18-24 yaş arasındaki gençler arasında tiyatro oyun yazarlığı yarışması

gençler yarışması
tiyatro oyun yazarlığı yarışması

T.C. Kültür Bakanlığı maddi katkılarıyla, Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği ‘’PERDEYİ SEN AÇ!” sloganıyla birlikte
geleceğin genç oyun yazarlarını arıyor.

GENÇ OYUN YAZARLARI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. KONU VE AMAÇ:
Türkiye genelinde 18-24 yaş arasındaki gençler arasında tiyatro oyun yazarlığı teşvik
etmek; Yerli tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyirciler ile buluşturmak;
Türkiye’de telif hakları alanında toplumda farkındalık yaratmak.

2. KAPSAM:
Yarışmanın tüm organizasyonundan ve başvuru sürecinden Sahne ve Gösteri Sanatları
Derneği sorumludur.

3. YARIŞMANIN TÜRÜ:
18-24 yaş arasındaki gençler arasında tiyatro oyun yazarlığı yarışması.

4. KATILIM KOŞULLARI:
Yarışmaya dosya halinde adaylar en fazla 1 (bir) eser ile başvururlar. Yarışma
oyunlarının daha önce basılmamış olması gerekmektedir.
Yarışmaya ancak daha önce herhangi bir oyunu özel veya ödenekli tiyatrolarda
sahnelenmeyen 18-24 yaş arası yazarlar katılabilir.
Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden
yakınları yarışmaya katılamazlar.
Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim
edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sahipleri, dereceye giren oyunlar üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım
haklarını Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği devrettiğini kabul eder. Dereceye giren
oyunlar Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği tarafından 3 yıl içinde sahnelenebilir. Bu
süre zarfında oyunun başka tiyatrolar tarafından sahnelenmesi Sahne ve Gösteri
Sanatları Derneği’nin yazılı iznine tâbidir.
Yarışmaya gönderilen oyunların özgünlüğüne ilişkin sorumluluk yazarlarına aittir. Üçüncü
kişilerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda oyun sahibi,
uğrayacağı ve uğratacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
Başvuru sahipleri, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Değerlendirme sonrasında olsa
bile şartlara uymadığı fark edilen eserden ödül geri alınır.

5. YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
Yarışmaya katılacak eserlerin kast sayısı en az 2 (iki) en fazla 6 (altı) kişi olmalıdır.
Sadece Türkçe yazılan eserler değerlendirmeye alınacaktır. Yarışmaya uyarlama
eserlerle başvurulamaz. Konu kısıtlaması yoktur.
Yarışmaya katılacak oyunların metinleri, 12 punto “Times New Roman” fontu ile A4
boyutunda sayfalara hazırlanmış, 6 kopya ve oyun metninin dijital kopyasını içeren bir
harici/flash bellek ile tek büyük bir zarfa (1.Zarf) konulmalıdır. Her nüshanın ilk
sayfasında oyunun adı, oyunun türü, perde/sahne sayısı ve yazar rumuzu yer almalıdır.
İkinci sayfada ise yazar rumuzu ardından yarım sayfalık oyun özeti olmalıdır. (Yarışma
rumuzu yazarın kendi belireyeceği rastgele üç harf ile üç rakamdan ibarettir. Örneğin
ABC123, DTY456, EEU789 gibi).
Yarışmacı bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve bir adet
fotoğrafını ayrı küçük bir zarfa (2.zarf) koyarak kapalı şekilde teslim edecektir. Küçük
zarfın (2.zarf) içinde bulunan özgeçmişte adayın yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve
e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Küçük zarfın (2.zarf) üzerine sadece yazarın
rumuzu yazılacaktır. Özgeçmişte adayın yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta
adresi belirlenemeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Oyun metinlerinde
yazarının kimliğini belirten hiçbir bilgi bulunmayacaktır. Aksi halde başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmacı, özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve bir adet vesikalık fotoğrafını koyarak
açılmayacak şekilde kapattığı üstünde sadece rumuzu yazılı olan küçük zarfı (2.zarf), içinde
harici bellek ve 6 nüsha oyununun bulunduğu büyük zarfın (1.zarf) içine koyarak teslim
edilmelidir.
Eserler, boşluklu en az 50 bin ve en fazla 100 bin karakter olmalıdır.
Başvuru adresi aşağıda belirtilen dernek adresidir. Başvurular şahsen, iadeli taahhütlü posta
veya kargo yoluyla yapılabilir. Yarışmaya gönderilen metinler iade edilmeyecektir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ :
Son Başvuru Tarihi: 12 Mart 2021 saat 17:00
Ödüle değer bulunan oyunlar 27 Mart 2021 tarihinden itibaren www.sgsder.org.tr adresinden duyurulacaktır. 13 Mart 2021 tarihinden sonra belirtilen adrese ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir.

7. ÖDÜLLER:
a. Birincilik Ödülü :
2021-2022 tiyatro sezonunda oyunun sahnelenecek ve e-kitap olarak yayınlanacak (Yazar’ın sahnelemeden ve e-kitap yayınlanmasından doğan telif bedeli ödeyerek.)
b. İkincilik Ödülü :
2021-2022 tiyatro sezonunda okuma tiyatrosu olarak sahnelenmesi ve e-kitap olarak
yayınlanması (Yazar’ın sahnelemeden ve e-kitap yayınlanmasından doğan telif bedeli
ödeyerek.)
c. Üçüncülük Ödülü:
2021-2022 tiyatro sezonunda e-kitap olarak yayınlanması (Yazar’ın e-kitap yayınlanmasından doğan telif bedeli ödeyerek.)

8. BAŞVURU ADRESİ:
Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği
Gülbahar Mah. Cemal Sahir Sok. Profilo AVM içi No:33 ZA34 Şişli/İSTANBUL
Tel : (212) 514 01 40