17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Değerli Araştırmacılar ve Meslektaşlarım,

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2018) Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Ülkemizde 1994 yılından bu yana farklı üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından 16 kez ev sahipliği yapılan, bilimsel niteliği ve mesleki değeri yönüyle önemli bir saygınlığa ulaşan bu Sempozyumun 17.sini 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Gazi Eğitim Fakültesinde yapmaktan onur duymaktayız.

Sempozyumun amacı, Sınıf Öğretmenliği ve eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek bilimsel, sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, aralarında işbirliği, eşgüdüm sağlamak, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturmaktır.

Sempozyumun bilimsel niteliğini arttırmak için yurt dışından ve yurt içinden alandaki en iyi bilim insanlarının sempozyuma katılımını sağlamaya çalışacağız. Ayrıca sınıf öğretmenliğinin güncel sorunlarını ayrıntılı olarak tartışmak ve değerlendirmek ve gerekli bilimsel ortamları oluşturmak için gayret göstereceğiz. Bu kapsamda sempozyumda, davetli konuşmacılar, bildiriler, konferanslar, paneller, poster sunumları, eğitimde iyi örnekler, çalıştaylar ve atölye çalışmalarına yer verilecektir. Kısacası bilimsel ve sosyal etkileşimi zengin bir sempozyum hazırlığı içindeyiz. Bildiri özet kitapları ve tam metinlerin yer aldığı kitaplar PDF formatında Web sayfasında yayımlanacaktır.

Sizleri 11 -14 Nisan 2018 tarihlerinde Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği ve Gazi Eğitim Fakültesi işbirliği ile yapılacak olan 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Hayati Akyol

SÖED ve Sempozyum Başkanı

KONULAR
17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu konu alanları aşağıda yer almaktadır;

Türkçe Öğretimi

Hayat Bilgisi Öğretimi

Matematik Öğretimi

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

İlkokuma ve Yazma Öğretimi

Fen ve Teknoloji Öğretimi

Yabancı Diller Öğretimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi

Değerler Eğitimi

Sınıf Yönetimi

Eğitim Yonetimi

Ölçme ve Değerlendirme

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okul Öncesi Eğitim ve Okula Hazırlık

Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam

Eğitim ve Öğretim Sorunları

Lisansüstü Eğitim

Görsel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Etkinlikler Tarihler

Sempozyum Tarihi 11-14 Nisan 2018

Bildiri Özetlerinin Gönderimi 20.11.2017

Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi 01.02.2018

Erken Kayıt Tarihi 20.11.2017 – 18.02.2018

Geç Kayıt Tarihi 19.02.2018 – 04.03.2018

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması 10.02.2018

Kongre Programının İlan Edilmesi 30.03.2018

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu web sitesi için tıklayınız