18. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumu

Yıllardır Türkiye’nin farklı üniversitelerinin ev sahipliğinde yapılan ÇSÖY Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımları Sempozyumunun 18.sine; ODTÜ Çevre Topluluğu olarak ev sahipliği yapacağız. Her yıl 20’den fazla ilden üniversitelerden çevre ile ilgili çalışma yapan topluluklar ya da çevreye duyarlı bireyler katılıyor ÇSÖY’a. Ekim 2014’de Elazığ Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumda (ÇSÖY’un düzenleme kurulu toplantısı) ortak irade ile 18. ÇSÖY’un ODTÜ’de yapılmasına karar verildi.

ÇSÖY, tamamen bağımsız ve öğrenci tabanlı bir oluşum. Kamu kurumları, ve meslek odaları haricinde hiçbir kurumdan destek ya da sponsorluk almadan yapılıyor. Öğrenci emeğine, kollektif üretime dayalı bir sempozyum. Belirlenen konu başlıkları veya temalarda yapılan sunumlar, ve sunum oturumlarının devamında yürütülen tartışma atölyeleri ile, hem bilgi birikimimizi gelişiriyor, hem de öğrenci yaklaşımımızla tartışarak sonuç çıkarıyoruz. Somut çözüm önerileri ya da tahliller üretiyoruz akabinde de.