18. Liseler Arası “Hişt Hişt Genç Sait Faik” Öykü Yarışması

Liseler Öykü Yarışması
Liseler Arası "Hişt Hişt Genç Sait Faik" Öykü Yarışması

18. Liseler Arası “Hişt Hişt Genç Sait Faik” Öykü Yarışması’na başvurular başladı!

Mal varlığını ve eserlerinin telif hakkını Cemiyetimize bağışlayan, modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden Sait Faik Abasıyanık’ın anısına düzenlenen liseler arası öykü yarışması başvuruları başladı.

ÖZEL DARÜŞŞAFAKA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSELER ARASI
18. “HİŞT HİŞT, GENÇ SAİT FAİK!” ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Etkinliğin Amacı • Eserlerinin yayın hakkı ve geliri Darüşşafaka Cemiyetine bırakılmış olan Sait Faik’in gençler tarafından tanınmasını, okunmasını sağlamak.
• Gençleri yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine destek olmak.

Etkinlik Kapsamı ve Katılımcılar
Türkiye Geneli

Danışman Öğretmene İlişkin Hususlar
Seçilen öyküler; yarışmacının danışman öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra
web sitesinde ) yer alan “BAŞVURU” kısmına EK-1, EK-2 ve EK-3 ile
yüklenmelidir.
(Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; kurum e- posta
olmayan öğretmen, okulunun veya kendisinin @gmail.com.tr adresini kullanılmalıdır.)

Genel Katılım Şartları
• Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.
• Öyküler, Word belgesinde 2,5 x 2,5 kenar boşlukları bırakılarak bir buçuk satır aralığı
ve 12 puntoyla Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır. Öyküler, beş
sayfadan fazla olmamalıdır.
• Öykünün ilk sayfasının ortasına, öykünün adı ortalanarak yazılmalıdır.
• Öykünün kaydedildiği Word dosyasına; dosya adı olarak “öykünün adı”, “yazarın adı
soyadı”, “okulunun adı”, “okulun bulunduğu il adı” mutlaka yazılmalıdır.
• Her yarışmacı yarışmaya tek bir öyküyle katılabilir.
• Her okul, yarışmaya en çok üç öyküyle katılabilir.
• Öyküler, herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
• Öykülerin içeriği Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk
milli eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal
düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.
• 3 Mart 2023 Cuma saat 17.00’de başvuru sistemi kapatılacaktır.

Veli Muvafakati
Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile alınacaktır. EK-1 formunun fotoğrafı başvuru eseri ile başvuru esnasında e-posta yoluyla gönderilmelidir.
Derece elde eden öğrencilerin EK-1 formları ödül töreninden önce ibraz edilmelidir.

Katılımcılardan İstenenler
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış ” EK-1, Veli İzin Belgesi”.
• Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-2, Açık Rıza Onayı”.
• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname”.
• Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı.

. Eserlerin, Nereye ve Nasıl Gönderileceği?
Seçilen öyküler; yarışmacının danışman öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra
web sitesinde ) yer alan “BAŞVURU” kısmına EK-1, EK-2 ve EK-3
ile yüklenmelidir.
(Öyküler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e -postası kullanılmalı; kurum e- posta
olmayan öğretmen, okulunun veya kendisinin @gmail.com.tr adresini kullanılmalıdır.)

Başvuru Bitiş Tarihi 03.03.2023

Başvuru Yeri
www.dek.k12.tr/yarismalar/hist-hist-genc-sait-faik-liseler-arasi-oyku-yazmayarismasi