17. Şefik Bursalı Resim Yarışması

Bakanlığımızca, ülkemizin usta ressamlarından merhum sanatçı Şefik Bursalı’nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla; “17. Şefik Bursalı Resim Yarışması” düzenlenmiştir.

Bu yıl; yarışmanın dijital ortamda değerlendirilecek olması nedeniyle eser görsellerinin yer aldığı CD/DVD ve başvuru dosyalarının 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında,

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom-ANKARA adresine gönderilmesi/teslim edilmesi gerekmektedir.

17. Şefik Bursalı Resim Yarışması’nda,
• Başarı Ödülüne değer görülecek 5 adet eserin her biri için; 8.000 TL ve Başarı Belgesi

•Sergilenmeye değer görülecek her bir eser için 500 TL ve Katılım Belgesi verilecektir.

Yarışmanın Seçici Kurulu

•Seçici Kurul, 3 (üç) akademisyen /sanatçı, 1 (bir) Şefik Bursalı ailesi temsilcisi ve 1 (bir) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır.

•Seçici Kurul Üyelerinin isimleri Bakanlığımız resmi internet sitesi www.kulturturizm.gov.tr ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü www.guzelsanatlar.gov.tr
adreslerinden ayrıca duyurulacaktır.

Söz konusu yarışmanın katılım formları ve şartnamesi, Bakanlığımız web siteleri www.kulturturizm.gov.tr , www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Derneklerden temin edilebilir.

Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

17. Şefik Bursalı Resim Yarışması

Şartname ve formları indirmek için tıklayınız

şartname.pdf

form3.pdf

form2.pdf

form1.pdf