17.Tudem Edebiyat Ödülleri Roman Yarışması

17.Tudem Edebiyat Ödülleri Roman Yarışması
Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN NİTELİKLERİ
1. Yarışma dili Türkçedir.

2. Yarışma yetişkinlere yönelik roman dalında açılmıştır.

3. Yarışmaya gönderilen dosya tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.

4. Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı, bir eserden kopya bulundurmamalıdır.

5. Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.

6. Başvuru yapacak dosyalar daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.

7. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

8. Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen eserlerin yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen
eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

9. Ödül almadığı hâlde yayımlanan bir eserin özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Tudem Yayın Grubu’nun uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

10. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:

a- Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b- Eser, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.

c- Yarışma dosyası, spiral ciltli gönderilmelidir.

d- Dosya, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir CD’ye kaydedilecektir.

e- Yazar, yarışmaya gönderdiği eserin her kopyasına ve bir adet CD kaydına, belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz 5 (beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.

Eser, 1 Kasım 2019 saat 17:00’ye kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 1476/1 Sk. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eser değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 10.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 7.500 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 5.000 TL

Detay ve Başvuru : https://www.tudem.com/images/sartnameler/tudem_edebiyat_odulleri_roman_ve_resimli_kitap_sartname_.pdf