
Yüksel HANÇERLİ AFAD
İlhan MARAŞLI (AFIAP) AFAD

SEÇİCİ KURULYEDEK ÜYELERİ
A. Niyazi SERTKALAYCI (AFIAP) AFAD
Turgut BAĞIR AFAD
Güler KARAKAŞ AFAD

YARIŞMA SEKRETERİ
Osman ARSAL (AFIAP)
gsm: 0542.643 31 87

KARGO VE YAZIŞMA ADRESİ
AFAD “Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği”
Ziyapaşa Mahallesi, 67087 Sok. Saadet Apartmanı No:45/A
01140 Seyhan – Adana / Türkiye

Telefon: 0322.458 42 24
Faks: 0.322.458 43 21
gsm. 0530.661 86 06
(Saat 12.00 – 20.00 arası)

e-posta: [email protected]
Web: www.afad.org.tr

ÖDENTİLER
AFAD-Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği, Türkiye İş Bankası Cemalpaşa
Şb. Hesabı Şube Kodu: 6006 Hesap No: 0472055
(IBAN No: TR61 0006 4000 0016 0060 4720 55) yatırılarak, dekont fotokopisi
forma eklenecektir. Ayrıca ödentiler yarışma katılım zarflarıyla da gönderilebilir.

TFSF TEMSİLCİSİ
Yarışmamız TFSF tarafından 2013/70 no ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
TFSF Temsilcisi: Ercan ALTUN

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin