18. İTÜ EMÖS Proje Yarışması

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim görmekte olan lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya en fazla 5 kişilik gruplar halinde (dereceye giren gruplara ek ödüller 3 kişi ile sınırlıdır) veya bireysel olarak başvuruda bulunulabilir.
 • Bir grup veya bir kişi birden fazla proje fikri ile yarışmaya katılamaz.
 • Proje’de geliştirilen ürün veya hizmet, teknik bir ARGE çalışmasını içermelidir. (Örneğin: Yeni bir ürün veya hizmet yaratılması, piyasada bulunan bir ürün veya hizmetin üretim sürecinde bir iyileştirme ya da bu süreçte yeni bir teknolojinin kullanılması gibi) 
 • Geç başvuru ve online başvuru yapılmamış projeler kabul edilmeyecektir.

Ödül töreni 26 Şubat 2011 tarihinde İTÜ Maçka Kampusunda yapılacaktır.

18. İTÜ EMÖS Proje Yarışması’na başvurmak için 18. İTÜ EMÖS’e kayıtlı olmanız gerekmektedir. Bununla ilgili detaylı bilgi için lütfen temsilcinizle görüşün. Temsilcinizden kayıt için onay aldıktan sonra pdf halinde hazırladığınız projelerinizi emos@ituemk.org adresine yollamanız gerekmektedir.
YARIŞMADA JÜRİ KARARI ESASTIR.

   Ön elemeyi geçen grupların üyelerine ve üniversite temsilcisine, proje teslim tarihinden sonra gelen ilk bir hafta içerisinde haber verilecektir.
Proje Son Teslim Tarihi
6 Şubat 2011

Yarışma Konsepti

 

*Yarışmada herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.
**Projelerinizi word veya pdf halinde, sunumlarınızı ise ppt formatında hazırlamanız gerekmektedir.

Ön elemeyi geçen ilk 8 proje için değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir:

İçerik (%50)

 • Projenin hedefleri gerçektir. (%9)
 • İncelenen proje konusuna uygun bilimsel yöntemler kullanılmıştır. (%9)
 • Kullanılan teknik ve yöntem günceldir. (%9)
 • Kullanılan literatür yeterli ve günceldir. (%7)
 • Proje, gerçek hayata uygulanabilir sonuçlar elde etmiştir. (%9)
 • Sonuçlar, çalışmanın amacı ve projeden elde edilen bulgular ile uyumludur. (%7)

Katkı (%15)

 • Proje yeni model, süreç ya da teknoloji geliştirme çalışmasıdır. (%5)
 • Projenin bilim, teknoloji ya da uygulamaya katkısı vardır. (%4)
 • Proje, konu hakkında sınırlı bilgiye sahip öğrencilerin de yararlanabileceği niteliktedir. (%3)
 • Proje, etik, hukuki ve evrensel değerlere uygundur. (%3)

Sunum (%35)

 • Başlık ve proje içeriği uyumludur. (%6)
 • Özet çalışmayı yansıtmaktadır. (%7)
 • Giriş bölümünde çalışmanın konusu, amacı ve önemi vurgulanmaktadır. (%6)
 • Proje, dil ve ifade yönünden yeterlidir. (%5)
 • Uygun şekil, resim ve tablolar kullanılmıştır. (%5)
 • Proje bulguları anlaşılır şekilde sunulmuş ve yorumlanmıştır. (%6)

Ön eleme kriterleri de yukarıdaki gibi olup (sunum hariç) etki yüzdeleri uygun oranlarda değişiklik gösterecektir.

17.İTÜ EMÖS Proje Ödülleri
1.Grup: 2.500 TL + e-MBA*
2.Grup: 1.500 TL + Laptop*
3.Grup: 1.000 TL + Yurt Dışı Dil Okulu*
*Ek Ödüller 3 kişi ile sınırlıdır.